Geen vraag te gek
088 973 06 00

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is voor mkb-ondernemers en zelfstandigen die door de coronamaatregelen veel omzet verliezen, maar wel doorlopende vaste lasten hebben. Bedrijven met minder dan 250 medewerkers krijgen een subsidie voor hun vaste lasten. De TVL-subsidie is afhankelijk van de hoogte van de vaste lasten en het omzetverlies. De TVL-subsidie bestaat uit 2 delen, met ieder hun eigen voorwaarden: TVL tot 1 oktober 2020 en TVL na 1 oktober 2020.

Brief leveranciers en verhuurder in verband met vertraging betaling TVL en VGD

UPDATE 26 FEBRUARI

Deze week hebben veel ondernemers het uitermate teleurstellende bericht ontvangen dat de uitbetaling van de verhoogde TVL en de VGD over Q4 2020 langer op zich laten wachten. Dit in combinatie met het feit dat de verhoogde percentages nog niet zijn doorgevoerd over de TVL en VGD Q1 2021 geeft extra druk op de liquiditeit en de betalingsverplichtingen die er zijn. Uiteraard zetten we vol in op de lobby om alsnog snelle uitbetaling te realiseren. Daarnaast hebben we een modelbrief ontwikkeld die je naar je leveranciers, verhuurders en anderen aan wie je een betalingsverplichting hebt kunt sturen met het verzoek om een betalingsregeling.

 Tegemoetkoming Vaste Lasten 2021 (Q1) 

De TVL voor kwartaal 1 in 2021 wijkt af van de TVL in 2020. Daarom hebben we op een rij gezet wat we nu weten. Zoals hoe je jouw referentieomzet berekent, hoe je de hoogte van de TVL berekent en meer.

Alles over de TVL voor het vierde kwartaal lees je hier:
Dit weten we over de TVL in 2021 (Q1)
 

 Tegemoetkoming Vaste Lasten 2.0 

Update 22 december 2020: Op 18 december is de voorraadvergoeding toegevoegd aan de TVL regeling. Het kabinet heeft besloten tot toekenning van een eenmalige opslag aan gesloten winkeliers: De Voorraad Gesloten Detailhandel (VGD). De VGD is geregeld als een toevoeging op de TVL. INretail heeft sinds de aankondiging van de verplichte sluiting van de winkels intensief gelobbyd voor compensatie van de voorraad. Wij gaan daar nog mee door, omdat we de voorgenomen opzet van de regeling niet passend vinden voor onze branches.

Verplicht gesloten non-food detailhandel krijgen 1 keer een opslag bovenop de TVL subsidie. Deze steun is bedoeld om te helpen met de kosten van (kerst)voorraad die niet meer verkocht kan worden.

Ondernemers die al TVL Q4 2020 hebben aangevraagd, hoeven niets te doen. Er volgt een extra betaling zodra de opslag in het systeem is ingeregeld. Ga je nog aanvragen? Als jouw SBI-code in aanmerking komt, dan kom je automatisch in aanmerking voor de opslag. Alle SBI-codes zijn hier te raadplegen: Eenmalige opslag Voorraad Gesloten Detailhandel (VGD) | RVO.nl | Rijksdienst

Hoogte vergoeding

Voor de VGD telt RVO bij het percentage vaste lasten een opslag van 5,6% op. Omdat de TVL minstens 50% van de vaste lasten vergoedt en maximaal 70%, komt de VGD neer op minstens 2,8% extra subsidie. Het maximumbedrag van de TVL is € 90.000. Het maximumbedrag van de VGD is € 20.160. Een verplicht gesloten non-food detailhandel kan maximaal € 110.160 ontvangen. Gesloten non-food detailhandel ondernemingen die zich tussen 29 februari en 15 maart 2020 hebben ingeschreven in het Handelsregister, ontvangen een vaste opslag van € 101.

Rekenvoorbeeld 1

Winkel X had in oktober t/m december 2019 een omzet van € 120.000 (€ 40.000 per maand). Door de lockdown daalt de omzet van Winkel X in oktober t/m december 2020 met 55%. 

Winkel X krijgt één keer de opslag voor Voorraad Gesloten Detailhandel (VGD). Dit is minstens 2,8% van het omzetverlies. 

Om snel geld uit te keren, zonder dat de ondernemer een extra aanvraag hoeft te doen, wordt de opslag toegevoegd aan de berekening van de TVL.

Dat werkt als volgt. Het percentage vaste lasten voor deze SBI-code blijft 15%. Om minstens 2,8% van het omzetverlies te vergoeden, komt daar één keer een opslag van 5,6% bovenop (50% van 5,6%= 2,8%).

De berekening voor Winkel X wordt: € 120.000 x 55% x 20,6% x 57,14% = € 7.769 subsidie.

Daarvan is:

€ 5.657 de TVL-subsidie voor oktober tot en met december 2020 (TVL Q4 2020), met een verhoogd subsidiepercentage van 57,14% door een omzetverlies van 55%.

€ 2.112 de eenmalige opslag Voorraad Gesloten Detailhandel (VGD). 

Winkel X ontvangt zo snel mogelijk een voorschot van 80%: € 6.215.

Rekenvoorbeeld 2

Winkel Y had in oktober t/m december 2019 een omzet van € 240.000 (€ 80.000 per maand). Door de lockdown daalt de omzet van Winkel Y in oktober t/m december 2020 met 28%. 

Winkel Y krijgt geen Voorraad Gesloten Detailhandel (VGD) en ook geen TVL omdat het omzetverlies minimaal 30% moet zijn.

 

TVL Algemeen:

De Tegemoetkoming Vaste Lasten wordt met een paar aanpassingen verlengd tot en met juni 2021. Je kan de TVL-subsidie steeds voor drie maanden aanvragen. Wat en hoe lees je in dit artikel.

Wat zijn in het kort de veranderingen?

Er is per drie maanden maximaal €90.000 beschikbaar in plaats van €50.000. Om aanspraak te kunnen maken moet je minimaal €3.000 aan vaste lasten hebben in drie maanden. In de eerste TVL was dit €4.000 in vier maanden.

Wat is de grens van omzetverlies?

Jouw omzetverlies wordt vastgesteld door de maanden waarvoor de aanvraag geldt te vergelijken met diezelfde maanden in 2019. Dit geldt voor alle aanvraagperiodes. Er moet sprake zijn van minimaal 30% omzetverlies voor de periode oktober tot en met december. INretail lobbyt hard om deze minimale grens te verlagen!

Wanneer je dus voor kwartaal 4 van 2020 een aanvraag doet wordt de omzet vergeleken met de omzet van kwartaal 4 van 2019.

Voor wie is de regeling en kom ik in aanmerking?

De TVL-subsidie is voor mkb-ondernemers en zzp’ers die door de coronacrisis veel omzet verliezen en daardoor in de problemen komen met het betalen van hun vaste lasten. Vaste lasten zijn doorlopende vaste kosten voor een onderneming, zoals huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, vaste leasecontracten, afschrijving van apparatuur en abonnementen.

Ondernemers die voor de eerdere TOGS-regeling en TVL-regeling in aanmerking kwamen, kunnen ook gebruik maken van de TVL verlenging. Je moet wel voldoen aan de voorwaarden. Zie ook de lijst met vastgestelde SBI-codes.

Kom er met deze tool achter of je in aanmerking komt en hoeveel subsidie je kan verwachten >>

Wanneer en waar kan ik de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aanvragen?

De TVL wordt opgedeeld in 3 periodes van 3 maanden. Bedrijven die aan de voorwaarden van de TVL voldoen, moeten voor iedere periode een nieuwe TVL-aanvraag doen bij de RVO

  • TVL subsidieperiode 1 liep tot en met 30 september en kan je tot en met 30 oktober 2020 aanvragen bij RVO
  • TVL subsidieperiode 2 loopt van 1 oktober tot en met 31 december 2020 en kan je vanaf november 2020 aanvragen.
  • TVL subsidieperiode 3 start op 1 januari t/m 31 maart 2021.
  • TVL subsidieperiode 4 start op 1 april t/m 30 juni 2021.

Waarom kan ik de TVL 2 vanaf november aanvragen?

Het TVL loket opent net als bij de eerste TVL een maand na de start van de subsidieperiode. En loopt een maand door tot een maand na de subsidieperiode. Dit is ook om te voorkomen dat er op het zelfde moment 2 loketten open zijn.

Kan ik meteen voor 9 maanden TVL aanvragen?

Nee, dat kan helaas niet. Je moet iedere 3 maanden via RVO een nieuwe aanvraag voor TVL doen.

Hoe wordt de TVL afgebouwd?

Update 9 december: door een wijziging in de regeling wordt de TVL voor kwartaal 1 van 2021 niet gewijzigd. Voor de subsidieperiode 1 januari 2021 tot en met maart 2021 moet een ondernemer laten zien dat hij minimaal 30% minder omzet maakt, in vergelijking met dezelfde periode in 2019.

Voor de subsidieperiode van 1 oktober tot en met december 2020 geldt nog de huidige grens. Een ondernemer moet laten zien dat hij minimaal 30% minder omzet maakt, in vergelijking met dezelfde periode in 2019.

Waarom wordt de TVL afgebouwd?

Nu de coronacrisis langer duurt, is het belangrijk dat ondernemers zich aan de nieuwe economische situatie aanpassen. Door de TVL-regeling en andere overheidssteun langzaam af te bouwen, krijgen ondernemers meer tijd voor deze verandering. Naast de financiële steun richt het kabinet zich ook op (om)scholing en het begeleiden van mensen naar nieuw werk. In de komende periode zal daar meer duidelijk over worden.

De TVL wordt sterker gericht op bedrijven die door de coronamaatregelen het meest geraakt zijn. Denk aan verplichte sluiting of beperking van capaciteit. Met een verlenging van negen maanden en een hoger maximumbedrag krijgen zij meer ademruimte.

Waarom worden niet mijn werkelijke vaste lasten berekend?

Deze regeling is gemaakt voor bijna 1 miljoen ondernemingen. De subsidieaanvraag moet snel behandeld worden en weinig extra administratie vragen. Berekening en controle van de vaste kosten per bedrijf zou een langere behandeling en meer administratie voor de ondernemer betekenen.

Het deel vaste lasten per sector is berekend door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) met cijfers van het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS). De sector komt overeen met de eerste twee cijfers van de SBI-code. Voor een betrouwbare berekening per bedrijfstak (meer cijfers in de SBI code) ontbreken in veel gevallen de benodigde gegevens in de CBS statistiek. Zorgvuldigheid gaat voor. Daarom is besloten om de berekening op sectorniveau te maken. 

Waarom worden mijn variabele kosten (zoals energie en grondstoffen) niet meegerekend?

Variabele kosten zijn gekoppeld aan de daadwerkelijke activiteiten van een bedrijf. Als een bedrijf door de coronacrisis minder activiteiten heeft, dan zijn de variabele kosten ook minder of vallen ze helemaal weg. Bijvoorbeeld: bij minder evenementen betaalt een ondernemer waarschijnlijk veel minder of helemaal geen vergoeding voor locaties (variabele kosten), maar dan zijn er nog wel kosten voor vast onderhoud, huur en verzekeringen (vaste kosten).

Ik kom nu niet meer in aanmerking voor TVL, waar kan ik dan terecht?

Het kabinet heeft de NOW-regeling en de TOZO-regeling verlengd en aangepast. Mogelijk dat je wel voor deze regelingen in aanmerking komt.

Waar kan ik alle voorwaarden voor de verlenging van de TVL vinden?

De details van de verlenging worden op dit moment uitgewerkt. Meer informatie volgt zo snel mogelijk via deze pagina en via www.rvo.nl/tvl.


Tegemoetkoming Vaste Lasten 1.0

Waar en wanneer kan ik de tegemoetkoming aanvragen?

Vanaf 30 juni kan de TVL worden aangevraagd tot en met 30 oktober 2020. De aanvraag kan, net zoals met de TOGS, worden aangevraagd via www.rvo.nl/tvl.

In voorbereiding hierop is het goed om de BTW kwartaalaangiftes die over Q2 en Q3 2019 zijn gedaan bij De Belastingdienst in PDF te hebben, deze dienen als bijlage ingevoegd te worden bij de aanvraag.

Voor wie is de regeling bedoelt?

Bedrijven in de retail sector met minder dan 250 medewerkers die ook in aanmerking komen voor de TOGS kunnen een beroep doen op de TVL-regeling. Er wordt ook voor deze regeling weer gewerkt met de SBI-codes, net als met de TOGS. Als je geen beroep hebt gedaan op de TOGS, kan je een beroep doen op deze regeling.

Wanneer kom ik in aanmerking?

  • De berekende vaste lasten bedragen minimaal 4.000 euro in de periode juni-september 2020. Denk hierbij aan huur, verzekeringen en afschrijving van apparatuur. Voor de detailhandel is het aandeel vaste lasten vastgesteld op 15% van de omzet 2019. Dit is vastgesteld op basis van gegevens van het CBS. Het is voor de uitvoerbaarheid niet mogelijk om voor elke bedrijf de daadwerkelijke vaste lasten te berekenen, daarom is er voor een vaste verdeelsleutel gekozen.
  • Het omzetverlies bedraagt in de periode juni-september 2020 minimaal 30% ten opzichte van een jaar eerder. Let op: Voor de berekening wordt uitgegaan van de gemiddelde omzet over april, mei, juni tezamen met de omzet over juli, augustus en september waar er wordt gesproken over omzet juni-september. Dit kan het verschil maken tussen wel of niet in aanmerking kunnen komen voor de regeling.

Hoe wordt het subsidiebedrag bepaald?

De subsidie hangt samen met de hoogte van de omzet in de periode juni-september 2019, de mate van het omzetverlies in 2020 ten opzichte van dezelfde periode in 2019 en de hoogte van de vaste lasten (berekend zoals hierboven toegelicht). Vervolgens wordt daarvan 50% vergoed. De formule is daarmee als volgt:

De subsidie wordt als volgt berekend:
Omzet 2019 (A) * percentage omzetverlies (B) * 15% * 50%

Omzet 2019 = 1/3 van de omzet kwartaal 2 + omzet kwartaal 3.

Rekenvoorbeeld:

 

Bedrag

Omzet kwartaal 2 2019

90.000

Omzet kwartaal 3 2019

80.000

Gewogen gemiddeld omzet juni-september 2019

1/3 * 90.000 + 80.000 = 110.000

Omzet kwartaal 2 2020

30.000

Omzet kwartaal 3 2020

60.000

Gewogen gemiddelde omzet juni-september 2020

1/3 * 30.000 + 60.000 = 70.000 

Omzetdaling

36% 

Dit levert de volgende subsidie op:
110.000 * 0,36 * 0,15 * 0,5 = €2.970

Voor de regeling wordt uitgegaan van de omzet ex btw.

Maak gebruik van onze TVL rekentool

Krijg ik direct de volledige subsidie?

Na goedkeuring van de aanvraag ontvang je een voorschot van 80%.

Ik ben mijn bedrijf gestart na 1 april 2019, hoe werkt de berekening van omzet voor mij?

  • Bedrijven gestart na 1 april 2019 en uiterlijk op 31 oktober 2019: een onderneming waarvan de activiteiten zijn gestart na 1 april 2019 en uiterlijk op 31 oktober 2019: de omzet in de vier kalendermaanden volgend op de maand van de start van de activiteiten;
  • Bedrijven gestart na 31 oktober 2019: een onderneming waarvan de activiteiten zijn gestart na 31 oktober 2019: de omzet in de periode na de dag van de start van de activiteiten tot en met 29 februari 2020 te delen door het aantal maanden waarvan de omzet in aanmerking wordt genomen, vermenigvuldigd met vier.

Op basis van mijn hoofdactiviteit kom ik niet in aanmerking, wel op basis van mijn nevenactiviteit. Hoe werkt dat?

Een bedrijf met een nevenactiviteit die op de SBI lijst staat komt in aanmerking voor de regeling, maar alleen voor die omzet die behoort bij de nevenactiviteit. Dit werkt als volgt:

Bij de elementen A en B uitsluitend de omzet die betrekking heeft op zijn nevenactiviteit die in de bijlage is opgenomen in aanmerking genomen, en

Indien de onderneming meer dan een nevenactiviteit die in de bijlage is opgenomen, uitvoert, bij het element C het hoogste percentage gebruikt dat van toepassing is.

Mijn SBI-code klopt niet, wat nu?

Een onderneming waarvan de Kamer van Koophandel heeft vastgesteld dat de activiteiten aansluiten bij een SBI code die onder de TOGS-regeling valt, komt automatisch ook in aanmerking voor de TVL. Ook bij de TVL wordt deze procedure verder voortgezet.

Ik heb ook andere steunmaatregelen aangevraagd, hoe zit dat?

Ondernemers kunnen zowel TOGS als TVL aanvragen, daar vindt geen verrekening tussen plaats. Ook zijn andere subsidies niet van invloed op de te ontvangen tegemoetkoming. Wel is het zo dat de subsidie in het kader van de TVL bij de NOW regeling wordt gezien als omzet en daarmee leidt tot een lagere NOW subsidie.