Geen vraag te gek
088 973 06 00

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Vanaf 30 juni kan de nieuwe TVL (vervanger TOGS; Tegemoetkoming Vaste Lasten) worden aangevraagd. De regeling is bedoeld om MKB bedrijven te ondersteunen met een bijdrage in de vaste lasten in verband met de Corona crisis over de periode 1 juni tot 30 september 2020. Bedrijven met een omzetdaling van 30% in de referteperiode van de regeling kunnen aanspraak maken op een maximale tegemoetkoming van €50.000 euro

Waar en wanneer kan ik de tegemoetkoming aanvragen?

Vanaf 30 juni kan de TVL worden aangevraagd tot en met 31 oktober 2020. De aanvraag kan, net zoals met de TOGS, worden aangevraagd via www.rvo.nl/tvl.

In voorbereiding hierop is het goed om de BTW kwartaalaangiftes die over Q2 en Q3 2019 zijn gedaan bij De Belastingdienst in PDF te hebben, deze dienen als bijlage ingevoegd te worden bij de aanvraag.

Voor wie is de regeling bedoelt?

Bedrijven in de retail sector met minder dan 250 medewerkers die ook in aanmerking komen voor de TOGS kunnen een beroep doen op de TVL-regeling. Er wordt ook voor deze regeling weer gewerkt met de SBI-codes, net als met de TOGS. Als je geen beroep hebt gedaan op de TOGS, kan je een beroep doen op deze regeling.

Wanneer kom ik in aanmerking?

  • De berekende vaste lasten bedragen minimaal 4.000 euro in de periode juni-september 2020. Denk hierbij aan huur, verzekeringen en afschrijving van apparatuur. Voor de detailhandel is het aandeel vaste lasten vastgesteld op 15% van de omzet 2019. Dit is vastgesteld op basis van gegevens van het CBS. Het is voor de uitvoerbaarheid niet mogelijk om voor elke bedrijf de daadwerkelijke vaste lasten te berekenen, daarom is er voor een vaste verdeelsleutel gekozen.
  • Het omzetverlies bedraagt in de periode juni-september 2020 minimaal 30% ten opzichte van een jaar eerder. Let op: Voor de berekening wordt uitgegaan van de gemiddelde omzet over april, mei, juni tezamen met de omzet over juli, augustus en september waar er wordt gesproken over omzet juni-september. Dit kan het verschil maken tussen wel of niet in aanmerking kunnen komen voor de regeling.

Hoe wordt het subsidiebedrag bepaald?

De subsidie hangt samen met de hoogte van de omzet in de periode juni-september 2019, de mate van het omzetverlies in 2020 ten opzichte van dezelfde periode in 2019 en de hoogte van de vaste lasten (berekend zoals hierboven toegelicht). Vervolgens wordt daarvan 50% vergoed. De formule is daarmee als volgt:

De subsidie wordt als volgt berekend:
Omzet 2019 (A) * percentage omzetverlies (B) * 15% * 50%

Omzet 2019 = 1/3 van de omzet kwartaal 2 + omzet kwartaal 3.

Rekenvoorbeeld:

 

Bedrag

Omzet kwartaal 2 2019

90.000

Omzet kwartaal 3 2019

80.000

Gewogen gemiddeld omzet juni-september 2019

1/3 * 90.000 + 80.000 = 110.000

Omzet kwartaal 2 2020

30.000

Omzet kwartaal 3 2020

60.000

Gewogen gemiddelde omzet juni-september 2020

1/3 * 30.000 + 60.000 = 70.000 

Omzetdaling

36% 

Dit levert de volgende subsidie op:
110.000 * 0,36 * 0,15 * 0,5 = €2.970

Voor de regeling wordt uitgegaan van de omzet ex btw.

Maak gebruik van onze TVL rekentool

Krijg ik direct de volledige subsidie?

Na goedkeuring van de aanvraag ontvang je een voorschot van 80%.

Ik ben mijn bedrijf gestart na 1 april 2019, hoe werkt de berekening van omzet voor mij?

  • Bedrijven gestart na 1 april 2019 en uiterlijk op 31 oktober 2019: een onderneming waarvan de activiteiten zijn gestart na 1 april 2019 en uiterlijk op 31 oktober 2019: de omzet in de vier kalendermaanden volgend op de maand van de start van de activiteiten;
  • Bedrijven gestart na 31 oktober 2019: een onderneming waarvan de activiteiten zijn gestart na 31 oktober 2019: de omzet in de periode na de dag van de start van de activiteiten tot en met 29 februari 2020 te delen door het aantal maanden waarvan de omzet in aanmerking wordt genomen, vermenigvuldigd met vier.

Op basis van mijn hoofdactiviteit kom ik niet in aanmerking, wel op basis van mijn nevenactiviteit. Hoe werkt dat?

Een bedrijf met een nevenactiviteit die op de SBI lijst staat komt in aanmerking voor de regeling, maar alleen voor die omzet die behoort bij de nevenactiviteit. Dit werkt als volgt:

Bij de elementen A en B uitsluitend de omzet die betrekking heeft op zijn nevenactiviteit die in de bijlage is opgenomen in aanmerking genomen, en

Indien de onderneming meer dan een nevenactiviteit die in de bijlage is opgenomen, uitvoert, bij het element C het hoogste percentage gebruikt dat van toepassing is.

Mijn SBI-code klopt niet, wat nu?

Een onderneming waarvan de Kamer van Koophandel heeft vastgesteld dat de activiteiten aansluiten bij een SBI code die onder de TOGS-regeling valt, komt automatisch ook in aanmerking voor de TVL. Ook bij de TVL wordt deze procedure verder voortgezet.

Ik heb ook andere steunmaatregelen aangevraagd, hoe zit dat?

Ondernemers kunnen zowel TOGS als TVL aanvragen, daar vindt geen verrekening tussen plaats. Ook zijn andere subsidies niet van invloed op de te ontvangen tegemoetkoming. Wel is het zo dat de subsidie in het kader van de TVL bij de NOW regeling wordt gezien als omzet en daarmee leidt tot een lagere NOW subsidie.