Geen vraag te gek
088 973 06 00

Update lobby huur 

 De Tweede Kamer heeft bijna unaniem de motie van GroenLinks en VVD aangenomen om huurders in onder andere de retail te steunen bij verlaging huren vanwege corona.

Naast een handreiking op basis van de laatste jurisprudentie, wil de Tweede Kamer dat het kabinet alle partijen om tafel zet om de uitspraken van de rechter waarin huurkorting wordt toegekend, breed in de praktijk te brengen. INretail vindt -net als de rechter in steeds meer uitspraken- een 50/50-verdeling van de kosten gezien de omzetvermindering eerlijk tijdens de lockdown. Eerder vroeg de Tweede Kamer om een wetswijziging om de positie van zakelijke huurders te versterken, maar daarin zag de Rijksoverheid te veel praktische en juridische bezwaren. Inretail lobbyt door om er ook voor te zorgen dat de voorgestelde huurkorting ook praktijk zal worden.