Geen vraag te gek
088 973 06 00

12 antwoorden op vragen over de nieuwe CBW-erkend Woonvoorwaarden

Op 1 juli 2017 zijn de CBW-erkend voorwaarden gewijzigd. Ondanks 3,5 jaar onderhandelen met de Consumentenbond is geen sprake meer van tweezijdige erkende voorwaarden.

Belangrijkste wijzigingen 

Door de verandering zijn de voorwaarden van voor 1 juli 2017 niet meer geldig. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen? Wat vertel je je personeel en klanten? Wat moet je wijzigen op je site? 12 belangrijkste vragen hebben we hieronder alvast voor je beantwoord:

1. Wat betekent eenzijdigheid voor mij als ondernemer?

Wij behartigen jouw belangen en vinden dat er geen onredelijke eisen mogen worden gesteld door de Consumentenbond. We vonden dat ze op 1 punt te ver zijn gegaan. Omdat het een keiharde eis was, zijn we niet tot elkaar gekomen. De voorwaarden zijn nog steeds heel evenwichtig, want alles behalve dat ene punt is met de Consumentenbond eerder al afgesproken. Maar nadeel is dat we dat niet meer mogen zeggen tegen consumenten in de verkoop. 

2. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?

 • De garantie gaat van drie jaar afbouwend naar twee jaar volledig.
 • Bij een keukenaankoop geldt dat als er binnen twee dagen na de koop (beginnend de dag na de koop) wordt geannuleerd, er een gereduceerd annuleringspercentage van 5% met een minimum van € 500 geldt, in plaats van 30% voorheen.
 • De mogelijkheid van doorberekenen van een prijsverhoging als later dan drie maanden na de koop wordt geleverd moet je bij de koop overeenkomen. Anders mag je geen prijsverhogingen doorberekenen.
 • Betaling van de koopsom per bank bij of vlak voor levering mag. Alleen het standaard vragen van betaling vlak voor levering mag niet, dat is bij wet verboden. De consument moet altijd een mogelijkheid geboden krijgen om bij of na levering te betalen. Let wel: de regels van de maximale aanbetalingen gelden nog steeds!
 • De voorwaarden zijn ook geschikt voor gebruik in jouw webwinkel of bij verkoop bij de consument thuis of op beurzen, kledingparty’s e.d. De wetgeving op gebied van Overeenkomst op Afstand en Buiten de Verkoopruimte Gesloten Overeenkomsten is erin opgenomen.
 • De aanbetalingsgarantie heet voortaan aanbetalingsregeling. Dat dekt de lading beter, omdat de consument bijvoorbeeld geen geld krijgt terugbetaald (wordt verrekend met andere koop) en ook niet alles verrekend krijgt als hij minder besteedt dan bij de failliet. Een 100% garantie was en is het dus niet, vandaar.

3. Wat als ik de oude voorraad eerst op maak?

Vier redenen om dat niet te doen:

 1. Als CBW-erkende woonwinkel ben je verplicht om de meest recente voorwaarden te hanteren. 
 2. Op diverse punten zijn de oude voorwaarden in strijd met de wet. 
 3. Oude garanties kunnen niet altijd meer waargemaakt worden (er is bv. geen nakomingsgarantie bindende adviezen meer als het bedrijf TIJDENS de geschillencommissieprocedure wordt beëindigd). 
 4. De Consumentenbond accepteert het niet als (wij of) onze leden blijven zeggen dat de voorwaarden in samenwerking met de Consumentenbond zijn opgesteld en dat staat nog wel in de oude voorwaarden.

4. Ik geef nu ook geen voorwaarden mee, ik verwijs alleen de naar de site. Kan toch ook?

Nee, dat kan echt niet! Ze zijn dan namelijk niet van toepassing. En dat ze van toepassing zijn is jouw belang! Wist je bijvoorbeeld dat als ze niet van toepassing zijn de spullen na levering eigendom van de klant zijn, ook al is er misschien nog niet betaald? Goed toepassen dus is het motto. Lees over correcte toepassingen om misverstanden te voorkomen.

5. Wat is het voordeel / nadeel voor de klanten?

Alles was al uitonderhandeld met de Consumentenbond. Eigenlijk is het enige nadeel dat ze bij de koop van een keuken geen twee dagen bedenktijd krijgen, zoals de Consumentenbond wilde. Maar ten opzichte van de oude voorwaarden gaan ze er op dit punt toch sterk op vooruit, want ze betalen bij een annulering binnen twee dagen na een keukenkoop geen 30% annuleringskosten maar slechts 5% met een minimum van € 500. Alle CBW-erkend-garanties blijven gewoon bestaan.

6. Wat is nu nog het voordeel tov niet cbw-erkende winkels?

Alle CBW-erkend-garanties zijn in stand gebleven. En het blijft een nette, evenwichtige set voorwaarden, waarin alle consumentenrechten worden gerespecteerd. Dus de voordelen zijn nog net zo groot als voorheen. Met CBW-erkend kun je voor de dag komen bij je klanten, gezien de garanties die anderen niet bieden.

7. Hoe leg ik het kort aan mijn personeel uit?

Je hebt voor 1 juli 2017 een brief ontvangen met alle wijzigingen en wat je in je bedrijfsvoering moet aanpassen om daarmee om te gaan. De nieuwe voorwaarden en consumentenflyers kun je bestellen via de ledenwinkel. Bekijk een uitgebreid overzicht, met in kleur aangegeven wat belangrijk is voor jouw verkopers en servicemedewerkers.

8. Wat moet ik allemaal aanpassen? (Site, flyers, verwijzing offerte etc)

Op jouw offertes/orderbevestigingen staat een vermelding dat de CBW-erkend-voorwaarden van toepassing zijn. Als daar een (oude) datum staat: verwijder die. Zolang je oude offerte-/orderbevestigingsformulieren gebruikt, streep je de datum weg. En geef uiteraard de nieuwe voorwaarden mee. Gebruik de voorwaarden altijd correct. 

 • Gooi de oude voorwaarden weg, je mag ze niet meer gebruiken na 1 juli. Download de nieuwe voorwaarden of bestel meer via de ledenwinkel
 • Gooi de oude CBW-erkend-consumentenflyers weg en bestel gratis nieuwe via de ledenwinkel.
 • Verwijder eventuele verwijzingen naar de Consumentenbond als die op jouw eigen promotiemateriaal, advertenties of site staat. 

9. Wat moet ik anders doen in een gesprek / offerte opstelling?

Belangrijke onderwerpen in het verkoopgesprek:

 • Zorg dat jij en jouw verkopers de veranderingen kennen! Dat geldt ook voor de rest van de voorwaarden. Het zijn immers jouw voorwaarden, het is professioneel als je deze ook goed kent. 
 • Prijswijzigingen bij levering later dan drie maanden na de koop (bv. afroep): je moet met de consument individueel (dus niet voordrukken op je orderformulier!) afspreken dat prijswijzigingen mogen worden doorberekend. Denk hierbij aan inkoopprijzen van apparaten of materialen. Niet afgesproken? Dan mag je ze niet doorberekenen, ook al lever je anderhalf jaar na de koop…
 • Uitsluitend vragen van 100% betaling vlak voor levering is bij de wet verboden. Bied de consument altijd tenminste één mogelijkheid om bij of na levering te betalen. Voor aanbetalingen gelden uiteraard wel de maxima (15 of 25%) die onder de aanbetalingsregeling vallen.

10. Moet ik klanten die de afgelopen maand besteld hebben inlichten?

Nee. Voor hen gelden gewoon de oude CBW-erkend-voorwaarden.

11. Welke voorwaarden gebruik ik tot 1 juli?

De Consumentenbond had de tweezijdigheid opgezegd tegen 1 juni, maar heeft gelukkig een maand uitstel gegeven. Wij hebben de nieuwe voorwaarden klaar. Ze zijn inmiddels in PFD te downloaden en onze drukker zal alle binnenkomende bestellingen zo snel mogelijk uitleveren.

12. Hoezo nu een verwijzing naar Oneerlijke Handelspraktijk en de mogelijkheid voor kosteloze ontbinding? Dan krijg je toch discussies met onwillige klanten? 

De Consumentenbond heeft dit van het begin af aan als eis gehad. Mogelijke discussies met consumenten was er precies de reden van dat wij ons hiertegen heel lang hebben verzet. Maar in de loop der onderhandelingen zijn we overstag gegaan. Het is overigens gewoon een wettelijk recht voor consumenten. Omdat wij hebben besloten - om de deur tussen ons en de Consumentenbond niet helemaal dicht te gooien - het voorlopige onderhandelingsresultaat eenzijdig in gebruik te nemen staat dit er dus ook in. De consument moet wel bewijzen dat er sprake is van onacceptabele druk of misleiding, dat is best lastig.

Extra: Geldt dit ook voor bruidsmode?

Nee. Voor bruidsmode zijn de huidige voorwaarden nog steeds van toepassing. Zij zijn ‘goedgekeurd’ door de Consumentenbond.

Na invoering van de nieuwe CBW-erkend voorwaarden voor Woonwinkels zijn er nog een aantal vragen binnengekomen.

Heb je andere vragen of wil je meer informatie?

Neem dan contact op met Ondernemersservice. 

Delen