Geen vraag te gek
088 973 06 00

Een grotere rol voor de preventiemedewerker

Volgens de vernieuwde Arbowetgeving, die 1 juli 2017 is ingegaan, dient elk bedrijf een preventiemedewerker aan te stellen. Maar wat zijn precies de taken van deze preventiemedewerker?

Takenpakket preventiemedewerker 

Het takenpakket van deze preventiemedewerker begint bijvoorbeeld al bij het opstellen van een risico-inventarisatie en evaluatie (individueel of in samenwerking met een deskundige). Daarnaast moet hij of zij adviseren over de maatregelen die genomen moeten worden voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid en is hij ook direct verantwoordelijk voor het (mede) uitvoeren van dit beleid.

Wie moet deze preventiemedewerker zijn?

Dit mag iedereen binnen de organisatie zijn, mits hij of zij over voldoende deskundigheid omtrent de verantwoordelijkheden beschikt. Wanneer er maximaal 25 medewerkers werkzaam zijn dan mag je als ondernemer ook zelf deze rol vervullen. Wordt een van de medewerkers als preventiemedewerker aangewezen? Dan moet hij of zij voldoende tijd krijgen om de taken uit te voeren. Wanneer er in de onderneming een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging is, dan moet het medezeggenschapsorgaan instemmen met de benoeming van de preventiemedewerker.

Gezondheidscontrole preventiemedewerker 

De preventiemedewerker kan ook worden ingezet om collega’s voor te lichten over bijvoorbeeld fit en gezond werken. Ook kan deze medewerker het contact met een bedrijfsarts onderhouden indien de preventiemedewerker dat nodig acht.

Wil je meer weten over de preventiemedewerker? Neem dan contact op met onze ondernemersservice via 088 973 06 00. 

Delen