Geen vraag te gek
088 973 06 00

Compensatieregeling loonkosten oudere werknemers

Werkgevers krijgen een schadeloosstelling als zij een oudere werkloze aannemen die vervolgens langdurig ziek uitvalt.

De compensatieregeling loonkosten bij ziekte van oudere en voormalig langdurig werklozen wordt tijdelijk verlengd.

Wat verandert er per 1 januari 2018 voor de compensatieregeling?

Vanaf 1 januari 2018 wordt de no-riskpolis uitgebreid. Deze uitbreiding geldt voor 2018 en 2019. Vanaf begin 2018 geldt deze no-riskpolis ook voor werklozen die op 1 januari 2018 56 jaar of ouder zijn én die minstens 52 weken een WW-uitkering hebben. De minister hoopt met deze uitbreiding de drempel voor ondernemers te verlagen om oudere werklozen in dienst te nemen. Vanaf 1 januari 2020 geldt de oude regeling weer en geldt deze alleen voor werklozen van 63 jaar en ouder.

Hoe kan ik gebruik maken van deze compensatieregeling?

Je hoeft een no-riskpolis niet van te voren aan te vragen voor je werknemer. Op het moment dat je werknemer ziek wordt, geef je bij de ziekmelding bij UWV aan dat voor hem of haar de no-riskpolis geldt. Let er op dat deze ziekmelding binnen 6 weken nadat je werknemer ziek is geworden moet worden gedaan.

Delen