Geen vraag te gek
088 973 06 00

Dossieropbouw

Ondernemersservice krijgt regelmatig een vraag over ontslag terwijl er geen dossier is opgebouwd. Het kan zijn dat je daar eerst mee moet beginnen voordat je actie kan ondernemen. Ga in deze situatie het gesprek aan met de medewerker.

Dossier opbouwen 

Vraag eerst eens hoe de medewerker zijn functioneren ziet. En wat zijn toegevoegde waarde is voor het bedrijf. Op het moment dat de medewerker zijn functioneren als goed beoordeeld is het aan jou om heel concreet te benoemen welke tekortkomingen er zijn. Als bijvoorbeeld bij een verkoper de omzet structureel achterblijft kan zijn functioneren nooit als voldoende beoordeeld worden, ook al is het nog zo’n aardige collega die zich altijd heel flexibel opstelt.

Verbeterplan in dossier

Vraag aan de medewerker om zelf een concreet verbeterplan op te stellen. In dat verbeterplan worden onder meer de volgende zaken opgenomen:

  • Hoe gaat hij of zij het functioneren verbeteren?
  • Welke doelen heeft hij of zij voor zichzelf gesteld?
  • Wat heeft hij of zij aan begeleiding nodig om de doelen te realiseren?

Arbeidsrelatie beëindigen

Op het moment dat een medewerker faalt ten opzichte van zijn eigen verbeterplan, zal hij sneller tot het inzicht komen dat de toekomst niet ligt bij jouw bedrijf. Op het moment dat jij als werkgever de doelen blijft stellen, dan is het onze ervaring dat de doelen vaak niet de medewerkers 'eigen worden' en dat het lastiger is om op een goede manier de arbeidsrelatie te beëindigen.

Delen