Een zieke medewerker, wat nu?

Vragen?
Bel ondernemersservice!
088 973 06 00

Als ondernemer met personeel kan het op een bepaald moment gebeuren dat je met een zieke medewerker te maken krijgt. Hoe ga jij daarmee om?

Bij ondernemersservice van INretail krijgen wij daar dagelijks veel vragen over. Van ondernemers die nog nooit een zieke medewerker hebben gehad tot een langdurig ziektegeval. ‘Hoe moet ik daarmee omgaan?’, ‘wat zijn de regels?’ en ‘kunnen jullie mij helpen?’.

Om je op allereerst op weg te helpen hebben we bijvoorbeeld een stappenplan geschreven voor wat je moet doen als je personeel hebt dat zich ziek heeft gemeld. Door dit plan te volgen weet je zeker dat je op het juiste moment de juiste handelingen uitvoert. Hieronder vind je antwoord op een aantal FAQ's omtrent een zieke medewerker.

Hoe lang is de loondoorbetalingsverplichting bij een zieke medewerker?
Een werkgever dient maximaal 104 weken het loon door te betalen wanneer een medewerker ziek is. In de eerste 26 weken is dat 100%, week 27-52 is de loondoorbetaling 90% (maar tenminste wel het minimumloon), in de weken 53-78 80% en in de weken 79-104 is dat 70% loondoorbetaling. Er is geen overgangsregeling bepaald dus ook op huidige ziektegevallen dient bovenstaande regeling te worden toegepast. Maar als een medewerkster ziek is die zwangerschap gerelateerd is dan ontvangt de medewerkster toch 100% loondoorbetaling. De loondoorbetaling van zieke zwangere medewerksters komt namelijk vanuit de ziektewet.

Wat zijn mijn verplichtingen als werkgever?
Op grond van de wet verbetering Poortwachter heeft een werkgever diverse verplichtingen. Deze zijn opgenomen in een stappenplan [link naar stappenplan]. Ons advies is om zo snel mogelijk aan de bedrijfsarts of arbo-arts door te geven dat de medewerker ziek is. Als je verwacht dat de medewerker langer dan 4 weken arbeidsongeschikt is dan meld je hem ziek bij de bedrijfsarts. De bedrijfsarts maakt dan binnen 6 weken een probleemanalyse. Op basis van deze analyse maak je samen met de medewerker een plan van aanpak voor de re-integratie.

Mijn medewerker is langdurig ziek. Wanneer moet ik dit melden bij het UWV?
Als de medewerker 42 weken ziek is, dien je dit te melden bij het UWV. Dit kan digitaal via het werkgeversportaal.

Mijn medewerker is zwanger en ziek. Hoe zit het dan met de loondoorbetaling?
Als de medewerkster ziek is als het gevolg van haar zwangerschap kun je bij het UWV een ziektewetuitkering aanvragen.

Mijn medewerker kan helemaal niet meer werken. Moet ik dan toch 104 weken het loon doorbetalen?
Als werkgever ben je verplicht om 104 weken het loon door te betalen ook al kan de medewerker helemaal niet meer werken. Als blijkt dat de medewerker helemaal niet meer kan werken, ook niet in de toekomst dan kan de medewerker een vervroegde WIA-uitkering aanvragen. Je mag dan wel de IVA-uitkering van zijn loon aftrekken. Je hebt echter geen reïntegratieverplichtingen meer.

Wanneer krijgt mijn medewerker een vervroegde WIA?
De medewerker krijgt alleen een vervroegde WIA-uitkering als de bedrijfsarts heeft verklaard dat hij niet meer kan werken en ook niet meer beter wordt..

Wat kan ik doen als een zieke medewerker feest blijkt te vieren?
Van belang is dat de spelregels bij ziekte duidelijk zijn vastgelegd. Zo kun je afspraken maken over bereikbaarheid en kun je vastleggen dat een medewerker in principe thuis moet zijn. Ook kun je een medewerker laten controleren door een bedrijfsarts. Salaris kan eventueel worden stopgezet of opgeschort als niet wordt meegewerkt aan reïntegratie of als de medewerker zich niet houdt aan de regels. Dit moet je wel van tevoren aankondigen.

Ben je er bijvoorbeeld via social media achter gekomen dat er wordt gefeest tijdens ziekte, dan is het belangrijk om in gesprek te gaan met de medewerker. Je confronteert de medewerker met je bevindingen en vraagt om uitleg. Werken aan herstel is een verplichting wat berust op de medewerker. Wordt dit belemmerd door extreem shop- of feestgedrag tijdens ziekte, spreek de medewerker daar dan ook op aan. Je kunt een waarschuwing geven als dit echt niet in de haak is. Leg dit ook bijvoorbeeld in een mail vast.

 

Chatten

Chat met een adviseur. 

Ben je lid? Geef dan je lidmaatschapsnummer door.

Tags
Contactpersoon
Marlous Veenman
Marlous Veenman
Adviseur Ondernemersservice
088 973 06 00

Gerelateerd aan dit artikel

Delen