Geen vraag te gek
088 973 06 00

Standaard ziekteverzuimreglement

Standaard ziekteverzuimreglement uit de cao Fashion, Sport & LIfestyle

Wat verstaan we precies onder ziekteverzuim? Download hier het standaard ziekteverzuimreglement en voorkom misverstanden. 

Download

Delen