Geen vraag te gek
088 973 06 00

Wanneer mag ik een proeftijd afspreken?

Wanneer mag ik een proeftijd afspreken?

Als je een arbeidsovereenkomst aangaat van langer dan 6 maanden mag je op grond van de wet een proeftijd afspreken van 1 maand. Dit moet dan wel schriftelijk zijn overeengekomen, anders kun je er geen beroep op doen. Op basis van de cao mag je ook een langere proeftijd afspreken, vraag dit voor jouw branche na bij Ondernemersservice. 
In de proeftijd kunnen werkgever en medewerker elkaar beter leren kennen en kun je de geschiktheid beoordelen van de medewerker. Als het niet bevalt kunnen beide partijen het dienstverband op een snelle manier beëindigen; van de ene op de andere dag. Als de medewerker er om vraagt, moet u hem schriftelijk mededelen wat de reden voor beëindiging is. De proeftijd moet voor beide partijen gelijk zijn.

Mag ik ook een proefdag afspreken?

In onze branches wordt veelvuldig gebruikgemaakt van zogenaamde ‘proefdagen’. De bedoeling daarvan is dan om te kijken of de medewerker het werk leuk vindt, daarvoor geschikt is en past bij het bedrijf. Maar daarvoor heeft de wetgever nu net de proeftijd bedacht! Wettelijk bestaat er niet zoiets als een proefdag en er toch één afspreken leidt doorgaans tot problemen voor de werkgever.

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd 

Zou je een proefdag afspreken, dan wordt dit gewoon beschouwd als de eerste dag van een arbeidsovereenkomst. Is er dan nog geen arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aangeboden en is daarin nog geen proeftijd opgenomen, dan zou de medewerker kunnen volhouden dat met de proefdag meteen een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is gaan lopen. Het advies van INretail luidt dan ook om geen medewerker te laten werken zonder schriftelijk contract (met proeftijd), ook niet om en dagje proef te draaien!

Ik neem een uitzendkracht in dienst. Mag ik een proeftijd afspreken?

Nee, je mag niet een proeftijd afspreken met medewerkers die, voorafgaand aan de indiensttreding, in dezelfde functie/omstandigheden als uitzendkracht werkzaam waren, tenzij de uitzendperiode en de proeftijd samen de duur van de maximaal toegestane proeftijd niet overschrijden. In dat geval mag je een proeftijd afspreken die de al gewerkte periode aanvult tot de maximaal toegestane proeftijd.

Ik neem een medewerker in dienst die al eerder voor mij heeft gewerkt. Mag ik opnieuw een proeftijd afspreken?

Je mag ook niet opnieuw een proeftijd afspreken als de medewerker al eerder in dezelfde functie bij uw bedrijf heeft gewerkt. Gaat een werknemer een geheel nieuwe functie bekleden en sluit je in dat kader een nieuwe arbeidsovereenkomst? Dan mag daarin slechts een proeftijdbeding worden opgenomen, indien de nieuwe functie andere vaardigheden of verantwoordelijkheden van die medewerker eist, dan bij de vorige functie (bij dezelfde werkgever). De ervaring die is opgedaan gedurende de uitoefening van die eerdere functie heeft u onvoldoende inzicht gegeven in de geschiktheid van de medewerker voor de nieuwe functie.

Delen