Geen vraag te gek
088 973 06 00

Wat zijn de nieuwe regels rondom het partnerverlof?

Uitbreiding partnerverlof

Vanaf 1 januari 2019 krijgen ouders die in loondienst werken na de geboorte van een baby meer tijd om samen te zijn met hun kind. Dit wordt geregeld in de Wet Invoering Extra Geboorteverlof. De wet beoogt een positieve bijdrage te leveren aan de band tussen de partner van de moeder en het kind, en de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt te verbeteren. Onderstaand zetten wij de verlofrechten van de partner op een rij.

Dag van de bevalling

De dag van de bevalling wordt aangemerkt als een persoonlijke omstandigheid waarvoor de werknemer volledig betaald calamiteitenverlof kan opnemen.

Geboorteverlof

De partner heeft per 1 januari 2019 recht op het zogenoemde geboorteverlof. Het verlof bedraagt éénmaal de wekelijkse arbeidsduur en moet binnen vier weken na de geboorte worden opgenomen. De werknemer mag zelf bepalen hoe de werknemer het geboorteverlof wil spreiden, maar dient de geplande dagen wel tijdig door te geven. Het verlof en de gewenste spreiding mag je niet weigeren. Ook het geboorteverlof dient volledig te worden doorbetaald.

Aanvullend geboorteverlof per 1 juli 2020

Na 1 juli 2020 heeft de partner recht op vijf weken aanvullend geboorteverlof, maar alleen nadat de vijf dagen aan geboorteverlof zijn opgenomen. De werknemer krijgt 70% van zijn loon door het UWV betaald. Het verlof dient binnen zes maanden na de geboorte van het kind te worden opgenomen. Bij zwaarwegende bedrijfsbelangen mag je als werkgever in overleg met de werknemer de spreiding van het aanvullend geboorteverlof wijzigen.

Ouderschapsverlof

Beide ouders hebben recht op ouderschapsverlof. De omvang van het verlof is 26 maal de wekelijkse arbeidsduur en mag tot het 8ste levensjaar van het kind worden genoten. Ouderschapsverlof komt voor rekening van de werknemer en is dus onbetaald. Tips hoe je het beste om kan gaan met ouderschapsverlof lees je hier

Delen