Geen vraag te gek
088 973 06 00

Hoe steekt de werkkledingsregeling in elkaar?

Je kunt kleding uit de collectie onbelast ter beschikking stellen aan je medewerker.

Kleding uit de collectie 

Deze kleding kan je vervolgens aan jouw medewerker met een forse korting verkopen tegen tweedehands prijzen. Afhankelijk van de gebruiksduur in de winkel kan deze oplopen van 30 tot 70 procent. Deze mag je toepassen naast de reguliere personeelskorting, zolang je aan de voorwaarden voldoet:

Aankoop na gebruik

Het is mogelijk dat de werkgever de door de medewerker gebruikte kleding na verloop van tijd verkoopt aan de medewerker. Als de medewerker die kleding zelf kon kiezen, zonder dat de keuze beperkt is tot de kleding uit de laatste collectie waarvoor een draagplicht geldt, gaat de Belastingdienst ervan uit dat de werkgever de kleding meteen aan de medewerker heeft verstrekt. 

Aankoop na verplicht gebruik

Als de werkgever de medewerker verplicht om gewone kleding te dragen is dat geen loon als de kleding op het werk blijft.

Als de medewerker de kleding na verloop van tijd wil kopen, hoeft er geen sprake te zijn van loon zolang de medewerker de waarde in het economisch verkeer betaalt (eventueel vermindert met de personeelskorting). De waarde in het economisch verkeer is de tweedehands waarde van de kleding. De Belastingdienst gaat in deze gevallen om praktische redenen uit van de volgende forfaitaire tweedehandswaarden:
 

De Belastingdienst gaat
in deze gebruiksduur
(in maanden)

Waarde (in % van de
originele
consumentenverkoopprijs)

2

70

3

60

4

50

5

40

6 of meer

30

Delen