Geen vraag te gek
088 973 06 00

Waardetrends 2021

Woontrends 2021

Vanuit de de tijdgeest CHANGE REACTION zijn vier waardetrends gedistilleerd: BE MANKIND, REVISE THE MORAL, PICK YOUR CHERRIES en TAKE A STAND.

BE MANKIND

We beseffen ons meer dan ooit hoe kwetsbaar we zijn als mens. Eén virus kan de maatschappij en ons dagelijks leven totaal ontwrichten. Maar ook de voortschrijdende technologie maakt angstig. Niet alleen onze privacy is in het geding. De opmars van kunst­matige intelligentie kan ons het gevoel geven de controle kwijt te raken. Daarnaast boezemt de klimaatproblematiek angst in, al was het maar omdat de gevolgen van de temperatuurstijging ongewis zijn. Al deze ontwikkelingen zouden een bedreiging kunnen vormen voor het voortbestaan van de mensheid. De behoefte aan menselijkheid (empathie, zintuiglijkheid) neemt daardoor toe; we hechten aan zingeving en proberen grip te krijgen op wie we zijn. We gaan daarom op zoek naar producten en merken die daarbij passen, die een menselijk karakter hebben. Dat geldt ook voor technologische producten. We willen ze lief, leuk en aardig kunnen vinden. In het verlengde daarvan ligt een toenemende behoefte aan (een) vereenvoudiging van het dagelijks bestaan, aan onbezorgdheid. Onze razendsnelle tijd voelt soms onmenselijk aan. Het is dan ook niet vreemd dat we de tijd soms even stil  willen kunnen zetten om tot onszelf te komen. Voor wat betreft winkelen zoeken we het dichter bij huis.. Het Vlaamse woord van het jaar 2019 ‘winkelhieren’ weerspiegelt dit. Om de lokale middenstand te ondersteunen, kopen we liever bij winkels in de buurt met een persoonlijke en lokale uitstraling.

Bekijk de stijltrend die bij BE MANKIND hoort: Human Touch 

REVISE THE MORAL

De klimaatcrisis, afvalcrisis, stikstofcrisis en CO2-crisis: de problemen in onze maatschappij stapelen zich op. Om nog maar te zwijgen over de sociale problemen zoals sociaal-maatschappelijke ongelijkheid en de groeiende mentaliteitskloof tussen verschillende generaties. We zijn ons bewust van het goede en het kwade op allerlei terreinen, een ontwikkeling die wordt aangeduid met de term ‘woke’. We willen allemaal ons steentje bijdragen, maar dan wel op onze eigen voorwaarden. Respect voor mens en natuur staat daarbij niet ter discussie. Integendeel. We plaatsen juist steeds vaker onze vraagtekens bij onbezonnen consumeren, waardoor hergebruik, kringloopproducten en huren of lenen plotseling hip zijn. Groen telt mee. De natuur is een toenemende factor van betekenis, een stakeholder met een belangrijke stem die niet meer te negeren valt. Onze veranderende wereld vergt een andere manier van denken. Eigenbelang staat niet langer voorop. Klanten, partners, de natuur en maatschappij, ze vormen ecosystemen die nauw met elkaar verweven zijn. Door grenzen te slechten, kunnen problemen worden opgelost. Dit denken in ecosystemen biedt zowel mogelijkheden voor milieuvraagstukken als voor nieuwe businessplannen. De oude moraal maakt plaats voor een nieuwe. Het is nu tijd voor bedrijven om verantwoordelijkheid te nemen, om hieraan invulling te geven en de consument met duidelijke communicatie mee te nemen. Ook voor de interieurbranche vervult het milieubewustzijn en belangrijke rol. De branche kan zich onderscheiden door een positieve bijdrage leveren aan het klimaat. Productie, logistiek en verpakking blijven grote onderwerpen, en evenals andere bedrijfstakken krijgt ook de interieurbranche te maken met ‘the rise of rental’. Een groeiende groep consumenten is bereid geld neer te tellen om juist geen eigenaar te zijn van een product, waardoor de producent altijd verantwoordelijk blijft. Dit zal uiteindelijk nieuwe interieur- en winkelconcepten tot gevolg hebben.

Bekijk de stijltrend die bij REVISE THE MORAL hoort: Balanced Biotope

TAKE A STAND

De wereld is volop in beweging. Op het gebied van economie, ecologie en globalisering vinden grote veranderingen plaats. We slikken die veranderingen niet voor zoete koek. Sluiten die ontwikkelingen niet aan bij onze persoonlijke denkbeelden en zijn tradities in het geding, dan komen we in het geweer. Het gevolg van dit nieuwe bewustzijn gecombineerd met het almaar toenemende belang van het individu is dat iedereen zijn zegje wil doen, vaak toegespitst op één onderwerp. Het brengt nieuwe, soms extreem jonge rolmodellen met zich mee, zoals Greta Thunberg en Joshua Wong, de leider van de opstanden in Hongkong. Toch leidt deze ontwikkeling soms tot frictie, want het idealisme van de één rijmt niet automatisch met het idealisme van de ander. Overeenkomst is wel dat we steeds vaker de straat opgaan om te protesteren. Met onder meer demonstraties, protestmarsen en blokkades proberen we ons gelijk af te dwingen. Soms ontstaan daaruit verrassende coalities, zoals de landbouwsector die samen optrekt met de bouwsector in de strijd tegen het CO2-beleid van de regering. Dit bewustwordingsproces heeft (wel) tot gevolg dat de contrasten toenemen, hetgeen ook zichtbaar is in de politiek. Er is sprake van een hergroepering waarbij de bekende spelers het moeilijker krijgen en er meer ruimte komt voor aanbieders met uitgesproken meningen. Daarnaast verwachten we een overheid die eerlijk en transparant is. Bedrijven worden beoordeeld volgens dezelfde maatstaven. Dit vraagt een duidelijke focus en interieurproducten die een ideaal vertegenwoordigen; producten met een purpose. Zo kan een product veranderen in een held. Deze ontwikkeling biedt mede ruimte aan jonge ondernemers die hun bevlogenheid aangrijpen om nieuwe producten te lanceren. Ook voor de interieurbranche zal het verhaal achter het product nog belangrijker worden.

Bekijk de stijltrend die bij TAKE A STAND hoort: Recentered Stage 

PICK YOUR CHERRIES

Traditionele systemen hebben door onder meer de multi-layered society en digitale transformatie hun langste tijd gehad. Ook de corona crisis heeft de mogelijkheden van online communicatie vleugels gegeven. De introductie van het 5G netwerk biedt nieuwe mogelijkheden. Onze veranderende samenleving vraagt om een nieuwe blik, om snel keuzes, om flexibiliteit, meebewegen en loslaten. De jonge generatie heeft daar geen moeite mee, maar traditionele denkers haken af. Enigszins gekscherend worden ze boomers genoemd, een begrip dat is afgeleid van babyboomers en verwijst naar conservatieve denkbeelden. Deze passen niet bij het zogenoemde diagonaal denken, waarin het creatieve van de rechterhersenhelft gecombineerd wordt met het zakelijke van de linkerhersenhelft. Dit betekent onder meer dat de verticale bedrijfskolommen en horizontale hiërarchie waaraan we gewend zijn, zullen verdwijnen. In plaats daarvan fungeert de mens als middelpunt. We plaatsen onszelf gemakkelijk op een voetstuk, wat kan leiden tot een vorm van narcisme.  We zoeken naar ultieme vrijheid zonder compromissen en we verlangen naar meer. Weliswaar niet als het gaat om bezit. Wilden we voorheen alles bij de hand hebben, nu kiezen we alleen voor diensten of producten als we ze nodig hebben. En ze moeten dan direct beschikbaar zijn. De consument is veeleisend, hij wil op zijn wenken bediend worden en verlangt alles op maat. Dat vraagt om flexibele collecties voor geselecteerde doelgroepen. Dit zorgt ervoor dat merken en producten niet alleen begerenswaardig, maar ook hyperpersoonlijk moeten zijn.

Bekijk de stijltrend die bij PICK YOUR CHERRIES hoort: Interstellar Mirage 

Meer over de woontrends