Geen vraag te gek
088 973 06 00

Aantrekkelijke winkelgebieden

Aantrekkelijke winkelgebieden door rem op nieuwbouw en benutten van leegstand.

Met ruim 100.000 winkels en het steeds meer thuis bezorgen van aankopen, heeft de detailhandel een grote impact op de leefomgeving. Door veranderend consumentengedrag ontstaat een transitie van het winkellandschap. De inrichting en uitstraling van dorpen, steden en wijken verandert. Nederland telt in totaal 30.000.000 m2 winkelvloer. En 8% daarvan staat leeg. Zet een rem op het bijbouwen van nog meer winkels en benut onnodige, onrendabele en leegstaande winkelmeters voor andere bestemmingen. Nieuwe initiatieven moeten vooral in bestaande winkelgebieden plaatsvinden. Als daarvoor geen plek is, dan direct ernaast. En toevoeging van nieuwe winkelmeters kan alléén als oude meters zijn geschrapt. INretail is fan van de huidige ‘Ladder voor Duurzame Verstedelijking’. Uitgangspunt ervan is dat bestaande ruimte beter wordt benut, voordat er wordt uitgebreid. Deze ‘ladder’ moet veel meer worden ingezet door gemeente en provincies en die moeten ook meer handhaven.

Dan pas kun je met oog voor de lokale dynamiek en concurrentie verantwoord bouwen aan een evenwichtige structuur van de detailhandel. Leuke, mooie, makkelijke en gezellige winkels zijn van levensbelang voor steden en dorpen. De enorme leegstand is een maatschappelijk probleem. Detailhandel, rijksoverheid, provincie en gemeenten moeten samen aan oplossingen werken. Zorg dat gemeenten over regionaal afgestemde visies op de detailhandel gaan beschikken. Provincies moeten hierbij beslissend kunnen optreden. Er is geld nodig om de versterking en transformatie van winkelgebieden via herverkaveling te financieren. De overheid kan katalysator zijn met een revolverend fonds van publiek en private middelen. Lees meer over lopende initiatieven op: www.denieuwewinkelstraat.nl En de toekomstvisie: www.nl-nextlevel.nl/uitdagingen/ laat-binnensteden-weer-bruisen/

Delen