Belangenbehartiging

De belangen van onze leden staan centraal: lokaal, regionaal, landelijk en in Brussel. Zo zetten we ons in voor meer ruimte om te ondernemen, het stimuleren van verduurzaming, minder regeldruk, een goede cao en een eerlijker e-commerce speelveld. Kortom: we pleiten voor meer aandacht voor de maatschappelijke waarde van de retail.

Lees onze standpunten

Wij voeren lobby op alle niveaus

Wie groot is, krijgt meer voor elkaar. INretail neemt in de belangenbehartiging voor de retail het voortouw. We werken nauw samen met partners zoals CVAH, Tuinbranche Nederland, VBW en VNV, voor wie wij ook de lobby voeren.

Gemeente

Winkeliers zorgen met hun aanwezigheid voor veilige, vitale en leefbare gemeenschappen. De sleutel naar leefbare en vitale centrumgebieden hebben gemeenten in handen via goede beleids- en bestemmingsplannen, projectregie en het verbinden van belanghebbenden.

Lees meer

Provincie

Provincies spelen een onmisbare rol in het realiseren van bruisende centra en vitale perifere winkelgebieden mét een duurzame en vooral aantrekkelijke voorzieningenstructuur. Retail speelt daarin een hoofdrol. Het rapport ‘Elke regio telt!’ onderstreept dit belang.

Lees het rapport

Landelijk

Retail speelt een onmisbare rol om Nederland ondernemend, leefbaar, vitaal en duurzaam te houden. De sector biedt in Nederland zo’n 888.550 mensen werk; dat is één op de tien banen. Daarnaast heeft de retail een belangrijke invloed op de vitaliteit en leefbaarheid van Nederland.

Lees hier ons factsheet

Europa

Steeds meer belangrijke wetgeving voor de retailsector komt vanuit de Europese Unie. We voeren een actieve lobby richting de EU over duurzaamheid, regeldruk, MKB-financiering en betalingsverkeer. INretail komt op voor de belangen van de retail in Brussel.

Manifest Europese verkiezingen

Dit zijn onze standpunten

INretail knokt voor de retail. Wij roepen beslissers en politici op te kiezen voor de retail en daarmee een sterke economie. Kies dichtbij. Kies retail.

1. Eerlijke huren ondernemers

Huurders van commercieel vastgoed moeten beter beschermd worden tegen excessieve huurstijgingen. INretail werkt hard aan een eerlijke balans in de huurmarkt en het inperken van de marktmacht van verhuurders.

2. Betere regels

Op dit moment is meer dan één op de drie regels in Nederland onwerkbaar voor ondernemers. INretail wil beter werkbare regels en een duidelijke vermindering van de regeldruk.

3. Lagere werkgeverslasten

Als de lonen stijgen, moeten de lasten dalen. Elk jaar worden er meer sociale premies geïnd dan noodzakelijk. INretail wil dat dit geld wordt vrijgemaakt voor werkgevers, medewerkers en onze economie.

4. Veiligere winkelstraten

Vier op de vijf ondernemers in onze achterban heeft last van winkeldiefstal en één op de drie krijgt te maken met geweld, intimidatie of agressie. INretail wil dat winkelcriminaliteit intensiever wordt bestreden, onder meer door het capaciteitsprobleem bij de politie op te lossen. Vooral ook buiten de grote steden.

5. Nationale visie op retail

INretail roept op om, naast het beleid voor topsectoren, een nationaal beleid te ontwikkelen voor sectoren in transitie met veel impact in de (lokale) economie en in de regio. Dit wordt al gedaan in de Europese Unie en dit verdient navolging.

6. Impuls vitale winkelgebieden

Een bruisende winkelstraat is een belangrijk fundament onder de leefbaarheid in dorpen en steden. INretail wil dat de overheid samen met ondernemers investeert in winkelgebieden. De citydeal ‘Dynamische binnensteden’ en de ‘Impulsaanpak Winkelgebieden’ zijn belangrijk om de winkelgebieden aantrekkelijk te houden.

7. Financiering mogelijk maken

INretail wil dat investeren in het mkb makkelijker wordt voor andere financiers dan banken. Banken verstrekken steeds vaker geen leningen aan het mkb en de retail in het bijzonder.

8. Investeren in medewerkers

Werken moet meer lonen. INretail wil dat het verschil tussen het bruto- en nettoloon van medewerkers verkleind wordt. Daarnaast willen we dat in de werkkostenregeling specifiek de personeelskortingsregeling verruimd wordt.

9. Duurzame retail

Ondernemers willen verduurzamen. Koplopers zijn daar al mee bezig, terwijl andere ondernemers een extra zetje nodig hebben. INretail wil dat een duurzame retail voor iedereen haalbaar, betaalbaar en uitvoerbaar is.

Sparren?

Heb je een vraag over onze standpunten of over lobby? Of wil je gewoon een keer sparren? Neem dan contact met mij op, ik help je graag verder!

Contacteer de adviseur Bel ons
Jeroen van Dijken

Jeroen van Dijken

Directeur Belang & Beleid