Belangenbehartiging

De belangen van onze leden staan centraal. Op dit moment zetten we sterk in op de lobby omtrent corona. We zijn op allerlei fronten bezig om zoveel mogelijk ondersteuning vanuit de overheid te realiseren en te zorgen dat ondernemers voldoende liquiditeit houden. Daarnaast knokken we áltijd voor toekomstige winkelgebieden en goed ondernemersklimaat in de retail.

Belangenbehartiging

Lobby speerpunten

  • Compensatie in loonkosten en matiging verhoging minimumloon. INretail zet zich ervoor in het minimumloon niet te hard te laten stijgen en werkgevers tegemoet te komen in de loonkosten door het verlagen van de inkomensbelasting en het verkleinen van de wig.
  • Ondersteun de retail voor de stijgende energiekosten. INretail zet zich ervoor in dat ook de retail compensatie krijgt voor de stijgende energiekosten.
  • Ruimte voor terugbetalen schulden en mogelijkheden om te investeren. Dankzij onze lobby is er de mogelijkheid om de periode waarin schulden terugbetaald moeten worden onder voorwaarden te verlengen naar zeven jaar. Daarnaast is er de mogelijkheid voor een betaalpauze. De duur van deze betaalpauze is verlengd van drie naar zes maanden.
  • Een goede langetermijnstrategie voor corona. INretail overlegt intensief met het kabinet en de betrokken ministeries om bij verschillende scenario’s waar het coronavirus weer opleeft passende maatregelen af te spreken. Hiervoor heeft INretail ook meegewerkt aan het sectorplan retail. Maatregelen moeten zo min mogelijk beperkend voor de retail zijn, zodat ondernemers kunnen ondernemen.
  • Ondersteun ondernemers bij investeringen juist nu ondernemers te maken hebben met schulden door corona, krapte op de arbeidsmarkt en hoge inflatie.
  • Maatwerk voor ondernemers, zowel voor ondernemers die willen doorstarten als ondernemers die willen stoppen.

LOBBY VOOR LEDEN

In de lobby naar provincies en gemeenten trekt INretail samen op met andere brancheorganisaties uit de Nationale Winkelraad van MKB-Nederland. Simpelweg omdat we samen lokaal en regionaal sterker staan. De naam van dit team is Lokaal Retailbelang.

Herstelplan

De vitaliteit van dorpen en steden staat op het spel. Koninklijke INretail pleit in een brief aan de politiek en de informateur voor een landelijke visie en nationaal beleid om het tij te keren.

Herstelplan

Landelijk

Kies retail. Kies dichtbij. Daarmee doet INretail een oproep aan alle politici om de uitgestoken hand van de retail aan te nemen. Winkels zijn van onschatbare waarde voor onze dorpen en steden. Retail en politiek kunnen samen zorgen dat wat uniek is voor Nederland, niet verloren zal gaan.

Landelijke verkiezingen

Provincie

Eén van de belangrijkste opgaven die INretail voor de komende jaren ziet, is het realiseren van bruisende centra en vitale perifere winkelgebieden mét een duurzame en vooral attractieve
voorzieningenstructuur waarin retail een rol speelt.

Provincie verkiezingen

Gemeente

De retail en de winkelstraten staan voor grote uitdagingen komende jaren. De sleutel naar leefbare en vitale centrumgebieden hebben gemeenten in handen. Daarom vindt INretail het een must dat er aandacht is voor de retail bij de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Gemeenteraadsverkiezingen

De standpunten van INretail

INretail knokt voor de retail. Wij roepen op beslissers en politici te kiezen voor de retail en  daarmee een sterke economie. Kies dichtbij. Kies retail.’

Versterk onze steden en dorpen

De retail is cruciaal voor de leefbaarheid van dorpen en steden en die rol blijft nog te vaak onderbelicht. Daar gaan we aan werken, want winkels en ondernemers zijn onmisbaar voor de vitaliteit, leefbaarheid en saamhorigheid van en in plaatsen.

Lees meer

Werknemers maken het verschil

De retail biedt meer dan 800.000 mensen een baan. Zij is de grootste private werkgever van ons land. Continu leren wordt noodzakelijk voor zowel werknemers als werkgevers om ook in toekomst te kunnen blijven bijdragen aan werk, inkomen en scholing.

Lees meer

Investeer in vestigingsklimaat

Retailers investeren veel tijd en energie in de zaak en het winkelgebied. Hiermee zorgt de retail voor een maatschappelijke bijdrage aan een leefbare omgeving. INretail wil dat de overheid die rol van de retail versterkt met duidelijk lokaal en provinciaal detailhandelsbeleid

Lees meer

Help de retail verduurzamen

Een gezonde en evenwichtige toekomst bestaat uit businessmodellen waar duurzaamheid en circulariteit belangrijk onderdeel van zijn. De retail loopt al behoorlijk voorop maar heeft ook nog stappen te zetten.

Lees meer

Eerlijk e-commerce speelveld

Retail is offline én online en niet alleen het een of alleen het ander. De online en fysieke winkel vullen elkaar aan en werken versterkend op elkaar. En dan is een eerlijk speelveld letterlijk van levensbelang.

Lees meer

Maak ondernemen mogelijk

Ondernemers krijgen te maken met een nieuwe werkelijkheid vol uitdagingen en kansen. Om die kansen te pakken, moeten ondernemers inspelen op de veranderende wensen van consumenten. De overheid moet het stimuleren en mogelijk maken dat ondernemers zich op deze ontwikkelingen kunnen aanpassen.

Lees meer

Sparren?

Heb je een vraag over onze standpunten of over lobby? Of wil je gewoon een keer sparren? Neem dan contact met mij op, ik help je graag verder!

Contacteer de adviseur Bel ons
Jeroen van Dijken

Jeroen van Dijken

Coördinator Beleidsadvies