Geen vraag te gek
088 973 06 00

Meer ruimte voor financiering

Meer ruimte voor financiering via nieuwe concurrerende financiële aanbieders.

Banken zijn risicomijdend, terwijl het MKB juist de bank nodig heeft voor financieringen. Behoud van een ruime MKB-borgstellingsregeling is nodig voor investering in groei. Door de crisis teerden veel ondernemers in op hun eigen vermogen. Daardoor bieden ze minder zekerheid en haken financiers af. Juist nu is geld nodig om te investeren. Ondernemers en financiers hebben beide baat bij regelingen die het vermogen versterken. Alternatieve financiering groeit hard, maar de MKB-vraag overstijgt het aanbod nog vele malen. Daarbij zijn renten van 8 tot 10% vaak onbetaalbaar hoog.

Een nieuwe durfkapitaalregeling kan kapitaal dat bij een grote groep particulieren geparkeerd staat in beweging brengen voor de financiering van ondernemers. De markt voor dit soort investeerders is nog klein, maar erg kansrijk. Dan denken we aan een MKB investeringsaftrek of vrijstelling in box 3 voor zulke investeringen. Bijzonder voor Nederland is de omvang van onze institutionele beleggers (pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen). Het is goed dat deze spelers bouwen aan een infrastructuur die naar investeringen in het MKB moet leiden. Deze financiering loopt vooral via bestaande banken. Dat zorgt wél voor lucht qua financiering, maar draagt niet bij aan de noodzakelijke vernieuwing en verbreding van de financieringsmarkt. Stimuleer daarom het aantrekken van nieuw, concurrerende spelers.

Delen