Geen vraag te gek
088 973 06 00

Meer verantwoord ondernemen

Meer verantwoord ondernemen met zelfregulering. Steun duurzame innovaties ook fiscaal.

Als eerste sector van het Nederlandse bedrijfsleven heeft de textielsector een MVO convenant gesloten. Daar is INretail trots op. De ambitie is een keten brede aanpak. Bedrijven, maatschappelijke organisaties, overheid en vakbonden werken samen aan verduurzaming van de sector op het gebied van milieu-, productie- en arbeidsomstandigheden. Proportionaliteit is hierbij essentieel: doen wat je kunt doen met als doel de omstandigheden te verbeteren. Deze innovaties zouden ook fiscaal erkend moeten worden.

Het overheidsbeleid om doelen te bereiken via convenanten en dus zelfregulering is positief en verdient alle steun. Inzet van kennis, netwerken en in het bijzonder het internationale postennetwerk blijven belangrijk voor de mode en textielsector die zich beweegt in internationale ketens en markten. Het Nederlandse convenant zou naar een Europees initiatief getild moeten worden.

Delen