Geen vraag te gek
088 973 06 00

Meer werkgelegenheid

Meer werkgelegenheid door afschaffen zware verplichtingen (+10% = 40.000 voltijdsbanen).

De detailhandel biedt werk aan bijna 800.000 mensen. De sector is de belangrijkste werkgever onder jongeren. Een kwart van alle werkende jongeren tot 25 jaar verdient zijn geld in deze sector. Ze doen er hun eerste werkervaring op. De sector zit in een transitie en heeft groeikansen in zich voor werkgelegenheid in winkels en in de logistiek in alle opleidingsniveau’s. Koester deze sector voor zijn bijdrage aan de arbeidsmarkt!

Door de omvang van de sector betekent een impuls van 10% voor de werkgelegenheid al snel zo’n 40.000 voltijdsbanen. Wat helpt, is bestedingen stimuleren en het weghalen van drempels die het aannemen van personeel verhinderen. Verklein de wig tusen brutoen nettoloon door lagere werkgeverslasten. Regel reële verplichtingen voor de werkgever én werknemer: van aanname, ziekte tot ontslag. Er is een disbalans tussen verantwoordelijkheden van werkgever en werknemer.

Delen