Geen vraag te gek
088 973 06 00

Versterk de ontwikkeling

Versterk de ontwikkeling door medewerkers verantwoordelijk te maken voor eigen praktijkervaring met een fiscale regeling voor de werkgevers.

Het onderwijs moet innoveren. Belangrijk voor de detailhandel is dat toekomstige werknemers met de goede bagage het werkveld instromen. Niet alleen het MBO, maar ook het HBO moet vraaggerichter gaan werken. Opleidingen lopen te ver achter op de ontwikkelingen in de detailhandel. Dit vraagt betrokkenheid van lokale werkgevers en werkgeversorganisaties bij de opleidingen. Die samenwerking is met nieuwe technieken efficienter te organiseren en ondersteunen. Uitgangspunt moet zijn dat werknemers alleen dat hoeven te leren wat zij nog niet beheersen en wat wel noodzakelijk is voor het verkrijgen of behouden van een baan. Erken training on the job. Het maakt medewerkers sterker. Voorbeelden zijn validering en deelcertificaten voor de opbouw van een portfolio.

Er moet ruimte zijn voor individuele ontwikkeling om verder te komen in de branche of daarbuiten. Maak de medewerker verantwoordelijk voor zijn eigen inzetbaarheid. Flexibiliteit is hierbij belangrijk. Het betekent dat het onderwijs moet innoveren naar meer modulair: plaats- en tijd onafhankelijk opleidingsaanbod. Pas waar nodig wet- en regelgeving aan. De huidige subsidieregeling voor praktijkleren is veel te complex, zeker voor het MKB. Een fiscale regeling werkt eenvoudiger en heeft de voorkeur. Lees meer op: www.werkindewinkel.nl

Delen