Geen vraag te gek
088 973 06 00

Rectificatie Magazine Maart 2017

In de afgelopen editie van het INretail magazine heb je op pagina 21 - 23 kunnen lezen hoe de regels voor het meest voorkomende verlof gelden. Nu blijkt dat enige informatie in het magazine niet klopt, lees je hieronder aanvullende informatie over het onderwerp.

Let op!  Dit is een aanvulling op het artikel over verlof zoals geplaatst in het INretail magazine - Maart 2017.  

Ouderschapsverlof
Ouderschapsverlof is er voor al je medewerkers die kinderen hebben tot een leeftijd van 8 jaar. In het magazine van deze maand stond dat je medewerker minstens een jaar in dienst moet zijn om hier een beroep op te mogen doen. Dit is echter niet meer het geval.

Zorgverlof
Een medewerker kan naast wat genoemd wordt in het magazine ook kortdurend zorgverlof opnemen voor de volgende personen:

  • Een bloedverwant in de eerste of tweede graad;
  • Voor een persoon die deel uitmaakt van de huishouding van de medewerker zonder dat er sprake is van een arbeidsrelatie;
  • En voor diegene met wie de medewerker een sociale relatie heeft en de te verlenen zorg rechtstreeks voortvloeit uit die relatie en ook redelijkerwijs door de medewerker moet worden verleend.

Bezoek aan een specialist
Wist je dat wij ook regelmatig vragen krijgen over 'verlof bij bezoek aan een specialist'?  Misschien heb jij daar ook wel mee te maken.
Wanneer je medewerker een medische afspraak heeft is het uitgangspunt dat deze in zijn eigen tijd wordt gepland. Wanneer dit niet mogelijk is doordat de agenda van de specialist dit bijvoorbeeld niet toelaat dan heeft de medewerker recht op buitengewoon verlof. Dit geldt voor een onderling vast te stellen redelijke termijn.

Heb je hier nog vragen over of heb je een andere vraag omtrent verlof? Neem dan contact op met de ondernemersservice via tel. (088) 973 06 00.

Delen