Altijd kosten verschuldigd voor een geschil bij UitgesprokenZaak.nl 

21 september 2023

Hoe zit dat nou: mijn klant kiest ervoor een geschil bij UitgesprokenZaak.nl aan te melden en ik krijg daarvoor een factuur? Klopt dat wel? 

Daar kunnen we kort over zijn: ja, dat klopt. Het beschikbaar hebben van een geschillenregeling kost serieus geld. Wanneer jouw klant ervoor kiest om een geschil tegen jou aanhangig te maken, dan worden er tijd en kosten stopt in de behandeling daarvan. Omdat het hebben van een geschillenregeling een belangrijke garantie van CBW-erkend is, kiest het bestuur ervoor om een deel van alle kosten voor rekening van CBW-erkend te laten en slechts het andere deel aan gebruikers door te berekenen. Daarvoor zijn redelijke tarieven opgesteld, die slechts een deel van gemaakte kosten dekken en in verhouding staan tot aan het geschil bestede tijd en kosten.  

Ondanks dat de ondernemer nooit de indiener van het geschil is, noemen wij de ondernemer toch ‘gebruiker’.  De ervaring leert dat het gros van de geschillen namelijk voorkomen kan worden. Dit kan door: 

  • Goede kennis van het consumentenrecht 
  • Vragen van advies aan Ondernemersservice of ondersteuning aan een INretail-jurist 
  • Tijdig reageren op klachtmeldingen en voortvarend behandelen 
  • Vriendelijke en correcte communicatie 
  • Nakomen van beloften en termijnen.  

INretail schrijft iedere vier weken een artikel over een echt geschil. Dit is niet alleen ‘ter vermaeck’ maar ook ‘ter leering’! Er worden tips gegeven hoe je je bewijspositie kan versterken, wat de rechten van consumenten zijn, kortom wat jij kunt doen om geschillen (zoveel als mogelijk) te voorkomen.  

Desondanks kan het letterlijk iedere ondernemer gebeuren dat er een geschil tegen hem/haar aanhangig wordt gemaakt (of een rechtszaak bij ondernemers die niet CBW-erkend zijn). Dat hoort nu eenmaal bij ondernemen. 

Hier vind je meer over de procedure en kosten van UitgesprokenZaak.nl. 

En hier vind je het reglement van de Stichting Garantieregelingen CBW, waarin de verplichting om mee te werken aan en kosten te betalen van de geschillenbeslechting. Dit reglement is van toepassing op de deelname aan CBW-erkend.  

Heb je vragen? Over de regeling, de kosten of heb je een concreet geschil met je klant waar je advies voor wilt? Neem contact op met de INretail Ondernemersservice via telefoon 088-9730600 of e-mail info@inretail.nl.  

Advies nodig?

Voor juridische vraagstukken, vragen over financiering, hr of andere simpele en complexe kwesties kun je terecht bij een van onze adviseurs.

Contacteer de adviseur Bel ons
Bert-Jan van der Stelt

Bert-Jan van der Stelt

Branchespecialist wonen

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.