Werkgroep

Meer betrokkenheid door werkgroepen

9 oktober 2023

We merken dat grote betrokkenheid van leden in werkgroepen (o.a. werkgroep UPV) zeer effectief is in onze lobby, in het realiseren van betere dienstverlening en in het relevanter kunnen zijn voor onze leden. Daarom richten we graag meer werkgroepen op voor de verschillende thema’s. We hopen dat jullie de juiste experts binnen je organisatie laat aansluiten, want dit helpt hen ook weer bij hun eigen rol.

Werkgroep Europese wetgeving

Veel wetgeving die in Nederland directe invloed heeft op de retail is afkomstig uit Brussel. Om leden directer te betrekken bij de totstandkoming van deze wetgeving en de beïnvloeding ervan, richten wij een werkgroep op. Deelname aan de werkgroep is voor bedrijfsjuristen/general councils werkzaam bij onze leden. Wij informeren je over nieuwe ontwikkelingen en nemen feedback mee in de lobby in Brussel. Wil je deelnemen aan deze werkgroep?

Meld je dan aan bij Jeroen van Dijken

Werkgroep lokaal betrokken winkelketens

Op steeds meer plekken wordt via een Bedrijveninvesteringszone (BIZ) samen geïnvesteerd in de kwaliteit van een winkelgebied. Elke 5 jaar wordt opnieuw gestemd om de BIZ te verlengen. Het stemformulier wordt vaak naar het hoofdkantoor gestuurd, maar belandt daar niet op de juiste plek. De filiaalmanager mag het formulier ook invullen, maar weet vaak niet of hij/zij bevoegd is om te stemmen. Wij vinden dit zonde en willen het makkelijker maken.

Wil je als grootwinkelbedrijf lokaal betrokken zijn? Help ons dan!

  • Wie is de contactpersoon op het hoofdkantoor voor de BIZ?
  • Stem VOOR de BIZ-verlenging in Haarlem (2 okt -13 nov) en Rotterdam (26 okt-24 nov). 
Meld je aan bij Manon Straatman

Op deze manier kunnen we de aantrekkingskracht van de binnenstad vasthouden en vergroten.

Jeroen van Dijken

Jeroen van Dijken

Coördinator Beleidsadvies

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.