CSRD Workshops

We organiseren drie informatieve en praktische workshops over de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Deze richtlijn vormt een mijlpaal in het bevorderen van verantwoordelijk ondernemen en duurzaamheid binnen organisaties.

Wat houdt de wetgeving in?

De CSRD legt gedetailleerde verplichtingen op aan ondernemingen, gericht op het vergroten van transparantie en het integreren van duurzaamheidsaspecten in hun bedrijfspraktijken. Tijdens deze workshops zullen we de essentiële aspecten van de CSRD bespreken, waaronder de dubbele materialiteitsanalyse, rapportageverplichtingen, milieu-, sociale en bestuurskwesties en de bredere implicaties voor bedrijfsvoering.

De CSRD legt gedetailleerde verplichtingen op aan ondernemingen, gericht op het vergroten van transparantie en het integreren van duurzaamheidsaspecten in hun bedrijfspraktijken.

Wanneer moet je de aan de CSRD wetgeving voldoen?

Onder de CSRD wetgeving gaan alle grote bedrijven vallen die aan twee van de volgende drie criteria voldoen:

 • de omzet is hoger dan €50 miljoen per jaar
 • een balanstotaal van meer dan €25 miljoen
 • meer dan 250 medewerkers (gemiddeld over een jaar)

Programma

Deskundige sprekers zullen inzichten delen over de implementatie van de CSRD en de impact ervan op bedrijven. Bovendien biedt de workshop een platform voor interactie en discussie, waarbij deelnemers de gelegenheid krijgen om vragen te stellen, ervaringen uit te wisselen en we gaan werken aan branchestandaarden, zodat niet iedere onderneming dit voor zichzelf hoeft te ontwikkelen.

Tijdens de eerste workshop zal Fleur Meerman van de SER ons inzicht geven in de CSRD-regelgeving en praktische richtlijnen voor implementatie en naleving.

In workshops twee en drie gaan we dieper in op de praktische implementatie van CSRD specifiek voor jouw organisatie. Het wordt interactief, met ruimte voor hands-on ervaring en samenwerking. De volgende onderwerpen zullen o.a. aan bod komen; branchestandaarden, materialiteit, CO2, best practices en concrete vervolgstappen. De naam van de spreker voor deze sessies volgen nog.

Praktisch

Workshop 1

 • Datum: 6 februari 2024
 • Tijd: 09:45-10:00 uur inloop, 10:00 – 11:30 uur CSRD Workshop
 • Locatie: SER Den Haag, bezuidenhoutseweg 60, 2509 LK.

Fleur Meerman (SER) geeft introductie over de CSRD, De ANWB (retail) zal een presentatie geven over hoe zij de eerste stappen hebben gezet in het voldoen aan deze rapportageverplichting; bepalen dubbele materialiteit, identificeren van stakeholders, in kaart brengen van data gaps en opzetten van interviews met stakeholders.

Workshop 2

 • Datum: 5 maart 2024
 • Tijd: 09:45-10:00 uur inloop, 10:00-12:00 uur CSRD Workshop
 • Locatie: INretail, Zeist

Misha Elkerbout van ERM (duurzaam consultancy) zal inzicht geven in CO2 impact meting, business case wordt nog ingevuld.

Workshop 3

 • Datum: 2 april 2024
 • Tijd: 09:45-10:00 uur inloop, 10:00-12:00 uur CSRD Workshop
 • Locatie: INretail, Zeist

Norma Wouters – Snell (AMFORI) zal een presentatie geven over ketenverantwoordelijkheid, business case wordt nog ingevuld.

Kosten Workshops: € 200,- voor drie workshops (6 februari, 5 maart en 2 april 2024)

Aanmelden

Wij kijken uit naar je deelname aan deze informatieve sessies die niet alleen de CSRD verduidelijkt, maar ook praktische perspectieven biedt over hoe jouw organisatie effectief kan voldoen aan de gestelde eisen. Voor deze drie workshops, die met elkaar samenhangen, zullen wij €200,- in rekening brengen. Wij horen graag of je hieraan wilt deelnemen.

Aanmelden kan door te mailen naar Merel Serdijn.

Meld mij aan
Merel Serdijn

Merel Serdijn

Beleidsadviseur

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.