Geen vraag te gek
088 973 06 00

Exploitatiebeeld & Omzetkengetallen Baby- en Kindermode

Het exploitatiebeeld geeft inzicht in de opbrengsten en kosten als percentage van de netto-omzet. Dit overzicht biedt een goed middel om de resultaten van jouw onderneming te vergelijken met de gemiddelden in de branche.

 Bron: Raming Panteia o.b.v. CBS en Locatus

Exploitatiebeeld

 

 Baby- en kindermode: Exploitatiebeeld (in % van de omzet)

 

 

2014

2015

2016

 Omzet

 

100%

100%

100%

 Brutomarge

 

40,6%

40,7%

41,1%

 Kosten

 Personeelskosten eigen  personeel  (incl.  directiesalaris)

 15,5%

 15,6%

 15,9%

 Huisvestingskosten (huur,  energiekosten e.d.)

 10,9%

 11,3%

 11,6%

 Overige kosten (verkoop- en  administratiekosten  e.d.)

 10,6%

 10,9%

 11,1%

 Bedrijfsresultaat (excl. financiële  lasten)

3,6%

2,9%

2,5%


* Directie-salarissen vallen ingeval van een BV of NV onder personeelskosten.

** Afschrijvingen vallen onder overige bedrijfskosten.

*** Om het nettoresultaat voor belasting te berekenen dient betaalde hypotheekrente en overige rente nog van het bedrijfsresultaat worden afgetrokken.


Kengetallen Arbeid

De kengetallen arbeid gaan in op de omzet per FTE (full time equivalent) en de omzet per werkzaam persoon.

 

2014

2015

2016

 Omzet per FTE ( x € 1000,-)

151

149

149

 Omzet per werkzaam persoon ( x € 1000,-)

93

92

92Kengetallen Ruimte

In de volgende tabel is de omzet per vierkante meter winkelvloeroppervlakte weergegeven. Daarnaast kun je hier ook de gemiddelde omzet per winkel vinden.

 

2014

2015

2016

 Omzet per m2 WVO

3.996

4.151

4.051

 Omzet per winkel ( x € 1000,-)

341

361

363

 

Bovenstaande begrippen worden toegelicht in de begrippenlijst.

Delen