Kwartaalcijfers woonbranche

Kwartaalcijfers woonbranche

2021 – Kwartaal 1

Het eerste kwartaal van dit jaar is een kwartaal van uitersten en van grote onderlinge verschillen tussen segmenten binnen de woonbranche. In januari en februari flinke omzetverliezen en in maart een historisch hoge omzetplus. Cumulatief eindigde de woonbranche kwartaal 1 op een min van 10,3%.

De uitersten
De eerste maanden van 2021 konden orders alleen binnenkomen door online afspraken of thuisadvies. Hierdoor waren januari en februari met respectievelijk -48% en -30% omzet, dramatische maanden voor de woonbranche. In maart kwam er iets verruiming door de mogelijkheid van click en collect en later winkelen op afspraak. Hierdoor werd in maart een flinke inhaalslag gemaakt met een omzetplus van maar liefst 50%. Historisch hoog. Daarbij aangetekend dat dit ten opzichte van de maand maart 2020 is, en dat die maand met een min 10% de zwakste van 2020 was. Cumulatief staan we als woonbranche nu op een min van 10,3%.

Verschillen tussen segmenten
Opvallend zijn de enorme verschillen tussen de diverse segmenten binnen de woonbranche. Woningtextielzaken en de keukenbranche presteerden in januari en februari veel minder slecht dan de segmenten ‘slapen’ en ‘meubelen’. Woningtextiel en keukens zijn productgroepen die meer gerelateerd zijn aan verbouwen en verhuizen. Vaak kan daar niet op gewacht worden. Daarbij is gebleken dat de producten in deze segmenten zeer geschikt zijn om via thuisadvies of advies op afstand te verkopen. Dit in tegenstelling tot meubelen en slapen, producten die je graag wilt zien, aanraken en testen. En moeilijk bij de klant thuis te krijgen zijn. Dit kan beter in de winkel. Vandaar ook het beeld in maart waarin meubelen en slapen het juist veel beter deden dan woningtextiel- en keukenbranche. Bekijk hier de maandcijfers van de woonbranche 2021. 

Grafiek: Omzetontwikkelingen Q1 2021 t.o.v. Q1 2020

Spannend komend kwartaal
De positieve omzetontwikkeling van maart kan niet verbloemen dat er zorgen zijn. De orderportefeuille moet weer gevuld worden en daarmee wordt kwartaal twee voor de woonbranche een onzeker kwartaal. Twee belangrijke ontwikkelingen die hier invloed op hebben:

  1. In 2021 is het spaartegoed van Nederland met maar liefst €42 miljard gestegen. Het is nu de vraag waar de consument dit aan gaat besteden. Blijft er net zo fanatiek geïnvesteerd worden in ‘thuis’ of zijn er andere bestedingsplannen? Nu er weer zicht is op mogelijkheden om te reizen en cultuur en horeca te bezoeken, kan dit invloed hebben op de bestedingen in de woonbranche.
     
  2. De ontwikkeling in de supply-chain. Grondstofprijzen stijgen er is de onzekerheid over levertermijnen. De orderportefeuille is door de lockdown aanzienlijk gedaald. Dit gecombineerd met een prijsstijgingen en onzekere levertermijnen zorgt voor veel onrust.

Het managen van de liquiditeit is in kwartaal 2 topprioriteit voor de woonbranche. Steunmaatregelen zoals de NOW, TVL en het gebruik maken van diverse ‘uitstel van betaling’-regelingen (o.a. BTW en inkomstenbelasting) kunnen daarbij nodig zijn om deze periode op en verantwoorde wijze te kunnen overbruggen.

In 2020 werd het herstel van de woonbranche echt goed zichtbaar vanaf mei. Dat betekent dat de woonbranche de komende maanden relatief hoge omzetten moet realiseren om niet verder achterop te lopen ten opzichte van 2020. Dit betekent een stevige uitdaging voor alle woonretailers.


2020 – Kwartaal 4

Uit cijfers van de Woonwinkelmonitor blijkt dat de gemiddelde omzetontwikkeling in de woonbranche in 2020 is uitgekomen op +14,8%. Hoe heeft de omzet zich gedurende het jaar (2020) ontwikkelt? Welk kwartaal heeft het beste gepresteerd? En hoe heeft de lockdown invloed op de laatste sprint van het jaar?

Terugblik 2020
Bert-Jan van der Stelt, branchespecialist wonen blikt terug op vorig jaar:”Het voelt vreemd om midden in de dramatische lockdown terug te kijken naar 2020. Toch is het goed om je te realiseren dat 2020 met een plus van 14,8% een zeer uitzonderlijk jaar was. Niet eerder wist de Woonwinkelmonitor een jaar af te ronden met een dergelijk hoog groeipercentage. De omzetstijging was zichtbaar binnen alle segmenten. De keukenspeciaalzaken en de gemengde woonzaken/woonwarenhuizen sprongen eruit met een plus van ruim 17%. En als er geen sprake zou zijn geweest van een lockdown dan hadden we december ook afgesloten met een stevige plus en was het totaalcijfer nog hoger uitgevallen.

Over het hoe en waarom heb ik al veel geschreven. Na een moeilijk begin bij aanvang van de coronacrisis in maart, is de omzet vanaf april enorm gestegen. Door thuiswerken, het niet meer kunnen reizen en de beperkte uitgaans- en horeca mogelijkheden is de aandacht voor alles in – en rondom het huis enorm toegenomen. De toegenomen vraag bracht ook flinke uitdagingen met zich mee zoals een hoge werkdruk, lange uitlevertermijnen en manco’s bij leveringen. 

Het heeft er in ieder geval voor gezorgd dat de meeste bedrijven met een goed gevulde orderportefeuille de lockdown in gingen. Deze wordt nu uitgeleverd. Met de winkeldeuren dicht is er nagenoeg geen sprake van een orderintake. Het goede gevoel van 2020 is verdwenen en heeft plaatsgemaakt voor zorgen en onzekerheid. Mede door het ontbreken van enig perspectief. Het hier en nu vraagt op dit moment alle aandacht.

Normaal gesproken hebben we altijd een vooruitblik voor het jaar dat voor ons ligt. Dit jaar is dat anders. Veel hangt af van de duur van de lockdown en de route naar versoepeling van de maatregelen. Weet dat wij keihard knokken voor afhalen van bestelling bij de winkel, het zo spoedig mogelijk openstellen van winkels plus passende steunmaatregelen, ook voor de woonretailer!”

Naar de maandelijkse omzetcijfers

Het jaar 2020 in cijfers
Alle segmenten eindigen in 2020 met een plus. In onderstaande grafiek zien we dat het derde kwartaal voor bijna alle segmenten het beste kwartaal was. Alleen de gemengde zaken en de woningtextielzaken vormen hier een uitzondering op. Bij de gemengde zaken deed het tweede kwartaal het juist beter. Extreem goed ging het zelfs, want er was sprake van een gemiddelde omzetontwikkeling van maar liefst 33,8% t.o.v. Q2 2019. Geen enkel segment wist in welk kwartaal dan ook een grotere omzetgroei te realiseren. Verder deden de woningtextielzaken niet in het derde maar juist in het vierde kwartaal de beste zaken.

Grafiek 1: Omzetontwikkeling woonbranche t.o.v. hetzelfde kwartaal of dezelfde periode in 2019. Bron: INretail Woonwinkelmonitor

Prijsniveau
Als we kijken naar het hoog/midden, midden en het midden/laag segment, zien we duidelijke verschillen. Het midden/laag segment deed het met 18,3% omzetstijging het beste, gevolgd door het midden segment (+18%). Het midden/hoog segment wist in 2020 een omzetgroei van 13,7% te realiseren.

Aandeel vestigingen in ontwikkeling omzet
Van alle woonwinkelvestigingen boekte 88% een omzetstijging (of stabiele omzet) ten opzichte van het voorgaande jaar. In 2019 lag dit percentage met 62% een stuk lager. Als we kijken naar eventuele verschillen tussen de onderliggende segmenten, zien we vooral dat de woningtextielzaken wat achterblijven. 77% van de woningtextielzaken (vestigingen) wist in 2020 een stabiele of positieve omzetontwikkeling te realiseren. Bij de andere segmenten ligt dit tussen de 90-92%.

Omzetprestaties per regio

RegioOmzetontwikkeling kwartaal 4
2020 t.o.v. 2019
Omzetontwikkeling totaal jaar
2020 t.o.v. 2019
Noord             10,3%             20,7%
Oost               8,0%             19,8%
Zuid             10,4%             11,8%
West (excl. 3 grote steden)             10,3%             12,6%
3 grote steden               2,9%             10,2 

Woonwinkelmonitor

Wil jij inzicht in de prestaties van je eigen onderneming? En wil je kijken hoe jij het doet vergeleken met je branchecollega’s met hetzelfde winkeltype, op een soortgelijke locatie of in dezelfde regio? Doe dan mee aan de INretail Woonwinkelmonitor. Deelnemers krijgen vaker, sneller en meer inzicht, want zij ontvangen elke maand gratis een uitgebreide online rapportage. Deelname is gratis. 

Meer over de woonwinkelmonitor

Advies nodig?

Heb je vragen over de maandcijfers? Of over de INretail Woonwinkelmonitor? Neem contact met mij op, ik help je graag verder!

Contacteer de adviseur Bel ons
Bert-Jan van der Stelt

Bert-Jan van der Stelt

Branchespecialist wonen

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.