Geen vraag te gek
088 973 06 00

Lokale groeiagenda

Retail winkels vormen het hart en het gezicht van iedere stad, wijk of dorp. Een aantrekkelijk winkelgebied maakt een plaats uniek en trekt veel bezoekers aan.

Sterke winkelgebieden zorgen voor sociale veiligheid, werkgelegenheid en een hoge belevingswaarde van een plaats voor inwoners en bezoekers. Iedere politieke partij moet de maatschappelijke plicht voelen om hieraan bij te willen dragen.

Hoe?

Door het advies van INretail over wat er 'beter', 'meer' of juist 'minder' moet, te gebruiken in de lokale politiek. Klik op de onderstaande onderwerpen om er meer over te lezen.

Meer

Minder

Beter

Meer ruimte om te ondernemen

Minder vergunningen

Betere en aantrekkelijker winkelgebieden

Meer alternatieve financierings-mogelijkheden

Minder hinder van werkzaamheden 

Betere parkeervoorzieningen

Meer energie besparen
en duurzaam
opwekken

Minder criminaliteit

Betere bevoorrading

 

Minder lokale belastingen en heffingen

Betere opleiding en lokale aansluiting

Delen