Geen vraag te gek
088 973 06 00

Minder lasten bij ziekte

Minder lasten bij ziekte door duidelijke en lagere verplichtingen.

De werkgever heeft bij een zieke werknemer veel verantwoordelijkheden en draagt risico’s die vaak niet zijn te overzien. Zorg voor een reëel pakket aan verplichtingen. Verminder de huidige langdurige onzekerheid. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen werkgerelateerde ziekte en oorzaken buiten het werk. Volgens het CBS is nog geen kwart van het ziekteverzuim werkgerelateerd. Ook bij die andere 75% wordt de werkgever altijd met de financiële gevolgen opgezadeld. Twee jaar lang loon doorbetalen is een te zware financiële last, zeker voor een MKB-er. Hiervoor verzekeren is kostbaar en helemaal als je eerder een langdurig zieke werknemer hebt gehad. Landen om ons heen hebben de ervaring dat betere prestaties in de reïntegratie niet samenhangen met langer loon doorbetalen. Bovenop de kosten van loondoorbetaling komen de kosten van vervanging. Deze werknemers kun je alleen tijdelijk werk bieden zonder zekerheid. Als werkgever heb je per definitie dubbele lasten.

Werkgevers zijn verantwoordelijk voor re-integratie. Vaak zijn de mogelijkheden in of om de eigen winkel beperkt en tijd om elders een plek te vinden is er nauwelijks. Velen zijn aangewezen op dure adviseurs. Als UWV pas na twee jaar op basis van het dossier oordeelt dat de werkgever niet voldoende heeft gedaan, dan volgt een straf in de vorm van nóg een jaar loon doorbetalen. Alleen de dreiging al vormt voor veel werkgevers een zware last. Zorg daarom voor tussentijdse beoordelingsmomenten die bevestigen dat het goed gaat. Biedt ondernemers ook eenzelfde zekerheid bij arbeidsongeschiktheid. Het is onbegrijpelijk dat je in alle gevallen verantwoordelijk blijft bij ziekte van een werknemer, terwijl je eigen verzekering inmiddels onbetaalbaar is of uiteindelijk dankzij de kleine lettertjes niet de gedachte dekking biedt.

Visie op de WWZ: download hier

Delen