Geen vraag te gek
088 973 06 00

Aanbod nieuwe gemeenteraadsleden

Nu de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen bekend is, hebben alle nieuwe gemeenteraadsleden in ons land van INretail een uitnodiging ontvangen. Zij kunnen zich melden voor een presentatie over de ontwikkelingen in de retail. 

INretail kan op deze manier de kennis over de sector bij lokale bestuurders vergroten en actualiseren. Dat is belangrijk, want raadsleden moeten vanaf het moment dat ze geïnstalleerd worden, belangrijke besluiten nemen over de detailhandel.

Ook moet het bewustzijn groeien dat regionale afstemming en samenwerking belangrijk zijn. De markt is overbewinkeld en op veel plekken zorgen minder winkelmeters voor beter evenwicht. Dat betekent dat in veel gemeenten goede plannen nodig zijn en dan is het belangrijk dat het nieuwe gemeentebestuur met de juiste kennis van zaken heel bewust de beste besluiten neemt.

INretail wil de retailkennis van gemeentebestuurders daarom telkens verbeteren. Dat gebeurt via presentaties, gesprekken en het beschikbaar stellen van onderzoeken, zoals recent het onderzoek Retail richting 2030.

Delen