Wereld

CBAM – Carbon Border Adjustment Mechanism

26 oktober 2023

Vanaf 1 oktober 2023 zal het Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) geleidelijk van kracht worden. Dit mechanisme, een Europese verordening, wordt door de EU toegepast om de CO2-uitstoot die voortkomt uit de productie van bepaalde goederen buiten de EU te corrigeren aan de grens. We begrijpen dat deze aanstaande veranderingen vragen kunnen oproepen. Daarom hebben we op deze pagina de meest recente informatie over het CBAM verzameld.

CBAM fungeert als een prijscorrectie bij de import van specifieke goederen in de EU, gebaseerd op de CO2-uitstoot tijdens het productieproces buiten de EU. Het hoofddoel van CBAM is het voorkomen van het risico van koolstoflekkage. Door exploitanten in derde landen aan te moedigen hun emissies te verminderen, draagt CBAM bij aan een wereldwijde afname van koolstofemissies.

CBAM vormt een integraal onderdeel van het Fit for 55-pakket, een Europese verordening met als doel de broeikasgasuitstoot vóór 2030 met minstens 55% te verminderen.

Het huidige emissiehandelssysteem van de EU vereist dat producenten binnen de EU emissierechten aankopen voor de CO2-uitstoot van hun producten. Dankzij de prijscorrectie van CBAM ervaren deze producenten geen concurrentienadeel meer bij de import van goederen uit derde landen waar de kosten voor CO2-emissies lager liggen.

Merel Serdijn

Merel Serdijn

Beleidsadviseur

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.