De meest gestelde vragen in November

15 november 2023

Iedere maand deelt Daniëlle van team Ondernemersservice de meest gestelde vragen of onderwerpen van retailers die binnen zijn gekomen via de telefoon, chat en op social media. Hier zijn ze:

Wettelijke opzegtermijn

Wat is de wettelijke opzegtermijn?

De wettelijke opzegtermijn voor een werknemer met een contract voor (on)bepaalde tijd bedraagt één maand tenzij er een afwijkende termijn in de arbeidsovereenkomst is opgenomen. Dit kan tot maximaal 6 maanden. Wanneer de opzegtermijn langer dan een maand is, geldt voor de werkgever een opzegtermijn die tweemaal zo lang is. Een contract voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege en kan alleen tussentijds worden opgezegd indien daarover afspraken zijn gemaakt in de arbeidsovereenkomst.

Let op dat sinds 2020 de opzegtermijn voor oproepovereenkomsten slechts 4 dagen betreft.

De opzegtermijn gaat lopen tegen het einde van de maand. Zegt een werknemer bijvoorbeeld op op 15 mei, dan zal de werknemer op 30 juni zijn laatste werkdag hebben. De arbeidsovereenkomst eindigt op 1 juli. Dit kan anders worden overeengekomen.

Klik hier voor meer informatie over opzegtermijnen.

Preventief spreekuur

Wanneer zet ik een preventief spreekuur in?

Wij merken op dat medewerkers vaker dreigen uit te vallen wegens mentale klachten gerelateerd aan persoonlijke omstandigheden. Dit kan voortkomen uit situaties zoals de zorg voor een (ziek) familielid of andere privézorgen.

Als werkgever is het raadzaam om proactief het gesprek aan te gaan met betrokken medewerkers en samen naar oplossingen te zoeken. Bijvoorbeeld, in het geval van ziekte in de familie, kan zorgverlof een passende oplossing zijn.

Verder is het aan te bevelen om medewerkers te wijzen op het preventieve spreekuur bij de bedrijfsarts. Tijdens dit spreekuur kan de bedrijfsarts met de medewerker in gesprek gaan over zijn of haar (medische) situatie. De bedrijfsarts kan dan specifieke adviezen geven om uitval door ziekte te voorkomen, aangepast aan de individuele omstandigheden van de medewerker. Deze aanpak kan bijdragen aan het welzijn van de medewerkers en helpt preventief tegen mogelijke uitval.

Daarnaast bieden we via werkindewinkel.nl speciale persoonlijke coaching aan voor werknemers. Met You Fit @ Retail kan hier contact opgenomen worden.

Teveel opgenomen verlofuren

Mijn medewerker heeft teveel opgenomen verlofuren bij uitdiensttreding, wat nu?

In de praktijk gebeurt het vaak dat werknemers vakantiedagen opnemen voordat ze voldoende vakantietegoed hebben opgebouwd. Een werkgever is niet verplicht om in deze situatie de opname van vakantiedagen toe te staan. Als een werkgever toch toestemming geeft, zijn de extra opgenomen dagen, als de werknemer eerder uit dienst treedt, mogelijk voor rekening van de werkgever.

Uit juridische uitspraken blijkt dat werknemers over het algemeen niet verplicht zijn om te veel opgenomen vakantiedagen terug te betalen bij het beëindigen van het dienstverband, ongeacht of de oorzaak bij de werkgever of werknemer ligt. Dit is anders als je als werkgever expliciet met de werknemer overeenkomt dat de waarde van de te veel opgenomen dagen terugbetaald moet worden als het vakantiesaldo bij het beëindigen van het dienstverband nog steeds ontoereikend is.

In onze modelarbeidsovereenkomsten hebben wij deze bepaling standaard opgenomen, deze contracten vind je hier.

Advies nodig?

Voor juridische vraagstukken, vragen over financiering, hr of andere simpele en complexe kwesties kun je terecht bij een van onze adviseurs.

Contacteer de adviseur Bel ons
Daniëlle van Voorst

Daniëlle van Voorst

Adviseur Ondernemersservice

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.