Opzegtermijn

Opzegtermijn

Wat is de opzegtermijn voor een werkgever en voor een werknemer?

Werkgever

De wettelijke opzegtermijn voor een werkgever bedraagt bij een arbeidsovereenkomst die op de dag van de opzegging:

  • korter dan 5 jaar heeft geduurd: 1 maand
  • 5 jaar of langer, maar korter dan 10 jaar heeft geduurd: 2 maanden
  • 10 jaar of langer, maar korter dan 15 jaar heeft geduurd: 3 maanden
  • 15 jaar of langer heeft geduurd: 4 maanden

Let op dat wellicht in een arbeidsovereenkomst (of een personeelsreglement) afwijkende opzegtermijnen zijn opgenomen. Deze kunnen dan van toepassing zijn.

Ontslagprocedure bij UWV

Als je de overeenkomst opzegt met een ontslagvergunning van het UWV, dan mag je de duur van de UWV-procedure aftrekken van de wettelijke opzegtermijn. Er dient wel altijd minimaal 1 maand opzegtermijn te resteren.

Opzegtermijn werknemer

De wettelijke opzegtermijn voor een werknemer met een contract voor (on)bepaalde tijd bedraagt één maand tenzij er een afwijkende termijn in de arbeidsovereenkomst is opgenomen. Dit kan tot maximaal 6 maanden. Wanneer de opzegtermijn langer dan een maand is, geldt voor de werkgever een opzegtermijn die tweemaal zo lang is. Een contract voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege en kan alleen tussentijds worden opgezegd indien daarover afspraken zijn gemaakt in de arbeidsovereenkomst.

De opzegtermijn gaat lopen tegen het einde van de maand. Zegt een werknemer bijvoorbeeld op op 15 mei, dan zal de werknemer op 30 juni zijn laatste werkdag hebben. De arbeidsovereenkomst eindigt op 1 juli. Dit kan anders worden overeengekomen.

Advies nodig?

Heb je meer vragen over het opzegtermijn of de ontslagprocedure bij het UWV? Neem contact met mij op, dan denk ik graag met je mee!

Contacteer de adviseur Bel ons
Thijmen de Coo

Thijmen de Coo

Adviseur Ondernemersservice

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.