De ketenregeling

De ketenregeling

De ketenregeling bepaalt wanneer opeenvolgende tijdelijke contracten overgaan in een vast contract.

De wet

Vanaf 1 januari 2020 mag een werkgever maximaal drie tijdelijke arbeidscontracten afsluiten met een maximale duur van 36 maanden voordat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat. Deze keten kan alleen worden doorbroken als er tussen twee contracten een periode van meer dan zes maanden zit.

Zo mag je als werkgever drie contract van telkens een jaar aanbieden, alvorens je een vast contract aan moet bieden. Als werkgever ben je vrij in de indeling hiervan. Wel goed om je er van bewust te zijn dat een proeftijd bijvoorbeeld alleen mag bij contracten langer dan zes maanden. Ook als werkgever en werknemer samen een vierde tijdelijke arbeidsovereenkomst afspreken, dan is er juridisch gezien sprake van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Uitzonderingen

Er zijn twee uitzonderingen. De ketenregeling geldt niet voor BBL-leerlingen én jongeren onder de 18 jaar die gemiddeld maximaal 12 uur per week werken. Op het moment dat de medewerker 18 jaar wordt of de BBL-opleiding eindigt, geldt het dan lopende contract als eerste in de keten.

Daarnaast is er ook een uitzondering voor medewerkers die in dienst worden genomen na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Daarmee mogen zes tijdelijke arbeidscontracten worden afgesloten binnen een periode van 48 maanden voordat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat.

Uitzendkrachten

In de basis tellen alle voorgaande contracten mee voor de ketenregeling. In de cao Retail Non-Food is echter een bepaling opgenomen ten aanzien van uitzendkrachten. Indien een werkgever een voormalige uitzendkracht in dienst neemt die direct hieraan voorafgaand als uitzendkracht voor de werkgever heeft gewerkt, dan worden de verschillende arbeidsovereenkomsten als één arbeidsovereenkomst voor de gezamenlijke duur van de uitzendovereenkomsten aangemerkt. Dit geldt dus tezamen als een eerste contract in de ketenregeling. Wanneer de uitzendkracht direct als medewerkers in dienst komt van de werkgever, dan begint daarmee ook direct de tweede ketenovereenkomst.


Advies nodig?

Heb jij een vraag over arbeidsovereenkomsten en de ketenregeling? Neem contact met mij op, dan denk ik graag met je mee!

Contacteer de adviseur Bel ons
Margriet Baan

Margriet Baan

Manager dienstverlening

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.