bedenktijd

Een proeftijd afspreken

Een proeftijd kan door werkgever en werknemer in de arbeidsovereenkomst worden opgenomen om te beproeven of de samenwerking goed gaat en of de werknemer geschikt is.

Schriftelijk vastleggen

Als je een proeftijd wilt afspreken met je werknemer, moet je deze schriftelijk vastleggen in de arbeidsovereenkomst. Een proeftijd die mondeling wordt overeengekomen is niet geldig.

Duur proeftijd

Een proeftijd mag alleen onderdeel uit maken van een arbeidsovereenkomst als het gaat om een tijdelijk contract van langer dan zes maanden (maximaal één maand) of een vast contract (maximaal twee maanden).

Proeftijd cao Retail Non-Food

Het kader zoals hierboven is het wettelijke kader. Op basis van een cao kan hiervan worden afgeweken. Op basis van de cao Retail Non-food geldt zowel bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd van meer dan 6 maanden als bij arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd een proeftijd van twee maanden. Deze proeftijd mag worden gehanteerd tijdens de looptijd van de cao (1 januari 2021 t/m 30 juni 2022).

Beëindiging in de proeftijd

Als je erachter komt dat je het dienstverband met de nieuwe werknemer toch niet wilt voortzetten, dan kun je de arbeidsovereenkomst opzeggen binnen de proeftijd. Een voorbeeldbrief om dit aan de werknemer te bevestigen kan je hier downloaden.

Download voorbeeldbrief beëindiging in de proeftijd

Strikte eisen

Voor de proeftijd gelden over het algemeen strikte voorwaarden, als die niet worden gevolgd is de proeftijd in het geheel niet geldig. Wat zijn aandachtspunten:

  • De proeftijd is alleen geldig als die voor beide partijen geldt en voor beide partijen even lang is.
  • De proeftijd moet schriftelijk zijn overeengekomen
  • De proeftijd mag niet langer zijn dan hierboven beschreven.
Download: model arbeidsovereenkomsten met proeftijd

Advies nodig?

Heb jij een vraag over arbeidsovereenkomsten en de proeftijd? Neem contact met mij op, dan denk ik graag met je mee!

Contacteer de adviseur Bel ons
Thijmen de Coo

Thijmen de Coo

Adviseur Ondernemersservice

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.