Lobby standpunt: Help de retail verduurzamen

Lobby standpunt: Help de retail verduurzamen

25 januari 2021

Duurzaamheid en retail horen bij elkaar. Een gezonde en evenwichtige toekomst bestaat uit businessmodellen waar duurzaamheid en circulariteit belangrijk onderdeel van zijn.

De sector ontwikkelt zich richting 2050 tot een circulaire sector die aansluit op internationale richtlijnen die de Nederlandse overheid heeft afgesproken. De retail loopt al behoorlijk voorop maar heeft ook nog stappen te zetten.

Wij voeren lobby voor:

  • Innovatiebeleid dat de (mkb) retail helpt bij verduurzaming en het zoeken naar kansrijke bedrijfsmodellen. Denk bijvoorbeeld aan leaseconstructies: hier kan de btw een instrument zijn om duurzame consumptie te stimuleren.
  • Maak de klimaatopgave voor het mkb haalbaar, betaalbaar en uitvoerbaar door het mkb financieel en met kennis te ondersteunen in het verduurzamen van hun winkelpanden en logistiek.
  • INretail pleit voor een ‘Textielpact’. Daarin kunnen alle (nu nog losse) verduurzamingsplannen van de Nederlandse textiel- en kledingsector bij elkaar worden gebracht. Dat zorgt voor duidelijkheid en focus en versnelt de realisatie van ambities.
  • De sector heeft middelen nodig die ondernemers helpen de transitie te maken naar een duurzame sector. De zogenaamde UPV (uitgebreide producentenverantwoordelijkheid) kan als instrument functioneel zijn. Maar nu lijkt het nog te vaak een extra afvalstoffenheffing in plaats van een hulpmiddel die ondernemers helpt om de verandering naar een duurzame sector en economie te maken.
  • Kijk verder dan alleen milieu en circulariteit: ook arbeidsomstandigheden en dierenwelzijn tellen mee.
  • Het Nederlandse IMVO-beleid dat voor onze sector in convenanten is vastgelegd werkt. Het volgende kabinet moet het blijven steunen. Door handelsbeleid en ontwikkelingssamenwerking te verweven, zijn effectieve verbeteringen mogelijk rond arbeidsomstandigheden, milieu en dierenwelzijn. Politieke partijen moeten werk willen maken van een gelijk speelveld voor Europese bedrijven als het gaat over IMVO en duurzaamheid.
Jeroen van Dijken

Jeroen van Dijken

Directeur Belang & Beleid

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.