Oorlog Oekraïne

Oorlog in Oekraïne

20 april 2022

De Russisch-Oekraïense oorlog heeft grote gevolgen. In het bijzonder voor de mensen in Oekraïne zelf. We leven met hen mee, net als veel van jullie, want we zien diverse mooie hulpinitiatieven voorbij komen. Tegelijk zien we ook dat de oorlog en de nieuwe EU-sancties die zijn aangenomen tegen Rusland, ook flinke gevolgen hebben voor de Nederlandse economie. Er zijn een aantal goede sites waar informatie te vinden is. 

Consequenties oorlog voor de retail

Wat betekent de oorlog tussen Rusland en Oekraïne voor ondernemers in onze branche?

  • De Rijksoverheid heeft een speciale pagina aangemaakt met daarin de veel gestelde vragen met betrekking tot de situatie in Oekraïne en Rusland. 
  • Op de site van de KvK is informatie en achtergrondartikelen te vinden: dossier Oekraïne

Daarnaast heeft het verbond van verzekeraars ook een pagina aangemaakt voor vragen en antwoorden. Zeker voor onderwerpen als kredietverzekering en cybersecurity is het goed om deze door te nemen.

Werk bieden aan Oekraïners

Het ministerie van SZW heeft ervoor gezorgd dat Oekraïense vluchtelingen kunnen werken in Nederland, zonder dat zij een werkvergunning nodig hebben. Ze vallen namelijk onder de richtlijn Tijdelijke Bescherming van de Europese Unie. Let wel op dat er een meldplicht bestaat voor het aannemen van Oekraïners, tenzij je werkt met een uitzendbureau. De werkgever dient 2 dagen voordat het dienstverband start bij UWV te melden dat zij een Oekraïense medewerker in dienst nemen. De Arbeidsinspectie gebruikt de gegevens uit de melding om te controleren of de werkgever zich aan de arbeidswetten houdt. Vanwege het schrijnende personeelstekort op dit moment, zou dit een (tijdelijke) oplossing kunnen zijn. Mocht je hiervoor open staan, dan kun je informeren bij jouw gemeente of contact opnemen met een (lokaal) opvangcentrum voor vluchtelingen. Voor meer informatie kun je terecht op de website van de Rijksoverheid of IND

Oekraïense financiële professionals

INretail heeft een samenwerking met Flexcraft om Oekraiense financiële professionals perspectief te bieden in de retail. We zien namelijk dat de vraag naar financiële professionals, uiteenlopend van financiële administratie medewerkers tot hooggekwalificeerde accountants, groot is. Flexcraft heeft inmiddels meer dan 150 profielen van financiële professionals (Engels sprekend) uit Oekraïne en ruime ervaring met het tewerkstellen van Oekraïners.  

Speciaal voor INretail-leden hebben we in de samenwerking de volgende afspraken gemaakt: 

  • Als er wordt gewerkt via een uitzendconstructie dan is de omrekenfactor (= bruto uurloon x omrekenfactor = kosten per uur excl. BTW) 2.1 in plaats van tenminste 2.3 voor financiële profielen 
  • Als er wordt gewerkt middels een werving & selectietraject dan is de werving & selectie fee (= percentage x bruto jaarloon incl. vakantiegeld) 15% in plaats van tenminste 20% voor financiële profielen 

Interesse of meer informatie? Neem contact op met Flexcraft, Samantha Seltenrijch via Samantha.seltenrijch@flexcraft.nl of 06 51982157.

Thijmen de Coo

Thijmen de Coo

Adviseur Ondernemersservice

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.