Geen vraag te gek
088 973 06 00

Dé uitdaging voor 2018

De week van Jan Meerman | week 2 | 2018

De week van Jan Meerman | week 2 | 2018

Het wordt een mooi jaar: de economie groeit dit jaar met 3,1%, de werkloosheid daalt naar 4,9% en de goeroe’s beweren dat de lonen best omhoog kunnen met 2% of meer. Dat laatste trek ik in twijfel. Ook de banken buitelen over elkaar heen met mooie cijfers. Tegelijkertijd waarschuwen diezelfde banken voor te veel optimisme richting de retail en geven ze te vaak niet thuis bij financieringsaanvragen.

Gemiddelden

Overal waar ik kom, zie en hoor ik dat het met de retail beter gaat. Gelukkig. Tegelijk hebben we het wel over gemiddelden. En dat zegt dan weer weinig over de feitelijke situatie. Ik zie grote verschillen tussen ondernemingen; sommige plussen met dubbele cijfers en andere zitten op, of zelfs onder, de nullijn. Het gemiddelde mag dan aardig zijn, maar het verschil tussen goed en matig is mij nog te groot.

De gemiddelde omzet per m2, de gemiddelde loonstijging, de gemiddelde huurprijs. Het zegt steeds minder als er allerlei bewegingen achter schuilgaan die er niet mee zichtbaar worden. Gemiddeld doen grote retailketens het goed en kleine zelfstandige ondernemers wat minder, maar er zijn probleemloos uitzonderingen op deze 'gemiddelden' te maken.

Wij drukken als INretail onze omzetprognose voor 2018 ook uit in percentages. Wonen zal 4% plussen in omzet, de mode- en schoenenretail 2% en de sportretail 1%. Misschien moet het maar de laatste keer zijn om het zo te brengen, want waar spiegel je je eigen ambitie bij een gemiddelde dan eigenlijk aan?

Kansen

Veel belangrijker is het hebben van een plan om je omzetdoelen te realiseren. Net als uit het onderzoek Retail richting 2030 blijkt ook uit een actuele studie van ABN-AMRO dat de kansen voor de retail zitten in (meer) dienstverlening, alert zijn op MVO en inspelen op ontwikkelingen als aandacht voor hergebruik van artikelen. Alles draait om het bepalen van je kansen voor de toekomst.

Ondernemers vragen ons daarbij om concrete tips, desnoods checklists, naar aanleiding van de onderzoeksuitkomsten van Retail richting 2030.  Zulke algemene tips werken echter hetzelfde als gemiddelden: ze blijken voor sommigen prima te werken en voor anderen juist niet. Daarom roep ik op om je aan te melden voor één van de tien sessies in de regio over de Retail richting 2030, die we vanaf maart organiseren. Zeker weten dat je er inspiratie ophaalt en er je eigen plan mee aanscherpt! Het is de beste tip die ik kan geven om het gemiddelde te ontstijgen.

Dat wordt dé uitdaging van 2018. 
Succes!

Jan Meerman 

Regiosessies: Roermond, Alkmaar, Leeuwarden, Zeist, Eindhoven, Den Haag, Arnhem, Groningen, Zwolle en Bergen op Zoom

AANMELDEN

Delen

Reageer