PERSBERICHT

PERSBERICHT: ‘Derde van alle regels onwerkbaar voor mkb’

21 augustus 2023

Ondernemersorganisaties: Harde reductiedoelstellingen bittere noodzaak.

Keiharde, afrekenbare reductiedoelstellingen zijn noodzakelijk om de aanzwellende regeldruk in te dammen. Dat zeggen INretail, VNO-NCW, MKB-Nederland en andere betrokken branches* als reactie op de vandaag verschenen voortgangsrapportage regeldruk van het ministerie van Economische Zaken. Die laat zien dat bijna een derde van de regels nauwelijks uitvoerbaar is voor ondernemers en dat in steeds meer extern advies nodig is om aan alle regelgeving te kunnen voldoen. Dat drijft de toch al gigantische kosten van regeldruk op tot onaanvaardbare proporties.

Er komen alleen maar regels bij, ook vanuit Brussel, maar er gaat zelden iets af. Het Adviescollege Toetsing Regeldruk maakte in mei bekend dat de kosten van alle regeldruk alleen in 2022 al met ruim 400 miljoen euro zijn gestegen, terwijl er nog geen 12 miljoen aan regeldruk afging. Tijdens het kabinet Rutte III ging het in totaal om een toename van tenminste 5 miljard euro. 

Meer ruimte

‘Met alle transities die gaande zijn en de investeringen die dat vraagt, hebben ondernemers lucht nodig. Verminderen van de regeldruk, onder andere door meer uitzonderingen voor het mkb en het schrappen van onwerkbare regels, is een van de makkelijkste en goedkoopste dingen die een nieuw kabinet kan doen om ondernemers meer ruimte te geven’, vinden INretail en collega-organisaties. ‘Zelfs de Europese Commissie heeft inmiddels een one in, one out beleid en een harde reductiedoelstelling om 25 procent van haar rapportageverplichtingen te schrappen. In Nederland is zelfs méér nodig.’

Complexiteit

Positief is dat de aanpak van regeldruk van ministerie van EZK veel steviger is onder vorige kabinetten. Veelbelovend is de MKB Indicatorbedrijven aanpak, waarbij de regeldruk en de werkbaarheid van die regels in zes sectoren is gemeten, ook in de retail. Het blijkt onder meer dat ondernemers voor tweederde van de verplichtingen extern advies moeten inhuren omdat ze zo complex zijn. Bij 15 tot 20 procent is externe inhuur zelfs wettelijk verplicht. Dat neemt kosten met zich mee en daar moet het mes in, vindt onder meer INretail. ‘Verlaag de regeldruk kosten veroorzaakt door externe adviseurs, die bovendien vaak heel verschillende tarieven voor dezelfde diensten rekenen.’

Meer uitzonderingen, minder papieren tijgers

Hoe kleiner het bedrijf, des te hoger de regeldruk. De regeldrukmetingen bij zogenaamde indicatorbedrijven tonen dit keihard aan. Daarom moet, net als in Brussel, veel vaker worden overwogen om kleine bedrijven uit te zonderen van nieuwe en bestaande wetgeving. Dat is een effectief instrument om regeldruk te verlagen. Een volgend kabinet moet ook rigoreus snijden in zogenoemde nationale koppen op Europese regels en ook in de aanzwellende stroom rapportageverplichtingen.

Meeste verplichtingen werkgeverschap

Het MKB Indicatorprogramma toont ook dat de regeldruk en de stapeling van verplichtingen het grootst zijn in het sociale domein, ten aanzien van werkgeverschap. Het gaat dan onder meer om de loondoorbetaling en re-integratie bij ziekte, de transitievergoeding en de vele arboregels, zoals de verplichting om al bij de eerste werknemer een preventiemedewerker aan te stellen. In de rapportage worden per ministerie vele voorstellen gedaan om de regeldruk voor ondernemers terug te dringen. ‘Nu zijn de departementen dus aan zet.’

Verstikkende regels is nog steeds een van de vaakst gehoorde klachten van ondernemers. Hier ligt een grote uitdaging voor een volgend kabinet. ‘Een ommezwaai naar minder regeldruk en meer faciliterend beleid zou het ondernemersklimaat in Nederland enorm vooruit helpen.’

*Bouwend Nederland, Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra, INretail, Koninklijke Horeca Nederland, Koninklijke Metaalunie, ANKO (Algemene Nederlandse Kappers Organisatie)

Paul te Grotenhuis

Paul te Grotenhuis

Pers en woordvoering

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.