PERSBERICHT

PERSBERICHT: Kleding- en textielsector verduurzaamt met UPV-verplichting

24 april 2023

De kleding- en textielsector in ons land krijgt vanaf 1 juli te maken met nieuwe wetgeving: de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid Textiel (UPV). Bedrijven worden verantwoordelijk voor de afvalfase van alle kleding en linnengoed die ze in Nederland verkopen. Dat heeft staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat 21 april bekendgemaakt. Brancheorganisaties INretail en MODINT hebben vooruitlopend op deze nieuwe wetgeving in 2022 Stichting UPV Textiel opgericht die het voor UPV-plichtige bedrijven mogelijk maakt om via een collectieve aanpak aan de nieuwe regelgeving te kunnen voldoen. Het is voor de deelnemende bedrijven de meest effectieve, efficiënte en betaalbare manier om hun bedrijf en de sector te verduurzamen. 

Stijgende percentages

Leveranciers en importeurs van kleding en huishoudtextiel worden door het Besluit UPV Textiel verantwoordelijk voor de afvalfase van deze producten. Volgens onderzoek van het ministerie dankten huishoudens in 2018 in totaal 305 kiloton kleding af. De overheid wil hergebruik stimuleren en verspilling en vervuiling tegengaan. In 2025 moet daarom 50% van de afgedankte kleding en textiel hergebruikt of gerecycled worden en dit percentage stijgt naar 75% in 2030. Dit is een forse uitdaging, want het huidige niveau van hergebruik en recycling ligt op 35%.

Volle inzet op gezamenlijke aanpak

INretail en MODINT zetten vol in op een gezamenlijke aanpak om zo de bedrijven aan de nieuwe regels te kunnen laten voldoen. Dit jaar is het bouwjaar van het nieuwe UPV-systeem voor de bedrijven, die via werkgroepen volop meedenken over wat het best gaat passen en werken. De UPV Textiel maakt ondernemingen formeel individueel verantwoordelijk voor de opzet, monitoring én financiering van een inzamelsysteem. Door deze verplichtingen via stichting UPV Textiel te organiseren, kunnen bedrijven gebruik maken van collectieve afspraken met inzamelaars en verwerkers en van gestroomlijnde administratie- en monitoringsystemen en daarmee verantwoording aan het ministerie afleggen. 

Circulaire economie

Het kabinet werkt aan een circulaire economie in 2050 en verplicht sectoren via wetgeving maatregelen te nemen voor inzameling, hergebruik en recycling. In ons land zijn er al UPV’s, voor onder meer verpakkingen, elektrische apparaten, batterijen en autobanden. Frankrijk kent ook een UPV Textiel en in o.a. België, Spanje, Zweden en Duitsland is eveneens wetgeving in voorbereiding.   

Sectorplan

In 2019 overhandigden brancheorganisaties INretail, MODINT en VGT al hun sectorplan voor de Nederlandse kleding- en textielsector aan de staatssecretaris van I&W. Hierin wordt uitgestippeld hoe de sector toewerkt naar een circulaire textielsector in 2050 met goede productieomstandigheden voor mens, dier en milieu. De UPV Textiel is hierin een sleutelinstrument. Via een collectieve aanpak in combinatie met individuele prestaties en initiatieven van bedrijven komt een circulaire sector sneller in zicht en ligt er een stevige basis om met NGO’s, overheden en kennisorganisaties structureel samen te werken aan een circulaire textielsector.  

Paul te Grotenhuis

Paul te Grotenhuis

Pers en woordvoering

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.