Geen vraag te gek
088 973 06 00

Winkel open?

Houd je aan deze aangescherpte voorzorgsmaatregelen
  1. Aangescherpte maatregelen
  2. Uitgewerkte tools
  3. Protocol 'Samen veilig doorwerken'

Er is vanuit de overheid een duidelijk scenario gekozen, ‘het virus maximaal controleren’. Voor de retail betekent dit: we blijven open en hanteren zorgvuldig de veiligheidsprotocollen. Vanaf 23 maart jl. met verhoogde veiligheidsmaatregelen.

Aangescherpte maatregelen

De aangescherpte maatregelen vragen om zorgvuldig naleven van het protocol, waarbij een keiharde eis is de 1,5 meter afstand garanderen. Houd je je hier niet aan, dan kan de burgemeester besluiten tot sluiting van je winkel en/of een boete. 

In de retail zetten we in op optimale veiligheid en gezondheid voor klanten én voor medewerkers. Om winkels open te kunnen houden zullen we op dat vlak alles op alles moeten zetten. Samen als ondernemers in een branche maar ook ieder bedrijf voor zich. We rekenen daarbij op ieders medewerking en inzet! Onderstaande tools kunnen je hierbij helpen.

Uitgewerkte tools

Volg de volgende stappen, we hebben ze helemaal voor je uitgewerkt:

Alleen samen krijgen we Corona onder controle. Fijn dat je meewerkt! 

* Vanuit de overheid is in het kader van veiligheid en gezondheid rondom het corona virus de richtlijn gegeven dat er per 10m2 winkel 1 klant in de winkel mag zijn. Deze richtlijn dient strikt opgevolgd te worden. Winkels moeten daarbij bovendien aangeven hoeveel klanten in de winkel aanwezig mogen zijn. Vanuit het realiseren van maximale veiligheid in winkels, is het advies voor grotere winkels in onze branches per 25m2 winkel 1 klant in de winkel aanwezig te laten zijn.

* De checklist die beschikbaar is voor ondernemers kun je gebruiken om na te lopen of jullie bedrijf alles in het werk heeft gesteld om ook die maximale veiligheid te garanderen. Gebruik deze ook! Door de overheid zal gecontroleerd worden op naleving van de veiligheidsprotocollen. Een enkele regel in de checklist zal niet op jouw bedrijf van toepassing zijn, omdat die niet aansluit bij je bedrijf maar oproep is wel  om hier zo nauw mogelijk bij aan te sluiten.


Protocol 'Samen veilig doorwerken'

Dit protocol* biedt o.a. duidelijkheid aan bedrijven die tijdens de Coronacrisis werkzaamheden moeten uitvoeren bij consumenten thuis, waaronder ook een protocol, voor samen op een bus rijden. Aan bod komt de manier waarop werkzaamheden bij mensen thuis veilig doorgang kunnen vinden.

Bekijk hier het protocol 'Samen veilig doorwerken'

Specifiek voor de woonbranche zijn de onderdelen 'Werken voor particulieren en huurders van woningcorporaties / vastgoedeigenaren' en 'Samen in een bus reizen' relevant. 

Welke maatregelen gelden er voor een bedrijfsbus? 

  • Stel vast of er een noodzaak is om samen te reizen.
  • Kom zoveel mogelijk alleen naar het werk.
  • Reis alleen samen als apart vervoer niet geregeld kan worden.

Als er toch samen reizen moet hanteer dan de volgende aanwijzingen: 

  • Houd onderling zoveel mogelijk afstand, houd bij in- en uitstappen 1,5 meter aan. 
  • Zorg voor extra ventilatie in vervoersmiddel, bij mooi weer door het raam te openen bijvoorbeeld of anders het ventilatiesysteem te gebruiken. 
  • Neem telkens op dezelfde plek plaats. 
  • Zorg voor optimale hygiëne door de bedieningsmiddelen extra te reinigen (stuur, versnellingspook, deurklink, touchscreen, etc.) en regelmatig te desinfecteren met 70% isopropylalcoholdoekjes.

* Het protocol is door Bouwend Nederland en Techniek Nederland aan het ministerie van BZK aangeboden en in het overleg met de Ministers van BZK en I&W met diverse andere bouwbranches en vakbonden aangevuld en vastgesteld.