NOW en TVL: bezwaar maken, wanneer kan dat?

NOW en TVL: bezwaar maken, wanneer kan dat?

De NOW en TVL zijn generieke regelingen. Dat houdt in dat het geen maatwerkregelingen zijn. Daardoor lopen ondernemers nogal eens aan tegen de robuustheid van de regelingen. Dit kan dan helaas tot een lagere subsidie of zelfs tot afwijzing van de subsidie leiden met de nodige financiële gevolgen voor ondernemingen. Wanneer kan je effectief bezwaar maken en hoe gaat dat?

Algemeen

Beide regelingen worden uitgevoerd door overheidsinstellingen. De TVL wordt uitgevoerd door RVO en de NOW door UWV. Voor beide regelingen geldt dat bezwaar maken mogelijk is binnen een termijn van zes weken na het besluit. Op de websites van de partijen staat hoe je bewaar kan indienen. Dit kan op de websites van de partijen. Op de site van UWV staat hoe bezwaar kan worden ingediend. Dit geldt ook voor de RVO.

TVL

Tegemoetkoming Vaste Lasten

Op 12 december 2021 is er 15.980 keer bezwaar gemaakt tegen een beslissing over TVL. In 50.9% van deze gevallen is het bezwaar gegrond verklaard. Dit laatste wil zeggen dat de klager gelijk heeft gekregen. Wat zijn nu veel gehoorde en ook bezwaren die zijn geslaagd?

  1. Werkelijke activiteiten van de onderneming komen niet overeen met de hoofdactiviteit zoals deze is geregistreerd bij de KVK: Als je kan aantonen dat je hoofdactiviteit aantoonbaar niet overeenkomt, kan je bezwaar maken, Van belang is dan wel dat je de nodige bewijsstukken meestuurt. Meer informatie vind je hier.
  2. De startdatum van de onderneming: De inschrijfdatum bij de KVK is niet gelijk aan de startdatum/opening van de onderneming. Nu de inschrijfdatum het uitgangspunt is, kan er soms geen goede omzetvergelijking plaatsvinden. Ook binnen de retail is dit een veelgehoorde klacht over de TVL, ingebracht door startende ondernemers. Een startende winkel moet eerst inkopen, verbouwen, inrichten etc. voordat een winkel open kan gaan. In de uitspraak van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB; dit was een zaak in beroep, dus na een afgewezen bezwaarprocedure) wordt wel een drempel gecreëerd. Het moet namelijk aan de hand van objectief bepaalbare feiten en omstandigheden bepaald kunnen worden wat die latere startdatum van activiteiten moet zijn. De uitspraak lees je hier.

In beide gevallen gaat het om een zaak in beroep waar de ondernemer pas in het gelijk werd gesteld.

NOW

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid
Zoals hiervoor al aangegeven, kan ook tegen de NOW  bezwaar worden gemaakt. Er zijn enkele voorbeelden die hebben geleid tot een positief resultaat voor de bezwaar makende ondernemer. Hieronder lichten we deze toe:

  1. Het loon in de referteperiode is hoger dan de loonkomsten in de periode waar de subsidie op ziet: als het gaat om een eenmalige bonus, vakantiegeld, dertiende maand of andere bijzondere beloningen (zoals een eenmalige betaling van overuren over 2019 in januari 2020) en deze zijn te herleiden uit de loonaangifte dan kan het goed zijn om bezwaar te maken zodat deze elementen uit de loonsom van de referteperiode worden gefilterd. Zie hiervoor ook deze uitspraak.
  2. Wijziging rechtsvorm of loonheffingsnummers: Wijzigingen in rechtsvorm, bijvoorbeeld van een VOF naar een BV kunnen leiden tot minder of geen recht op NOW-subsidie. Een rechtsvormwijziging zonder wijziging van bedrijfsvoering kan leiden tot een gegrond bezwaar. Dit kan ook zo zijn voor fusies of afsplitsingen in een concernrelatie. Hierbij hebben er dan geen mutaties plaatsgevonden in het werknemersbestand. Ook voor andere vormen van opvolgend werkgeverschap kan dit tot een gegrond bezwaar leiden.
  3. Vertrek medewerker: bezwaar tegen een lagere subsidie die het gevolg is van een lagere loonsom door het vertrek van een medewerker zal in de regel niet tot een heroverweging van de NOW-subsidie leiden. Mogelijk kan dat wel als de medewerker is vertrokken wegens het bereiken van de AOW- of pensioengerechtigde leeftijd.

Bezwaar maken

Het is soms best een klus om bewaar te maken tegen een beslissing. In veel gevallen is het daarom verstandig om specialistische hulp in te schakelen van een jurist. Vragen of ondersteuning nodig? Neem contact op met de Ondernemersservice van Inretail via 088-9730600 of info@inretail.nl

Vragen?

Heb je specialistische hulp nodig om een bezwaar in te dienen? Neem dan contact met mij op, ik help je graag verder!

Contacteer de adviseur Bel ons
Edwin Hunneman

Edwin Hunneman

Jurist

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.