Overzicht steunmaatregelen

Overzicht steunmaatregelen

Onze adviseurs krijgen veel vragen over de steunmaatregelen. Denk aan: voor welke steunmaatregelen kom ik in aanmerking, vraag ik wel alle relevante steunmaatregelen aan, wanneer wordt de steun uitbetaald of wanneer moet ik terugbetalen? En terecht dat deze vragen er zijn want inmiddels is het behoorlijk complex geworden. Daarom hebben we een speciaal overzicht voor je gemaakt.

Aanpassingen 29 juni
De NOW 6 (Q3 2021) wordt aangepast. Bedrijven krijgen nog voor maximaal 80% van de loonsom een vergoeding. Het vergoedingspercentage blijft wel hetzelfde. Dit omdat met het vervallen van de restricties een volledig omzetverlies niet meer te verwachten is. Door deze aanpassing is de publicatie van de regeling vertraagd en zal ook de opening van het loket enkele weken later worden.

Ook op het gebied van uitstel van betaling is er een aanpassing. Deze is verlengt tot 1 oktober en de periode waarover kan worden terugbetaald is 60 maanden in plaats van 36 maanden. Onder het kopje Belastingen lees je hier meer over.

Openstaande steunmaatregelen
NOW 4 (3de kwartaal 2021): aanvragen vanaf 26 juli tot en met 30 september via UWV.
TVL 3e kwartaal 2021: aanvragen kan tot en met 26 oktober 17:00 uur via RVO.

Vaststelling NOW1: tot 31 oktober 2021.
Vaststelling NOW2: tot 5 januari 2022.

Terugbetaling steunmaatregelen
Maar eerst een opmerking over de terugbetaling van steunmaatregelen. In de kamerbrief van eind mei wordt gesteld dat het principe is dat teveel ontvangen steunmaatregelen binnen 6 weken na vaststelling dienen worden terugbetaald maar er wordt tegelijk benadrukt dat maatwerkoplossingen voor de terugbetaling mogelijk zijn. Je dient dan contact op te nemen met het UWV of de RVO waarbij er betalingsregelingstermijnen zijn van 5 jaar. Bedragen onder de €500,- zullen niet geïnd worden.

NOW

Tegemoetkoming personeelskosten, aan te vragen via het UWV. Op dit moment kan NOW 5 worden aangevraagd. 

NOW 1NOW 2
Periode1 maart tot en met 31 mei 20201 juni tot en met 31 augustus 2020
Vereiste omzetdaling20%20%
Maximale vergoedingspercentage90% van de loonsom90% van de loonsom
Opslagpercentage30%40%
Loonsomvrijstellinggeengeen
(Beoogde) aanvraagperiode6 april t/ 5 juni 20206 juli t/m 31 augustus 2020
Aanvraagperiode definitieve berekening7-10-2020 t/m 31-10-202115-3-2021 t/m 5-1-2022
NOW 3NOW 4
Periode 1 oktober tot en met 31 december 20201 januari tot en met 31 maart 2021
Vereiste omzetdaling20%20% tot maximaal 80%
Maximale vergoedingspercentage80% van de loonsom85% van de loonsom
Opslagpercentage40%40%
Loonsomvrijstelling10%10%
(Beoogde) aanvraagperiode16 november 2020 tot en met 27 december 202015 februari 2021 tot en met 14 maart 2021
Aanvraagperiode definitieve berekening4-10-2021 t/m 22-2-202331-1-2022 t/m 22-2-2023
NOW 5NOW 6
Periode1 april tot en met 30 juni 20211 juli tot en met 30 september 2021
Vereiste omzetdaling20%20%
Maximale vergoedingspercentage85% van de loonsom85% van de loonsom
Opslagpercentage40%40%
Loonsomvrijstelling10%10%
(Beoogde) aanvraagperiode8 mei 2021 tot en met 30 juni 202126 juli tot en met 30 september
Aanvraagperiode definitieve berekening31-1-2022 t/m 22-2-20231-6-2022 t/m 22-2-2023


Uitbetaling verrekening voorschot en vaststelling:
beslissing in principe 12 weken na aanvraag vaststelling en daarna spoedige uitbetaling (UWV heeft 52 weken de tijd voor nemen van de beslissing).

Terugbetaling verrekening voorschot en vaststelling:
betalingsregeling: 12 termijnen en als dat niet mogelijk is een persoonlijke betalingsregeling.

Update: TVL telt niet mee als omzet voor NOW 3
De TVL en daarmee ook de VGD tellen niet meer mee als omzet voor NOW 3. Sinds dat vaststelling van de NOW 1 en 2 mogelijk is ziet het kabinet zichtbaar dat de rekenmethode van de NOW er voor kan zorgen dat ondernemers in deze nog steeds moeilijke tijden geconfronteerd worden met een terugvordering  en zo de schuldenlast voor deze ondernemers nog groter is geworden. INretail heeft dit al sinds het begin van het eerste steunpakket aangekaart en gelobbyd voor een andere berekening. Zo zijn er bijvoorbeeld in januari 2020 veel uren van 2019 uitbetaald of hebben medewerkers zelf ontslag genomen in de betreffende steunperiode zonder dat de ondernemer invloed had op de daling van de loonsom.

In de kamerbrief gaat het kabinet uitgebreid in op 2 mogelijkheden van ‘reparatie’:

  1. Een andere manier van berekening definitieve vaststelling in het geval van een gedaalde loonsom;
  2. De TVL niet langer tot omzet voor NOW 3 rekenen.

Het kabinet kiest vanwege diverse redenen zoals het niet verder oplopen van de werkdruk bij het UWV, angst voor overcompensatie en misbruik maar ook voor de prikkel van het in stand houden van de loonsom voor de tweede optie. Daarbij komt dat NOW 3 nog niet is vastgesteld en de TVL tijdens NOW 1 (TOGS) en NOW 2 aanzienlijk lager was.

Zeker voor het eerste kwartaal van 2021 heeft dit voor veel van jullie een positief effect op de NOW-vergoeding.

Verlenging NOW voor het derde kwartaal 2021
Let op! De referentiemaand voor NOW in derde kwartaal 2021 is februari 2021

TVL

Tegemoetkoming vaste lasten en de opslag voor de voorraadvergoeding, aan te vragen via RVO. De TVL Q1 voor grote ondernemingen staat nu nog open tot 10 juni 17:00 uur.

TVL 1 2020
(zomer 2020)
TVL Q4 2020
Subsidieperiodejuni-sept 2020okt-dec 2020
Minimale bedrag€ 750 € 750 
Maximale bedrag€ 50.000 € 90.000 
Subsidiepercentage50%50-70%
Minimale omzetverlies30%30%
Minimale vaste lasten€ 4.000 € 3.000 
Opslag voorraadGeenminstens 5,6% VGD
voor non-food detailhandel, maximaal €20.160
Aanvraagperiode30-6-2020 t/m 30-10-202025-11-2020 t/m 29-1-2021
Aanvraagperiode definitieve vaststelling1-2-2021 t/m 31-3-2021 na mail RVOVoor 1-7-2021 doorgeven definitieve omzet,
binnen 16 weken beslissing en uitbetaling
op basis hoge percentage TVL en VGD (uitbetaling 90% binnen 3 weken)

TVL Q1 2021TVL Q2 2021TVL Q3 2021
Subsidieperiodejan-mrt 2021april – juni 2021juli – september 2021
Minimale bedrag€ 1.500 € 1.500 € 1.500
Maximale bedrag€ 550.000 / € 600.000 voor niet-mkb bedrijven€ 550.000 / € 1.200.000 voor niet-mkb bedrijven€ 550.000 / € 600.000 voor niet-mkb bedrijven
Subsidiepercentage85%100%100%
Minimale omzetverlies30%30%30%
Minimale vaste lasten€ 1.500€ 1.500€ 1.500
Opslag voorraad21% opslag op het vaste lasten percentage
De opslag kent een eigen maximumvergoeding van € 300.000.
Geen VGDGeen
Aanvraagperiode15-2-2021 t/m 18 mei 2021 (eind april openstelling voor niet MKB)25 juni 2021 08:00 uur tot en met 20 augustus 2021 17:00 uur31 augustus 2021 8:00 uur tot en met 26 oktober 2021 17:00 uur
Aanvraagperiode definitieve vaststellingNaar verwachting voor 1-10-2021 doorgeven definitieve omzet, binnen 16 weken beslissing en uitbetaling op basis hoge percentage TVL en VGD (uitbetaling 90% binnen 3 weken)Nog niet bekendNog niet bekend

Aanpassing TVL Q2
Voor het grootwinkelbedrijf is het maximale subsidiebedrag voor Q2 €1.200.000,- Verder worden 100% van de vaste lasten vergoed volgens het percentage wat voor de branche van toepassing is. En er mag een keuze worden gemaakt in de vergelijking met de referentieperiode. Je kan namelijk kiezen tussen het tweede kwartaal van 2019 of het derde kwartaal van 2020. Ons advies om beide opties goed te berekenen. Het aanvragen van de TVL voor het tweede kwartaal is naar verwachting vanaf halverwege juni mogelijk.

TVL voor Q3
De TVL wordt ook in het derde kwartaal van dit jaar voortgezet. Bij een omzetverlies van 30% heb je recht op 100% tegemoetkoming van je vaste lasten (in onze branche is dat op 15% gesteld). Voor het MKB is het maximumbedrag aan vergoeding €550.000 en voor grote bedrijven is dat €600.000. Ook bij de TVL voor Q3 mag je je referentieperiode kiezen; namelijk Q3 2019 of Q3 2020.

TOZO

Inkomstenondersteuning voor ondernemers/ZZPers

Meer informatie over TOZO

TOZO
De tegemoetkoming inzake het inkomen van ondernemers (TOZO) wordt ook in het derde kwartaal verlengd. De TOZO-lening wordt verlengd naar 60 maanden tegen 2% rente vanaf 1-1-2022. Vanaf die datum start ook het aflossen op de lening.

Tonk

De regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) biedt een tegemoetkoming voor noodzakelijke kosten voor huishoudens, die door de crisis te maken krijgen met terugval in inkomen en daardoor noodzakelijke kosten van bestaan niet meer kunnen betalen. Hierbij valt onder meer te denken aan de volgende situaties:

  • Huishoudens die nog wel inkomen uit werk hebben, maar tegelijkertijd met een dusdanige terugval in inkomsten geconfronteerd worden dat zij noodzakelijke kosten niet meer kunnen voldoen. Dit kunnen zelfstandigen zijn die veel van hun opdrachten zien verdwijnen, maar ook flexwerkers die plotseling minder worden opgeroepen en ook werkenden die kortdurend vanwege quarantaine inkomsten mislopen.
  • Huishoudens die terugvallen op een uitkering en daardoor dusdanig achteruitgaan in inkomsten dat zij noodzakelijke kosten niet meer kunnen voldoen.
  • Huishoudens waar een of beide partners geen inkomen uit werk meer heeft en ook geen recht op een uitkering. Daardoor kunnen zij een dusdanige terugval in inkomsten ervaren dat zij noodzakelijke kosten niet meer kunnen voldoen.

Update: TONK in diverse gemeentes verruimd
Het budget voor de TONK (tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten) is verdubbeld. In het overleg met de minister van SZW en de gemeentes is aangegeven dat de TONK ruimhartig toegepast kan worden. Diverse gemeenten hebben daar al gehoor aangegeven.

Uitstel belastingen

De mogelijkheid om voor de eerste keer belastinguitstel aan te vragen of verlenging van dit uitstel is verlengd tot en met 30 september 2021. Het terugbetalen van de belastingschuld start vanaf 1 oktober 2022 met een betalingsregeling van 60 maanden. Je kunt uitstel van betaling aanvragen bij de Belastingdienst. Voor verlenging van uitstel kan je gebruikmaken van een online formulier.

Belastingen
De betalingsverplichtingen voor de diverse belastingen starten weer per 1-10-2021. Voor de opgebouwde belastingschuld geldt dat de aanvangsdatum voor het aflossen 1-10-2022 is. De betalingstermijn is dan 60 maanden in plaats van 36 maanden. De invorderingsrente is 0,01% tot en met 31 december 2021. De invorderingsrente wordt stapsgewijs verhoogd per:

  • 1-1-2022 > 1%
  • 1-7-2022 > 2%
  • 1-1-2023 > 3%
  • 1-1-2024 > 4%

Meer weten?
Op deze pagina van de Rijksoverheid kan je meer informatie vinden over het bijzonder uitstel van belasting.

Advies nodig?

Heb je een vraag over de corona steunmaatregelen? Neem dan contact met mij op, ik help je graag verder!

Contacteer de adviseur Bel ons
Thijmen de Coo

Thijmen de Coo

Adviseur Ondernemersservice

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.