Overzicht steunmaatregelen

Overzicht steunmaatregelen

Op deze pagina kan je de kernpunten van alle steunregelingen vinden. Op dit moment krijgen we nog veel vragen over de vaststelling, het is enorm van belang dat er tijdig vaststelling van de aangevraagde steunmaatregelen wordt aangevraagd. Dit om te voorkomen dat de gehele ontvangen steun in een betreffende periode terugbetaald moet worden. Vragen of opmerkingen over de steunmaatregelen? Neem contact op.

Aanvraagperiodes en deadlines

Aanvragen vaststellingen:

 • Vaststelling NOW3: tot 22 februari 2023.
 • Vaststelling NOW4: tot 22 februari 2023.
 • Vaststelling NOW5: tot en met 2 juni 2023.
 • Vaststelling NOW6: tot en met 2 juni 2023.
 • Vaststelling NOW7: tot en met 2 juni 2023.
 • Vaststelling NOW8: tot en met 2 juni 2023.
 • Vaststelling TVL Q3 2021: tot 1 augustus 2022.
 • Vaststelling TVL Q4 2021: tot 1 september 2022.
 • Vaststelling TVL Q1 2022: tot 1 december 2022.

Let op: bedrijven met een TVL hoger dan €125.000. moeten het vereiste accountantsproduct direct meesturen bij het indienen van de vaststelling. Dit geldt voor alle ondernemers, mkb-bedrijven en grote ondernemingen. Zij kunnen het accountantsproduct vinden op de website van de NBA.

Terugbetaling NOW:
De ingediende aanvragen zullen na het vaststellingsproces bij UWV leiden tot een definitief subsidiebedrag. Afhankelijk van het eerder verstrekte voorschot zal dit resulteren in een nabetaling door UWV aan de werkgever of in een terugbetaling aan UWV. Voor terugbetaling aan UWV geldt de reguliere termijn van zes weken. UWV is daarbij coulant in het afspreken van een betalingsregeling. Voor een betalingsregeling die bij de werkgever past kan telefonisch of digitaal contact worden opgenomen met UWV, waarbij een werkgever tot maximaal vijf jaar de tijd kan krijgen om de terugbetaling te voldoen. Daarnaast kan een betaalpauze van maximaal een jaar worden ingelast en is er bij betaling in termijnen geen sprake van rente.

Terugbetaling TVL:
Ondernemers die toch minder omzetverlies hadden en van wie we het definitieve bedrag naar beneden bijstellen, kunnen wanneer nodig gebruikmaken van ruime, renteloze betalingsregelingen. Zij kunnen online een betalingsregeling treffen en kiezen uit terugbetalen in 6, 12, 18 of 24 maandelijkse termijnen. Een persoonlijke betalingsregeling is ook mogelijk.

Bedragen lager dan €500 worden kwijtgescholden door RVO, en RVO vraagt geen rente over het bedrag dat een ondernemer moet terugbetalen. Dat is ook zo bij een betalingsregeling. Meer informatie? Bekijk de pagina over terugbetalen van TVL-subsidie van RVO.

Bezwaar maken?
Kijk op onze speciale pagina over bezwaar.

NOW

Tegemoetkoming personeelskosten, aan te vragen via het UWV.

NOW 1NOW 2
Periode1 maart tot en met 31 mei 20201 juni tot en met 31 augustus 2020
Vereiste omzetdaling20%20%
Maximale vergoedingspercentage90% van de loonsom90% van de loonsom
Opslagpercentage30%40%
Loonsomvrijstellinggeengeen
(Beoogde) aanvraagperiode6 april t/ 5 juni 20206 juli t/m 31 augustus 2020
Aanvraagperiode definitieve berekening7-10-2020 t/m 9-1-202215-3-2021 t/m 31-3-2022
NOW 3 (periode 3)NOW 3 (periode 4)
Periode 1 oktober tot en met 31 december 20201 januari tot en met 31 maart 2021
Vereiste omzetdaling20%20% tot maximaal 80%
Maximale vergoedingspercentage80% van de loonsom85% van de loonsom
Opslagpercentage40%40%
Loonsomvrijstelling10%10%
(Beoogde) aanvraagperiode16 november 2020 tot en met 27 december 202015 februari 2021 tot en met 14 maart 2021
Aanvraagperiode definitieve berekening4-10-2021 t/m 22-2-202331-1-2022 t/m 22-2-2023
NOW 3 (periode 5)NOW 4 (periode 6)
Periode1 april tot en met 30 juni 20211 juli tot en met 30 september 2021
Vereiste omzetdaling20%20%
Maximale vergoedingspercentage85% van de loonsom85% van de loonsom
Opslagpercentage40%40%
Loonsomvrijstelling10%10%
(Beoogde) aanvraagperiode8 mei 2021 tot en met 30 juni 202126 juli tot en met 30 september
Aanvraagperiode definitieve berekening31-1-2022 t/m 22-2-20231-6-2022 t/m 22-2-2023
NOW 5 (periode 7)NOW 6 (periode 8)
Periode1 november tot en met 31 december 20211 januari tot en met 31 maart 2022
Vereiste omzetdaling20%20%
Maximale vergoedingspercentage85% van de loonsom85% van de loonsom
Opslagpercentage40%30%
Loonsomvrijstelling15%15%
(Beoogde) aanvraagperiode13 december 2021 t/m 31 januari 202214 februari 2022 t/m 13 april 2022
Aanvraagperiode definitieve berekening1-6-2022 t/m 2-6-20233-10-2022 t/m 2-6-2023


Uitbetaling verrekening voorschot en vaststelling:
beslissing in principe 12 weken na aanvraag vaststelling en daarna spoedige uitbetaling (UWV heeft 52 weken de tijd voor nemen van de beslissing).

Terugbetaling verrekening voorschot en vaststelling:
betalingsregeling: 12 termijnen en als dat niet mogelijk is een persoonlijke betalingsregeling.

Wanneer kun je met een derdenverklaring volstaan in plaats van een accountantsverklaring?
Wanneer het subsidievoorschot voor NOW 2 hoger is dan € 20.000, maar onder de € 100.000 is gebleven en de uiteindelijke definitieve subsidie hoger uitvalt dan € 25.000, maar lager is dan € 125.000, kun je volstaan met een derdenverklaring. Komt het voorschot boven de € 100.000 en de definitieve subsidie boven de € 125.000? Dan moet er een accountantsverklaring worden afgegeven.

Let op dat het een verklaring is die niet makkelijk wordt afgegeven. De derdenverklaring vereist namelijk onderzoek in de administratie en er moeten veel vragen worden beantwoord alvorens de verklaring mag worden afgegeven. Houd hier rekening mee en overleg daarom ook goed over de eventuele kosten die hiermee gemoeid zijn.

De ervaring leert dat de kosten bij de accountants overwegend op een hoog niveau liggen. De bedrijfsadviseurs van INretail kunnen het opstellen van de derdenverklaring voor een scherp tarief voor je verzorgen. De kosten voor een derdenverklaring van INretail bedragen € 1.250 exclusief btw op basis van één onderneming. Bij een vervolgopdracht, voor bijvoorbeeld NOW 3, bedragen de kosten voor een derdenverklaring € 1.000 exclusief btw. Voor een concern gelden specifieke regels waar een derdenverklaring aan moet voldoen.

Een derdenverklaring nodig? Neem contact op met een van onze bedrijfsadviseurs via bedrijfsadvies@inretail.nl

Wanneer heb ik welke verklaring nodig?

Hoogte van de subsidie:Verklaring nodig?
Voorschot lager dan €20.000 en definitieve tegemoetkoming lager dan €25.000 (€40.000 vanaf NOW 3 en verder)Geen verklaring nodig
Voorschot tussen €20.000 (40.000 vanaf NOW 3) en €100.000Derdenverklaring nodig
Definitieve tegemoetkoming tussen €25.000 (40.000 vanaf NOW 3) en €125.000Derdenverklaring nodig
Voorschot hoger dan €100.000 (125.000 vanaf NOW 3)Accountantsverklaring nodig
Definitieve tegemoetkoming hoger dan €125.000Accountantsverklaring nodig
Aanvraag op werkmaatschappijniveau waarbij concern of groep minder dan 20% omzetverlies heeftAccountantsverklaring nodig

TVL telt niet mee als omzet voor NOW 3
De TVL en daarmee ook de VGD tellen niet meer mee als omzet voor NOW 3 en verder.

Houd rekening met:

 • Het bonus en dividendverbod als dat van toepassing is;
 • Eventuele ontslagaanvragen die zijn ingediend bij het UWV;
 • Stimulering van medewerkers om deel te nemen aan scholing en ontwikkeling;
 • Begeleiding van medewerkers van werk naar werk als de arbeidsovereenkomst is beëindigd.

TVL

Tegemoetkoming vaste lasten en de opslag voor de voorraadvergoeding, aan te vragen via RVO. Let op: zorg dat je tijdig een vaststelling van de TVL aanvraagt. Bij de vaststelling berekent RVO de definitieve subsidie op basis van de werkelijke omzet. Als je als ondernemer niet zelf de gegevens aanlevert, dan gaat RVO over tot een zogenoemde ambtshalve vaststelling. Dat kan nadelige gevolgen hebben voor de subsidie. Voor TVL 1, TVL Q4 2020 en TVL Q1 2021 hebben ondernemers tot 10 juni om hun werkelijke omzet door te geven. Zorg daarom dat je reageert op vragen van RVO en aanvullende informatie snel aanlevert. De deadline voor de vaststelling TVL Q3 2021 is doorgeschoven naar 1 augustus 2022.

TVL 1 2020
(zomer 2020)
TVL Q4 2020
Subsidieperiodejuni-sept 2020okt-dec 2020
Minimale bedrag€ 750 € 750 
Maximale bedrag€ 50.000 € 90.000 
Subsidiepercentage50%50-70%
Minimale omzetverlies30%30%
Minimale vaste lasten€ 4.000 € 3.000 
Opslag voorraadGeenminstens 5,6% VGD
voor non-food detailhandel, maximaal €20.160
Aanvraagperiode30-6-2020 t/m 30-10-202025-11-2020 t/m 29-1-2021
Aanvraagperiode definitieve vaststelling1-2-2021 t/m 31-3-2021 na mail RVOVoor 1-7-2021 doorgeven definitieve omzet,
binnen 16 weken beslissing en uitbetaling
op basis hoge percentage TVL en VGD (uitbetaling 90% binnen 3 weken)

TVL Q1 2021TVL Q2 2021TVL Q3 2021
Subsidieperiodejan-mrt 2021april – juni 2021juli – september 2021
Minimale bedrag€ 1.500 € 1.500 € 1.500
Maximale bedrag€ 550.000 / € 600.000 voor niet-mkb bedrijven€ 550.000 / € 1.200.000 voor niet-mkb bedrijven€ 550.000 / € 600.000 voor niet-mkb bedrijven
Subsidiepercentage85%100%100%
Minimale omzetverlies30%30%30%
Minimale vaste lasten€ 1.500€ 1.500€ 1.500
Opslag voorraad21% opslag op het vaste lasten percentage
De opslag kent een eigen maximumvergoeding van € 300.000.
Geen VGDGeen
Aanvraagperiode15-2-2021 t/m 18 mei 2021 (eind april openstelling voor niet MKB)25 juni 2021 08:00 uur tot en met 20 augustus 2021 17:00 uur31 augustus 2021 8:00 uur tot en met 26 oktober 2021 17:00 uur
Aanvraagperiode definitieve vaststellingVoor 11-11-2021 doorgeven definitieve omzet, binnen 16 weken beslissing en uitbetaling op basis hoge percentage TVL en VGD (uitbetaling 90% binnen 3 weken)tot 12 januari 2022tot 1 augustus 2022
TVL Q4 2021TVL Q1 2022
Subsidieperiodeokt-dec 2021jan-mrt 2022
Minimale bedrag€ 1.500 € 1.500 
Maximale bedrag€ 550.000 / € 600.000 voor niet-mkb bedrijven€ 550.000 / € 600.000 voor niet-mkb bedrijven
Subsidiepercentage100%100%
Minimale omzetverlies20%30%
Minimale vaste lasten€ 1.500€ 1.500
Opslag voorraadGeenGeen
Aanvraagperiode20-12-2021 tot en met 28-1-2022 (17:00 uur)28-2-2022 tot en met 31-3-2022 (17:00 uur)
Aanvraagperiode definitieve vaststellingtot 1 september 2022tot 1 december 2022

TVL voor starters

 • Ondernemers die zijn ingeschreven bij de KVK vanaf 1 juli 2020 t/m 30 juni 2021 en voldoen aan de voorwaarden komen in aanmerking voor TVL Q4 2021 Startende ondernemingen.
 •  Ondernemers die zijn ingeschreven bij de KVK vanaf 1 juli 2020 t/m 30 september 2021 en voldoen aan de voorwaarden, komen in aanmerking voor TVL Q1 2022 startende ondernemingen.

Wanneer de startersregeling opengaat is nu nog niet duidelijk. Het RVO hoopt zo snel mogelijk in het tweede kwartaal. De startersregeling valt onder een ander juridisch kader dan de eerdere TVL-regelingen. Dit zorgt ervoor dat bij de startersregeling nog na 30 juni 2022 verleend kan worden. In tegenstelling tot de andere TVL-subsidies wordt deze subsidie belast met omzetbelasting.

TOZO / BBZ

Inkomstenondersteuning voor ondernemers/ZZPers

Meer informatie over TOZO

Per 1 oktober is er een einde gekomen aan de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo). Ondernemers die financiële ondersteuning nodig hebben kunnen nog wel een beroep doen op een reguliere regeling: het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). In ieder geval tot 1 april 2022 is de regeling vereenvoudigd. Dit betekent voor de Bbz-regeling dat tot 1 april 2022 de onderstaande wijzigingen van kracht blijven en:

 • gemeenten geen vermogenstoets hoeven uit te voeren;
 • dat ondernemers met terugwerkende kracht van maximaal 2 maanden een Bbz-uitkering kunnen aanvragen;
 • en dat de gemeente het inkomen en de hoogte van de Bbz-uitkering per kalendermaand (in plaats van per boekjaar) vaststelt.

Naast inkomensondersteuning is ook aanvullende ondersteuning in de vorm van heroriëntatie op ondernemerschap beschikbaar. Het gaat hierbij onder andere om coaching, scholing en schuldhulpverlening. Ook kan de dienstverlening van de regionale mobiliteitsteams (RMT’s) ingezet worden voor de doelgroep zelfstandig ondernemers. Bijzondere bijstand Gemeenten hebben naast het Bbz en de aanvullende ondersteuning voor zelfstandigen ook andere instrumenten ter beschikking. Zij kunnen groepen met een inkomen rondom het sociaal minimum die vanwege de coronamaatregelen met hun vaste lasten in de knel komen tegemoetkomen via bijzondere bijstand.

Tonk

De TONK regeling gold van 1 januari tot en met 30 september 2021. Gemeentes voerden de regeling uit. Je kunt de TONK uitkering niet meer aanvragen. Sommige gemeentes bieden ook na 1 oktober 2021 maatwerkoplossingen. Neem contact op met je gemeente voor meer informatie.

De TONK was een vergoeding of lening voor noodzakelijke kosten. De hoogte van de TONK uitkering hing af van het inkomen, de vaste lasten en welk deel van de lasten je zelf nog kon betalen. De TONK uitkering hoeft meestal niet terugbetaald te worden, tenzij de TONK in een vorm van een lening is verstrekt.

Uitstel belastingen

Het belastinguitstel voor ondernemers was eerder al verlengd tot met 31 januari 2022. Het kabinet beslist in januari of verdere verlenging van het uitstel van betaling noodzakelijk is. De afspraken die Nederland heeft met België en Duitsland heeft over de belastingheffing van grenswerkers worden verlengd tot en met 31 maart 2022. Een aantal andere belastingmaatregelen die wegens de coronacrisis genomen is lopen wel af per 31 december 2021, zoals de onbelaste reiskostenvergoeding en de betaalpauze voor hypotheken.

Ondernemers die nooit eerder om uitstel hebben gevraagd of alle schulden al hebben afgelost, kunnen dit alsnog aanvragen. Ook de invorderingsrente blijft een half jaar langer bijna 0%; tot 1 juli 2022. Dit was januari 2022. De terugbetaling van de belastingschuld start nog steeds vanaf 1 oktober 2022. Ondernemers krijgen dan 5 jaar de tijd om de belastingschuld af te lossen.

Je kunt uitstel van betaling aanvragen bij de Belastingdienst. Voor verlenging van uitstel kan je gebruikmaken van een online formulier.

Belastingen
Voor de opgebouwde belastingschuld geldt dat de aanvangsdatum voor het aflossen 1-10-2022 is. De betalingstermijn is dan 60 maanden in plaats van 36 maanden. Om te stimuleren geleidelijk de belastingschuld terug te betalen, verlengt het kabinet de verlaagde invorderingsrente van 0,01% tot en met 30 juni 2022. Het normale rentetarief is 4%. Vanaf 1 juli 2022 gaat de invorderingsrente stapsgewijs omhoog:

 • 1% vanaf 1 juli 2022;
 • 2% vanaf 1 januari 2023;
 • 3% vanaf 1 julii 2023; en
 • 4% vanaf 1 januari 2024.

Dit geldt voor alle belastingschulden.

Meer weten?
Op deze pagina van de Rijksoverheid kan je meer informatie vinden over het bijzonder uitstel van belasting.

Advies nodig?

Heb je een vraag over de corona steunmaatregelen? Neem dan contact met mij op, ik help je graag verder!

Contacteer de adviseur Bel ons
Thijmen de Coo

Thijmen de Coo

Adviseur Ondernemersservice

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.