FAQ: Corona & de retail

Corona FAQ

Wij hebben de veelgestelde vragen over Corona en jouw winkel op een rijtje gezet:

Update n.a.v. persconferentie 26 november 2021

Nieuwe maatregelen

Dit zijn de maatregelen die verplicht gelden voor de retail vanaf aanstaande zondag voor 3 weken lang:

 • Dicht om 17:00 uur
 • 1 klant per 5 m²
 • Mondkapje zoals het nu al is 

We roepen jullie op deze maatregelingen zeer serieus te nemen en alles op alles te zetten voor veilige winkels, zeker gedurende de komende weken. Denk daarom ook aan actuele deurposters, spatschermen etc. Black Friday is goed verlopen, dus laten we dit voortzetten.

Ook is het van groot belang dat iedereen de basisregels blijft volgen, of je nu wel of niet gevaccineerd bent. Hoe beter we dit met elkaar doen, hoe minder het virus zich kan verspreiden en hoe minder beperkende maatregelen er nodig zullen zijn. De basisregels helpen aantoonbaar om besmetting te voorkomen.

Onder de basisregels wordt verstaan:

 • Testen bij klachten: blijf thuis en laat je testen bij de GGD. Ook als je al gevaccineerd bent.
 • Bij een positieve test: blijf thuis en vermijd contact met anderen, ook als zij gevaccineerd zijn.
 • 1,5 meter is een veilige afstand. Bescherm jezelf en anderen.
 • Schud geen handen.
 • Was vaak en goed je handen.
 • Hoest en nies in je elleboog.
 • Zorg voor voldoende frisse lucht en ventilatie in binnenruimtes.

Per 6 november gaat de mondkapjesplicht weer gelden op meer locaties. Mondkapjes zijn opnieuw verplicht op alle publieke locaties binnen waar geen coronatoegangsbewijzen gebruikt worden, dus ook in winkels.

Tegelijkertijd blijven andere maatregelen ook gelden, bijvoorbeeld de coronacheck in horecagelegenheden. Dus ook bij horeca in de jouw winkel.

We adviseren om andere maatregelen dan de anderhalve meter, zoals de spatschermen, desinfectiemiddel bij de ingang en ‘bij voorkeur pinbetaling’ voorlopig te handhaven. Door hygiënemaatregelen in stand te houden, zorg je voor een veilige omgeving voor je klanten en medewerkers.

Mag ik wel open zijn na 17:00 uur voor afhalen of winkelen op afspraak?

Winkels mogen niet geopend zijn tussen 17:00 en 05:00 uur. Helaas ook niet voor afhalen of winkelen op afspraak. Er is enkel een uitzondering voor afhalen voor horeca.

Mag een pakketpunt nog wel geopend zijn?

Vanaf 28 november is de situatie dus zo dat de winkel open mag blijven na 17.00 uur tot uiterlijk 20.00 uur voor de essentiële diensten maar producten mogen na 17.00 uur niet meer verkocht worden. In een nadere toelichting op deze regeling schrijft het kabinet dat eigenlijk de niet essentiële goederen moeten worden afgescheiden van de essentiële diensten. Dat lukt niet in onze branche. Je kan immers niet in een winkel van het ene op het andere moment de assortimenten van elkaar scheiden.

Mag ik nog bezorgen na 17:00 uur?

Ja, dat is toegestaan.

CORONATOEGANGSBEWIJS

In de persconferentie van 12 november 2021 is aangekondigd dat ook wetgeving wordt voorbereid om voor winkels het Coronatoegangsbewijs (hierna CTB) in te voeren. Niet essentiële winkels wordt naar verwachting vanaf medio december verplicht om het CTB van klanten te controleren.

Wat is het Coronatoegangsbewijs?

Iedereen heeft verschillende mogelijkheden om aan te tonen dat je getest, immuun of gevaccineerd bent. Het bewijsmateriaal kan je aan je persoonlijke ‘coronapaspoort’ toevoegen. Dit is beschikbaar in een digitale en een papieren vorm, met QR-code. Digitaal is dit de CoronaCheck-app. Je controleert de QR-code samen met het ID-bewijs van de klant.

Wat moet je doen?

Van iedere klant vanaf 13 jaar scan je de QR-code (in de CoronaCheck-app). Als je klant een geldig coronatoegangsbewijs heeft, zie je op de scanner het groene sein ‘veilig’. Je klant mag naar binnen, zijn privacygevoelige medische informatie blijft geheim. Wel zie je initialen en een deel van de geboortedatum. Zo kun je met een ID-bewijs (vanaf 14 jaar) nagaan of je de juiste persoon voor je hebt.

Om de QR-code te scannen, heb je een app nodig op je smartphone, tablet of ander device. De CoronaCheck-Scanner kun je gratis downloaden in de Apple- of Google Play Store. Zowel CoronaCheck als de CoronaCheck Scanner zijn te gebruiken vanaf Android 6 en iOS 12 (de iPhone 5s en nieuwer).

Hebben we de keuze tussen een mondkapje of een Coronatoegangsbewijs?

Op dit moment is er geen keuze voor de ondernemer of klant. In winkels is het dragen van een mondkapje verplicht. Als het CTB wordt ingevoerd hangt het af van de maatregelen die de overheid dan neemt of er wel of niet een mondkapje moet worden gedragen.

Wat als de klant zijn CTB niet wil laten zien of er een rood scherm komt?

Je mag de klant dan niet toelaten in je winkel. En als je klant al in de winkel is dan verzoek je de klant om je winkel te verlaten. Uiteindelijk ben jij als ondernemer namelijk verantwoordelijk voor het controleren en handhaven van het CTB en zijn de sancties ook voor jou. Dit is in tegenstelling tot het mondkapje waarbij de klant zelf verantwoordelijk is.

Ons advies is om naar de klant duidelijk te maken dat je geen keuze hebt in het wel of niet controleren en dat je de consument graag via je andere kanalen wilt helpen om aan zijn wens te voldoen en een mooie aankoop te doen. Maar maak het ook al duidelijk voor dat de klant de winkel betreedt. Je kunt hiervoor onze posters gebruiken die we volgende week zullen delen.

Ga niet zelf optreden als de klant weigert je winkel te verlaten. Neem dan contact op met de handhaving van je gemeente.

Wat kan ik doen als er technische problemen zijn met het scannen van de QR-code?

Je kunt contact opnemen met de helpdesk van de Coronacheck op 0800-1421. Ze zijn iedere dag bereikbaar van 08.00 – 20.00 uur.

Tips voor het efficiënt werken met CTB

Uit onze contacten met andere branches krijgen we de volgende tips voor het controleren op het CTB. Let op dat de handhaving in iedere gemeente anders is en dat gemeentes dus eigen normen voor handhaving kunnen hanteren. Zie ook hieronder waar de gemeente op kan controleren bij handhaving.

 • Attendeer klanten al buiten de winkel dat het CTB wordt gescant zodat ze hun QR-code al bij de hand hebben. Je kunt hiervoor de poster van INretail gebruiken (volgt volgende week);
 • Controleer het CTB niet voor de ingang maar al in je winkel om rijvorming en opstopping bij de ingang te voorkomen. Zorg dat er een vast punt is (of meerdere bij een grote winkel) waar je het CTB van klanten zo snel mogelijk scant;
 • Zorg dat je een smartphone of tablet binnen in de winkel hebt staan waar klanten zelf hun CTB kunnen scannen. Plaats deze bijvoorbeeld op een tafel met een goede instructie. Zorg dat het scherm al klaar staat om te scannen, dan hoeft de consument enkel zijn QR-code ervoor te houden en de controlevraag te beantwoorden. Zorg er wel voor dat een medewerker toezicht kan houden;
 • Werk in je winkelgebied met polsbandjes. Maak daarover met de gemeente, alle winkels, horecagelegenheden en culturele instellingen etc. goede afspraken;
 • Let op: steekproefsgewijs controleren mag niet!

Heb je andere goede suggesties en tips voor de controle op het Coronatoegangsbewijs laat het ons dan weten! Per app of telefoon op 088-9730600.

Hoe werkt het CTB met een polsbandje?

Klanten krijgen op vertoon van hun coronatoegangsbewijs een bandje waarmee zij naar binnen kunnen bij de verschillende winkels, horeca en culturele instellingen in een stad. Ondernemers zijn zo minder tijd kwijt aan controles en klanten hoeven niet steeds hun coronapas te tonen. Om als ondernemer te mogen werken met polsbandjes, heb je medewerking van de gemeente nodig. En wanneer je met polsbandje aan de slag gaat, zijn er regels. Zo krijgt je bezoeker toegang tot een specifieke locatie of activiteit en is het bandje voor maximaal 24 uur geldig. Ook moet je ervoor zorgen dat het polsbandje slechts door 1 persoon kan worden gebruikt.

Waar controleert de handhaving van de gemeente op?

Volgens de site van de VNG moet er gecontroleerd worden hoe ondernemers het controleproces op de CTB hebben ingericht en dient handhaving daarbij op het volgende te controleren:

 • Controleert de ondernemer de klant op CTB middels de CoronaCheck-scanner app?
 • Controleert de ondernemer of het identiteitsbewijs overeenkomt met het CTB, middels de identiteitsgegevens zichtbaar na scannen van CTB via de CoronaCheck-scanner app?
 • Vindt de controle plaats bij de ingang?
 • Worden klanten zonder CTB of identiteitsbewijs weggestuurd?
 • Worden er bezoekers overgeslagen?
 • Is het mogelijk om de gelegenheid binnen te gaan en de controle te omzeilen?

INretail zal volgende week met een modelbrief komen die je kunt sturen naar de burgermeester van je eigen gemeente om samen verantwoordelijkheid te nemen in de handhaving.

Wat zijn de sancties voor het niet controleren van het CTB?

De burgemeester kan in het geval van overtredingen kiezen uit diverse mogelijkheden, zoals een waarschuwing, last onder dwangsom, boete of in het uiterste geval sluiting. Dit is mede afhankelijk van de afspraken hierover binnen een gemeente.

Bij wie ligt de verantwoordelijkheid als een klant fraudeert met de QR-code of deze niet wil verstrekken of de winkel wilt verlaten?

De ondernemer is er niet om fraude op te sporen. Je moet alleen de QR-code en ID-check doen en daar volgt groen of rood uit. De klant mag wel of niet naar binnen. Let op! Door de ID-check te verplichten kan dus sneller worden gezien of het CTB correct is.

Kan ik ook mijn medewerkers vragen om een CTB?

Je mag je medewerkers vragen om een Coronatoegangsbewijs, of ze zich regelmatig testen of dat ze gevaccineerd zijn. Je mag het echter niet verplichten. En ook niet registreren. Op dit punt is er nog volop discussie wat wel en niet mag of wat je wel of niet kan verplichten. Ook wordt een wet voorbereid voor medewerkers en de verplichting van een CTB. We verwachten dat de totstandkoming van deze wet zeker een aantal weken in beslag zal nemen, ook omdat er weerstand is tegen de verplichting. We houden je op de hoogte. Op dit moment kan je niet kiezen tussen CTB of mondkapje. In winkels geldt de verplichting tot het dragen van een mondkapje.

Mag iedere medewerker het CTB controleren inclusief de ID-check?

Ja dat mag. Er zijn geen eisen aan wie de controle doet.

Wat als mijn medewerker weigert om een CTB controle uit te voeren bij klanten, is dit werk weigeren?

Ons advies is om allereerst het gesprek aan te gaan en de medewerker te wijzen op de wettelijke verplichtingen die er zijn. Kom je er in het gesprek niet uit, kijk dan of je een alternatief hebt. Kan je het anders organiseren of kan iemand anders het doen. En wat als deze controle echt van deze medewerker verwacht wordt? Onze juristen zijn van mening dat het valt onder het weigeren van opgedragen werk. En dan kunnen er arbeidsrechtelijke sancties worden toegepast, om te beginnen met een schriftelijke waarschuwing. Hiervoor zullen onze juristen een model ontwikkelen en deze zal volgende week gedeeld worden. Op dit moment is nog onduidelijk hoe rechters over het weigeren van de controle op het Coronatoegangsbewijs zullen oordelen ook in het kader van gewetensbezwaren. Kom je er niet uit, neem dan contact met onze juristen op via 088-973 06 00.

Het UWV deelt de volgende informatie over ontslag bij gewetensbezwaren

AANPASSING OPENINGSTIJDEN

Kan mijn medewerker ook doorwerken in de winkel na 17:00 uur?

Ja, het is toegestaan dat medewerkers doorwerken na 17:00 uur waarbij de winkel gesloten is.

Nu we om 187uur moeten sluiten, is dat voor de medewerker of werkgever?

Per 13 november zijn winkels verplicht om de deuren voor klanten om 17 uur te sluiten terwijl veel winkels normaal gesproken op de koopavond tot 21 uur open zijn en doordeweeks tot 18:00 uur. Hoe ga je dan om met de drie uur die medewerkers nu niet op de koopavond kunnen werken? Of het uurtje tussen vijf en zes? Ons advies is om samen met de medewerker het gesprek aan te gaan om deze uren op een ander moment in te halen door bijvoorbeeld de openingstijden op een andere dag te verruimen of de openingstijden tijdelijk aan te passen. Juridisch kan je het niet afdwingen omdat sluiting een werkgeversrisico is, maar in deze crisistijd hebben zowel de werkgever en medewerker een belang om een goede klantenspreiding te realiseren in het kader van de veiligheid en niet te vergeten de noodzakelijk omzet. Ook hierin geldt: samen staan we sterk tegen het coronavirus. Als je een contract met variabele werktijden hebt afgesproken met je medewerker heb je de mogelijkheid om je medewerker binnen de bandbreedte van plus en min 35% in te zetten. Dan kan je de medewerker op de koopavond drie uur minder inroosteren.

Welke regels gelden er voor de horeca in mijn zaak?

Per zaterdag 25 september is het verplicht om een coronacheck te doen in horeca gelegenheden. Dus ook bij horeca in de retail. Klanten moeten dan bij het betreden van de horeca een coronatoegangsbewijs laten zien of een recente negatieve test (van maximaal 24 uur oud) kunnen tonen. Hiervoor zijn diverse hulpmiddelen. Voor het scannen van de coronatoegangsbewijzen kun je bijvoorbeeld de gratis app Scanner voor CoronaCheck van de overheid gebruiken. Voor buitenterrassen zal het coronabewijs niet gelden.
 
Formeel gezien mag je een klant die geen Coronatoegangsbewijs met ID kan overleggen dus niet toelaten tot je horeca. Of de handhaving op de controle van het Coronatoegangsbewijs intensief wordt gedaan, ligt bij de gemeente. Steeds meer burgemeesters spreken zich uit over de handhaving en of ze streng of soepel gaan handhaven. Ons advies is om met jouw gemeente hierover in gesprek te gaan en na te gaan welke verplichting zij van jou als ondernemer verwachten. Is dat alleen het informeren van de klanten dat ze een Coronatoegangsbewijs nodig hebben, een steekproefsgewijze controle, de controle van iedere klant op het Coronatoegangsbewijs, of moet je daarbij ook nog de ID checken?
 
Als INretail hebben wij goede posters beschikbaar waarin zowel de gezondheidscheck wordt gevraagd als ook de verplichting om het Coronatoegangsbewijs en een ID bij de hand te hebben. Je bent op grond van de regelgeving namelijk verplicht om voor het publiek en een toezichthouder bij de toegang tot de eet- en drinkgelegenheid duidelijk zichtbaar en leesbaar aan te geven dat een Coronatoegangsbewijs met ID gecontroleerd gaan worden met daarbij ook de gezondheidscheck.

Mag ik andere openingstijden dan normaal hanteren om zo wel de klantvraag optimaal te bedienen?

Winkels mogen vanaf 26 juni weer eigen openingstijden hanteren binnen het kader van de Winkeltijdenwet.


Steunmaatregelen

Premiemaatregel voor overwerk
Voor 2020 en 2021 is de regeling opgeschort die ertoe zou leiden dat werkgevers voor werknemers in vaste dienst die in een kalenderjaar meer dan 30% moeten overwerken ook met terugwerkende kracht een hoge WW-premie moeten afdragen. Omdat dat een ongewenst effect zou hebben op bijvoorbeeld de zorg waar nu overwerk noodzakelijk is wordt hier vanaf gezien. 

Time-out arrangement (TOA)
De nieuwe wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) treedt per 1 januari 2021 in werking. Als je bedrijf in financiële problemen is, kun je een akkoord sluiten met je schuldeisers. De rechtbank kan overgaan tot homologatie (bevestiging) van dit akkoord. Schuldeisers of aandeelhouders die niet met het akkoord instemmen, kunnen dan toch aan het akkoord worden gebonden. Dit wordt een dwangakkoord genoemd. Ook buiten een faillissement wordt een dwangakkoord mogelijk. Ondersteunt de grote meerderheid van de schuldeisers een doorstart? Dan kan een enkele of een minderheid van schuldeisers of aandeelhouders deze doorstart niet tegenhouden.

Meer weten of advies? Kijk hier of neem contact op met onze bedrijfsadviseurs.

Verlenging garantieregelingen
De huidige garantieregelingen voor financieringsregelingen worden in vorm niet veranderd maar wel verlengd tot 30 juni 2021. De BMKB-C wordt verlengd tot eind 2021.

ALGEMEEN

Op onze overzichtspagina is een overzicht te vinden van alle steunmaatregelen.


Financieel

Ik heb betalingsproblemen, wat moet ik doen?
Een van de maatregelen waar INretail hard voor gelobbyd heeft, is dat je uitstel kan vragen voor het betalen van belastingen. Met het besluit voor bijzonder uitstel van betalingen hoopt de Belastingdienst te gevolgen van het Coronavirus voor ondernemers te verzachten. Daarnaast is het mogelijk om de te betalen voorlopige aanslag aan te passen. 

Ik heb hulp nodig bij financiering, wat moet ik doen?
Kun je door de tegenvallende omzet op dit moment niet meer aan alle verplichtingen voldoen en heb je extra kredietruimte nodig? Op deze pagina hebben we een aantal mogelijkheden voor je op een rij gezet

Wat is de BMKB-regeling?
De overheid maakt het voor banken mogelijk om tegen lagere risico’s kredieten te verstrekken, deze mogelijkheid die banken in mogen zetten wordt BMKB-regeling genoemd.

Wat houdt de verruiming van de BMKB-regeling in?
De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft besloten om versneld (per 16 maart 2020) de BMKB tijdelijk te verruimen, zodat bedrijven met een gezond toekomstperspectief gefinancierd kunnen blijven. Als antwoord op liquiditeitsproblemen veroorzaakt door de coronacrisis is de BMKB verruimd met een corona luik (BMKB-C). De BMKB is bedoeld voor mkb’ers met hooguit 250 personeelsleden. In de reguliere regeling betreft het borgstellingskrediet 50% van het krediet dat de financier (vaak een bank) verstrekt. De borg van de overheid bedraagt 90% van dit borgstellingskrediet. Met deze verruimingsmaatregel wordt de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd van 50% naar 75%. Bovendien is de regeling ook toepasbaar op overbruggingskredieten en rekening courant kredieten met een looptijd tot 2 jaar.

Bij het verkrijgen van een BMKB krediet zijn banken verplicht 3.9% van het BMKB krediet door te belasten als provisie. Deze provisie wordt in rekening gebracht om deze regeling te kunnen financieren.

BBZ regeling: wat is het sociaal minimum en hoe hoog is dat? 
Het sociaal minimum is het minimale bedrag dat u nodig heeft om in uw levensonderhoud te kunnen voorzien. De overheid heeft hiervoor een normbedrag opgesteld, dat ze ieder half jaar aanpast. Het sociaal minimum is meestal even hoog als een bijstandsuitkering. Zie voor bedragen de site van het UWV

Welke informatie moet ik aan de bank aanleveren als ik een financieringsaanvraag wil indienen? En hoe werkt krediet aanvragen bij de banken momenteel?
Bekijk hier het plan van aanpak voor een kredietaanvraag.


Mondkapjes

Hoe draag je mondkapjes correct?

 • Was voor het aanbrengen goed je handen
 • De gekleurde of bedrukte kant van het mondkapje is naar buiten gericht
 • Houdt het mondkapje vast bij de elastieken en bevestig deze achter het oor
 • De metalen strip in de bovenkant van het mondkapje breng je aan over de neusbrug
 • Het mondkapje moet de neus, mond en kin volledig afdekken
 • Zorg ervoor dat het mondkapje goed aansluit
 • Was opnieuw je handen 
 • Let op dat je niet elke keer je mondkapje op en af doet. Dan heeft het dragen namelijk weinig zin. 

Handhygiëne en ‘afstand houden van elkaar’ zijn belangrijker dan het dragen van een mondkapje. 

Wat kan jij of je medewerker doen als de klant geen mondkapje draagt?

Mondkapjesplicht Even in het kort:

 • Per 6 november geldt een mondkapjesplicht in publieke ruimtes waaronder een winkel;
 • Een mondkapje is verplicht vanaf de leeftijd van 13 jaar;
 • Medewerkers mogen in plaats van een mondkapje ook een volledig faceshield dragen;
 • Bij het voeren van actief deurbeleid spreek je de klant aan en vraag je of deze een mondkapje wil dragen in jouw winkel;
 • Als de klant geen mondkapje draagt, kan de klant een boete opgelegd worden;
 • Als ondernemer hoef je niet te handhaven en daarom krijg je geen boete als de klant geen mondkapje draagt.

Hoe spreek je nu de klant goed aan?                                                 

Als een klant zonder mondkapje je je winkel wil betreden dan is ons advies om de klant op de mondkapjesplicht te wijzen. Bijvoorbeeld:

Voor zowel uw veiligheid maar ook die van onze andere klanten en medewerkers verzoeken wij u om een mondkapje te dragen. Samen staan we namelijk sterk tegen het Coronavirus. Als u geen mondkapje heeft, dan hebben wij uiteraard een mondkapje voor u.

We gaan ervan uit dat in de meeste gevallen de klant dan zeker wel een mondkapje zal dragen. Belangrijk is om je regels ook al duidelijk te maken voordat klanten je winkel betreden. Tip: gebruik hiervoor ook onze posters, communiceer het via je nieuwsbrieven en via social media. En geef ook de tip dat ook via de webshop of andere communicatiekanalen bij jullie gekocht kan worden.

Wat kan je doen als de klant weigert om een mondkapje te dragen?

Als de klant geen mondkapje wil dragen dan kan het zijn dat deze een legitieme verklaring heeft vanwege beperkingen met betrekking tot de gezondheid. Het is nog onduidelijk of de klant dan een verklaring bij zich moet dragen. Wel zal de klant het aannemelijk moeten maken bij de handhaving.

Als ondernemer heb je de keuze of je de mondkapjesplicht ook in jouw winkel wilt handhaven of dat je enkel de klant aanspreekt. Als je de mondkapjesplicht wilt handhaven dan kan je de klant de toegang tot jouw winkel ontnemen want als beheerder van het gebouw mag jij namelijk je eigen huisregels opstellen.

Wat zeg je als de klant weigert om een mondkapje op te zetten nadat je de klant hebt aangesproken?

Zoals gezegd heb je 2 keuzes:

Toch toegang verschaffen:

Jammer dat u geen mondkapje wilt dragen! Desondanks bent u zeker welkom in onze winkel en hopen we zowel voor u als voor ons dat u mooie aankopen hier kunt doen. Als we iets voor u kunnen betekenen dan doen we dat graag. Etc.

Toegang tot de winkel weigeren:

Helaas kunnen we u zonder mondkapje geen toegang verlenen tot onze winkel. Veiligheid heeft namelijk onze topprioriteit en daar doen we alles aan, ook in uw belang. Wij hopen dat u toch een mondkapje wilt dragen. En als u blijft bij uw weigering dan ontvangen we u een andere keer weer graag in onze winkel als het weer veilig is om zonder mondkapje te winkelen.

Wat kan ik doen als de klant agressief wordt en geen mondkapje wilt dragen?

Omdat je als ondernemer geen verplichting hebt om te handhaven kan je voor de handhaving het beste contact opnemen met de gemeente. Vaak is handhaving namelijk ondergebracht bij BOA’s. Ons advies is daarom om als winkel en of winkelgebied al voor de verplichting van het dragen van mondkapjes per 6 november hierover duidelijke afspraken over te maken met de gemeente en / of handhavers. Dus deel met hen wat jullie beleid is en mochten zich problemen voordoen dat je dan afspreekt dat je hen erbij betrekt.

Mag een medewerker een volledig facehield dragen in plaats van een mondkapje?

Als INretail gaan we ervan uit dat medewerkers ook nu weer een volledig faceshield mogen dragen in plaats van een mondkapje. We weten allemaal dat als je een mondkapje de hele dag moet dragen dat dat inspannend kan zijn. Minister de Jonge heeft al eerder aangegeven dat medewerkers dan ook volledige faceshields mogen dragen. Het is wel belangrijk dat je dit als werkgever goed vastlegt in beleid over de arbeidsomstandigheden. Handhavers kunnen daar namelijk naar vragen als ze niet direct een volledig facehield accepteren.


Medewerkers

ALGEMEEN

Quarantaine en bezetting

MEDEWERKERS

Hoe zit het met de bandbreedte & werktijdenregeling?

De bandbreedte in het algemeen deel van de cao kent een afwijkingsmogelijkheid van 35% van de uren per week. Met een minimale afwijking van 6 uur. Een medewerker met een arbeidsduur van 12 per week kan daarbij minimaal 6 uur werken en maximaal 18. Een medewerker met een arbeidsduur van 30 uur per week kan minimaal 19,5 uur werken per week en maximaal 40,5 uur. Dus voor kleine contracten is de mogelijkheid van afwijking groter dan 35%.

Hierbij geldt dat gemiddeld de basisuren die zijn afgesproken wel over een referteperiode van 12 maanden gelijk moeten zijn. Voorbeeld. Stel je hebt een medewerker met een contract van 20 uur dan zijn de uiteindelijke uren die een medewerker per jaar werkt 1040 uur (inclusief vakantie-uren etc) maar dat kunnen weken zijn van 14 uur maar ook weken van 27 uur. De referteperiode hoeft niet gelijk te zijn aan een kalenderjaar.

De werktijdenregeling voor de woonbranche kent een standaardafwijking van 8 uur naar boven en 5 uur naar beneden, gemeten over een referteperiode van 6 maanden.

Hoe zit het met de minuren bij het einde van het dienstverband?

In deze tijd is het niet mogelijk om medewerkers meer te laten werken om hun minuren in te halen. Werkgevers en medewerkers kunnen er beide niets aan doen dat deze situatie zo is. Cao-partijen doen werkgevers en medewerkers de aanbeveling om de minuren die door sluiting van de winkels niet kunnen worden ingehaald, bij einde van het dienstverband vóór 1 juli 2021 fifty-fifty te verdelen.

Wat moet ik doen bij minuren nu het einde van het jaar en daarmee ook mogelijk het einde van de referteperiode nadert?

Volgens de cao geldt dat als aan het einde van de referteperiode minder is gewerkt dan het aantal voor de referteperiode berekende basisuren, deze minuren komen te vervallen. Dat betekent dat medewerkers deze minuren dus niet meer op een later moment kunnen inhalen, door in de periode erna meer te werken. Echter, de referteperiode hoeft niet te lopen van januari tot en met december!

Toelichting referteperiode: de referteperiode is conform de cao 12 maanden, dit hoeft geen kalenderjaar te zijn. Het is mogelijk om de referteperiode bijvoorbeeld van maart tot maart te laten lopen. Dit geeft meer ruimte om medewerkers later minder of meer in te plannen.
We kunnen ons voorstellen dat dit vragen oproept. Neem voor jouw situatie contact op met de afdeling Ondernemersservice via 088 973 06 00 of info@inretail.nl.

Ik werk met flexibele roosters, hoe pak ik dit aan?

Indien het rooster al gemaakt is kun je die uren gewoon aanhouden, indien er gewerkt wordt met flexibele inzet kun je de 8/13 regeling toepassen indien er nog geen rooster is gemaakt.

Kan ik mijn medewerkers verplichten om mondkapjes te dragen?

Binnen het arbeidsrecht geldt het goed werkgever èn goed werknemerschap. Het goed werknemerschap houdt in dat een medewerker redelijke voorschriften van een werkgever dient op te volgen. Nu de overheid het dringende advies heeft gegeven om mondkapjes te dragen, is het meer dan een redelijk voorschrift. Je kunt je medewerker dus verplichten om een mondkapje te dragen. Ons advies is wel om het gesprek aan te gaan, aan een conflict heeft niemand iets in deze situatie. Helaas hebben we te maken met de aangescherpte maatregelen maar vanuit solidariteit met de zorg en voor de beperking van de economische schade is en blijft het wel belangrijk om de maatregelen zover als mogelijk na te leven. 

Ook vanuit medisch oogpunt is er geen belemmering tegen het dragen van een mondkapje. Zowel het longfonds als de hartstichting bevestigen dat ook in het geval van andere klachten het dragen van een mondkapje niet schadelijk is. Uiteraard is het voor iedereen wennen en kan het benauwd aanvoelen.

Mocht een medewerker weigeren om een mondkapje te dragen terwijl jij het wel verplicht stelt, dan kan in het uiterste geval ook worden overgegaan tot het nemen van maatregelen tegen het betreffende personeelslid. Zoals het opschorten van de loondoorbetaling. Neem hiervoor contact op met Ondernemersservice voor verder advies.

Hebben jullie ook informatie over quarantaine die ik kan delen met mijn medewerker?
Ja klik hier om het volgende bericht te delen met je medewerker(s).

Medewerker moet in quarantaine en wat nu?
Als de medewerker niet ziek is dan kan je de medewerker opdracht geven tot het uitvoeren van andere werkzaamheden die de medewerker thuis kan uitvoeren. Daarbij kun je denken aan administratie, webshopwerkzaamheden, het bijhouden van de website en social media, het prijzen van artikelen. Als deze werkzaamheden niet voorhanden zijn dan is ons advies om de medewerker te stimuleren om zich te ontwikkelen. Het is belangrijk om bij te blijven, juist nu in deze tijd. Leren hoeft allang niet meer in de schoolbanken plaats te vinden, maar kan eenvoudig online. Met goede verkooptechnieken en het gastvrij benaderen van jullie klanten kan het verschil worden gemaakt. Daarom hebben wij een selectie voor je gemaakt voor jou en je medewerkers (deze e-learnings zijn kosteloos).

Twijfel of de medewerker misbruik maakt van de Coronatest?
Als werkgever mag je niet om bewijs vragen of de medewerker nu wel echt een Coronatest heeft gedaan. Dit is namelijk medische informatie en die mag je als werkgever niet opvragen. Wel mag je Arbodienst deze informatie bij de medewerker opvragen. Je kan je Arbodienst vragen of ze steekproefsgewijs contact willen opnemen met medewerkers die zich hebben ziekgemeld. Tip neem dit ook mee in je communicatie naar je medewerker dat je gebruik maakt van de mogelijkheid dat de Arbodienst contact kan opnemen.

Kan ik met collega ondernemers afspreken dat we onderling personeel uitwisselen als door quarantaineverplichtingen de bezetting onvoldoende is?
Het is juridisch mogelijk om medewerkers tijdelijk aan een andere werkgever uit te lenen en vice versa. Dit noem je collegiale uitleen als dat wordt gedaan zonder winstoogmerk dus enkel de loonkosten met een kleine opslag om de andere collega te helpen. Voor andere uitleenconstructies geldt wel andere regelgeving.
De cao Retail Non Food zegt het volgende over overplaatsing:

De werkgever kan in overleg de medewerker om reden van het bedrijfsbelang overplaatsen  naar een andere vestiging van de werkgever. Is de overplaatsing tijdelijk, dan gebeurt dit na overleg met de medewerker. Bij tijdelijke overplaatsing kan dit ook een vestiging van een aan de werkgever gelieerde onderneming zijn, mits deze ook onder de werkingssfeer van deze cao valt. Overplaatsing is mogelijk, tenzij dit in redelijkheid niet van de medewerker verlangd kan worden. 

Dus als het gaat om een bedrijf wat niet gelieerd is aan de werkgever dan heb je toestemming nodig van de medewerker. Ga het gesprek aan met de medewerker waarom je je collega zou willen helpen. Met elkaar als winkels zorg je er namelijk voor dat de winkelstraat aantrekkelijk is voor consumenten om te winkelen, je bent als winkels van elkaar afhankelijk en dat je elkaar daarom ook helpt. Dit geldt natuurlijk ook voor andere locaties zoals distributiecentra. 


Privacy

Mag ik de temperatuur van medewerkers opnemen voordat ze gaan werken?

Nee dat is onder de AVG niet toegestaan. Het is wel toegestaan om van medewerkers te verlangen om thuis een zelfcontrole uit te voeren zodat de werknemer zelf zijn gezondheid in de gaten houdt. Alleen een bedrijfsarts mag gezondheidscontroles uitvoeren.

Mag ik de temperatuur van bezoekers of bezorgers opnemen?

Dat is onder de AVG niet toegestaan. Deze personen hebben zelf ook de verantwoordelijkheid om hun eigen gezondheid te monitoren alvorens ze gaan werken of gaan winkelen.

Kan ik een werknemer verplichten om een test te ondergaan?

Nee, dat is niet toegestaan. Op basis van de grondwet is dit niet toegestaan omdat het een inbreuk is op de lichamelijke integriteit van de werknemer. Wel kan de werknemer worden verplicht om thuis te blijven als hij of zij klachten heeft of zich meldt in verband met een melding uit bron- en contactonderzoek. De werknemer dient dan 10 dagen in quarantaine te gaan, de langere duur van de quarantaine komt dan voor rekening van de werknemer. De werknemer spant zich immers niet in om de duur van de quarantaine te kunnen verkorten.

Mag ik een werknemer verplichten zich te laten vaccineren?

Nee, dat is niet toegestaan. Het gesprek over vaccinatie mag wel worden aangegaan, maar daarbij mag nooit de indruk worden gewekt dat vaccinatie wordt opgelegd.

Kan ik als werkgever bijhouden wie zich heeft gevaccineerd?

Nee dat is niet toegestaan, deze gegevens mag je als werkgever in onze branche niet vastleggen. Een bedrijfsarts mag dit wel en zou dit kunnen inventariseren. De bedrijfsarts kan je daarna inlichten over de graad van vaccinatie waarbij dit niet herleidbaar is naar de individuele werknemer.

Wat gebeurt er als je toch vraagt welke werknemers zich hebben laten vaccineren en werknemers antwoorden vrijwillig?

Je mag werknemers in beginsel niet vragen of ze gevaccineerd zijn. Informatie over vaccinatie is een gegeven over de gezondheid van de werknemer. Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zijn dit bijzondere persoonsgegevens welke moeten worden beschermd. Je mag geen bijzondere persoonsgegevens in beginsel niet verwerken.

Als je het toch vraagt, dan is de werknemer niet verplicht om daarop te antwoorden.

Als de werknemer toch op deze vraag antwoord geeft of uit zichzelf vertelt dat hij/zij is gevaccineerd hoeft dit nog geen probleem op te leveren. Van belang is dat je deze gegevens niet vastlegt. Gelet op het voorgaande mag je bijzondere persoonsgegevens immers niet verwerken, ook niet als de werknemer daarvoor toestemming zou geven.

Is het mogelijk werknemers een vaccinatiebonus te geven?

Het verstrekken van een vaccinatiebonus lijkt in strijd met de AVG.  Als een werknemer een vaccinatiebonus krijgt uitgekeerd, leg je in feite vast dat de werknemer is gevaccineerd. Dit maakt dat er sprake is van het verwerken van bijzonder persoonsgegevens in de zin van de AVG. Het verwerken van bijzondere persoonsgegevens is niet toegestaan, tenzij de werknemer hiermee uitdrukkelijk heeft ingestemd. Gezien de gezagsverhouding die geldt  tussen jou en de werknemer kan er geen in geen sprake zijn van vrije, ondubbelzinnige toestemming. Wij raden het dus af om een bonus uit te loven aan gevaccineerde werknemers.CBW-erkend

Mijn klant stelt mij aansprakelijk voor het uitblijven van de levering. Wat nu?

Heb je een vermoedelijke levertijd afgesproken? Dan heb je sowieso volgens artikel 6 van de CBW-erkend-voorwaarden voor Woonwinkels (maximaal) een maand extra de tijd om te leveren. De consument mag NIET kosteloos ontbinden.

Heb je een vaste levertijd afgesproken? Dan heb je in principe geen extra levertijd conform artikel 6.
Omdat de corona-crisis al langere tijd gaande is, is het maar de vraag of er in dit stadium nog sprake is van overmacht. Je had immers bij het opgeven van jouw levertijden bij het sluiten van de koop met de mogelijkheid van vertraging rekening kunnen en moeten houden. Ook al zou je je kunnen beroepen op overmacht, dan nog kan een consument als hij niet akkoord gaat met latere levering kosteloos ontbinden. Zelf ontbinden als ondernemer in een overmachtssituatie is niet verstandig, omdat de consument dan een vergoeding van in redelijkheid gemaakte kosten kan claimen. Wanneer er geen sprake is van overmacht, dan kan de consument sowieso schade claimen. Dat geldt alleen voor financiële schade die niet te voorkomen of te beperken is.
Soms kan een deel van de levering wel doorgaan. Bespreek dit met de consument om zo veel mogelijk ontbindingen te voorkomen.

Voorbeeldbrief vermoedelijke levertermijn

Voorbeeldbrief bij vaste levertijd, bv. ‘week 15′, ’30 april 2020’ of ‘uiterlijk maart 2020’

Ik ben een CBW-erkende woonwinkel en kan later of niet leveren, wat nu?

In de woonbranche hebben ondernemers enige houvast aan artikel 6 (Levertijd) van de CBW-erkend-voorwaarden, mits er een vermoedelijke (en geen vaste) levertijd is overeengekomen. De voorwaarden geven jou dan nog een maand extra levertijd.

Artikel 14 van de CBW-erkend-voorwaarden gaat over overmachtssituaties. Hierin staat, kort gezegd, het volgende: je bent gedurende de overmachtssituatie van je plichten ontheven. Maar als nakoming van de overeenkomst geheel of deels onmogelijk is, dan moet overleg gevoerd worden om alsnog te kunnen leveren. Als daar geen afspraken over gemaakt kunnen worden, dan hebben partijen het recht de overeenkomst deels of geheel te ontbinden, tegen vergoeding aan de andere partij van de in redelijkheid gemaakte en te maken kosten.

Was het in het begin van de coronauitbraak wel verdedigbaar dat er sprake van overmacht was, inmiddels is corona en de onzekerheid die er door ontstaat er al langere tijd aanwezig en is dus een factor om rekening mee te houden. Dat betekent dat je bij het sluiten van de overeenkomst het beste (zeer) ruime levertijden kunt aanhouden.

De laatste tijd ontvangen wij veel berichten van consumenten, die aangeven dat levertijden fors worden overschreden maar zij de overeenkomst niet mogen ontbinden van de ondernemer, want dan worden annuleringskosten in rekening gebracht. In algemene zin lijk dat juridisch niet correct. In principe tast een overmachtssituatie (als daarvan nu nog sprake is) de rechten van consumenten niet aan. Zij kunnen dus ontbinden, wanneer de levertijden zijn overschreden. Het is dus waarschijnlijk geen houdbaar standpunt om aanspraak te maken op annuleringskosten.

Soms kan een deel van de bestelling wel uitgeleverd worden (binnen de overeengekomen levertijd). Als die geen ‘eenheid’ vormt met de producten die nog niet geleverd kunnen worden, kan de consument de levering niet weigeren.

Het advies is om begrip te vragen bij de consument. Houd de consument actief op de hoogte van ontwikkelingen en leg ook uit waarom de levering niet kan plaatsvinden. Vertel ook dat niet alleen jij maar ook veel andere ondernemers momenteel leveringsproblemen ondervinden, met dezelfde oorzaken als die bij jou aan de orde zijn. Een overeenkomst met een ander sluiten kan de consument dan van de regen in de drup brengen, hij sluit immers achteraan aan bij de lopende orders van deze concurrent.

De uitbraak van het virus zorgt voor vertragingen bij leveringen vanuit China. Wat zijn de contractuele gevolgen hiervan?
Het is lastig om op korte termijn in te schatten wat mogelijke contractuele gevolgen zijn van de uitbraak van het virus. Het is goed mogelijk dat de aansprakelijkheid vervalt in contracten die onder Chinees recht vallen, vanwege een ‘legal concept of Force Majeure’, ofwel overmacht. Of er daadwerkelijk sprake is van overmacht, zal per geval verschillen.

BRUIDSMODE

Ik heb een CBW-erkende bruidsmodezaak en kan later of niet leveren, wat nu?
Mogelijk stellen ook bruiden inmiddels vragen over het wel, of niet tijdig in bezit krijgen van hun jurk. De CBW-erkend voorwaarden vermelden een leverdatum van uiterlijk een week voor de huwelijksdatum (tenzij anders overeengekomen). Als is te voorzien dat de levering van de jurk in gevaar komt door de corona-maatregelen, dan kan de consument de koop ontbinden. In een normale situatie zou de detaillist zelfs schadeplichtig kunnen zijn, maar als je met succes een beroep op overmacht kunt doen, kan de schade beperkt blijven tot het ongedaan maken van de overeenkomst.

De juristen van INretail schatten de corona-situatie als een vorm van overmacht.

Verzekering

Moet we maatregelen nemen als we extra voorraden aanleggen?

Bedrijven leggen als maatregel extra grote magazijnvoorraden aan. Hierdoor zal ook de waarde van de opgeslagen goederen hoger liggen dan normaal. Zodra de goederen geleverd zijn sla je ze ergens op. Dat kan in jouw eigen magazijn zijn, of dat van een derde partij. In beide gevallen is het belangrijk dat de limieten per opslaglocatie in de opslagverzekering minimaal gelijk zijn aan de waarde van de opgeslagen goederen. Als bij opslag van goederen gebruik gemaakt wordt van diensten van derden is het belangrijk dat partijen helder afspreken wie verantwoordelijk is voor deze voorraad en wie voor de verzekering zorgdraagt.

Moeten we maatregelen nemen als we meer laten verschepen?

Afhankelijk van de gekozen internationale leveringsvoorwaarden is de koper of verkoper verantwoordelijk voor het verzekeren van de zending. Ons advies is om altijd te zorgen voor een eigen transportverzekering en voor het bedrag dat jouw financieel belang bij de zending voldoende verzekerd: zo ben je niet afhankelijk van het wel of niet uitkeren van een buitenlandse verzekeraar en eventueel verhaal wordt door jouw eigen verzekeraar geregeld. Wijkt jouw zending in waarde af – doordat je bijvoorbeeld meer besteld – van wat je normaal laat verschepen, let dan goed op dat de genoemde limieten per zending in jouw verzekering voldoende zijn.

Dekt mijn goederentransport- of vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering schade als gevolg van vertraging?

Voor vervoerders is het belangrijk dat je met verladers afspreekt geen verantwoordelijkheid te aanvaarden voor de gevolgen van deze vertraging. Afhankelijk van de polisdekking zijn sommige vormen van vertraging verzekerd op de goederentransport- of vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering, de vertraging dient altijd onzeker en niet voorzienbaar te zijn. Of daar in het geval van vertraging door het Coronavirus ook sprake van is, moet nog blijken.

Voor goederen die onderweg zijn maar waarvan de verzekerde reis door het Coronavirus buiten de macht van de verzekerde goedereneigenaar onderbroken, gefrustreerd of beëindigd wordt biedt een goede transportverzekering wel een gelimiteerde dekking voor de additionele kosten om de verzekerde reis alsnog te voltooien. Ook als er geen verliezen van of materiele schade aan de verzekerde belangen zijn.

Kan ik beroep doen op mijn verzekeraar als ik inkomsten misloopt door het Coronavirus?

Wanneer je inkomsten misloopt als gevolg van het Coronavirus is dit bedrijfsschade, maar omdat er geen sprake is van materiele schade is hier geen dekking voor op de bedrijfsschadeverzekering. Het gevolg hiervan is dat je lege schappen hebt en daardoor last kunt hebben van derving van inkomsten. Dit valt niet onder materiele schade.

Lokaal

Hoe spoor ik mijn gemeente aan om het winkelgebied aantrekkelijk en levendig te houden?

Optie 1:
Wijs samen met jouw winkeliersvereniging op de INretail brief: 18 januari hebben wij een brief aan gemeenten en provincies gestuurd, om te helpen winkelondernemers overeind te houden.

Optie 2:
Winkelondernemers hebben acuut liquiditeit nodig. De gemeente kan je hierbij helpen door de lokale lasten te verlichten. Wanneer je met de gemeente hierover in gesprek gaat, dan kun je volgende punten bespreken:

OZB;
1. Toeristenbelasting;
2. Precariobelasting;
3. Baatbelasting;
4. Reclamebelasting / BIZ belasting.

En retributies (heffingen voor gebruik gemeentelijke bezittingen/diensten):

1.Rioolrecht;
2. Bouwleges;
3. Reinigingsrecht / afvalstoffenheffing.

Notabene: vanuit INretail vinden wij het van belang dat heffingen voor de samenwerking aan winkelgebieden zoveel mogelijk overeind gehouden worden. Temeer omdat op middellange- en lange termijn geïnvesteerd moet blijven worden in de winkelstraat.

Optie 3:
Veel aandacht gaat uit naar de huidige situatie, maar het is ook van belang om voor de korte termijn vooruit te kijken. Hoe is nagedacht over de komende 12 maanden? Zegge: periode maart 2021 – maart 2022? Van gemeente, winkeliersvereniging/centrumorganisatie mag je verwachten dat er een herstelplan is, met aandacht voor:

 • Verlagen financiële druk;
 • Versoepelen lokale regelgeving;
 • Overlegstructuur: samenwerking met onder meer gemeente, vastgoedpartijen en ondernemers;
 • Collectieve ideeën die ontstaan financieel en met kennis te stimuleren (Denken aan het inzetten van het ondernemersfonds, BIZ of lokale en provinciale subsidies);
 • Beperken faillissementen en leegstand;
 • Lokale platformen voor het winkelgebied, alsmede de gezamenlijke bezorging;
 • Advies aan individuele ondernemers. Denk aan adviesvouchers voor Bedrijfsadvies, versnelde digitalisering, financiering, bedrijfsbeëindiging en schuldhulpsanering;
 • Het aanbieden van vouchers om ondernemers te helpen digitaliseren, juist ook die ondernemers die nog geen webwinkel hebben. Het aanbieden van online coaching;
 • Middellange termijn: actualiseren detailhandelsbeleid en middellange termijn programma (komende 3 jaar) gericht op het investeer in de toekomstbestendigheid van winkelgebieden.
 • Zie ook het raamwerk voor herstel- en transitie van centrum- en winkelgebieden.

Wat doen wij als INretail?
Elke dag staan wij met onze afdeling Ondernemersservice en de Brancheadviseurs klaar om jou en je collega-ondernemers te helpen bij vraagstukken in je winkelgebied. Heb je een vraag? Laat het ons weten via info@inretail of 088 973 06 00.

Om ondernemers en hun gemeente te voorzien van praktische kennis, zetten wij als mede-initiatiefnemer in op ons platform ‘De Nieuwe Winkelstraat’. Zorg dat jouw gemeente is aangesloten via deze link. Wij zijn beschikbaar voor alle winkelgebieden in jouw gemeente.

Ook denken wij graag met jouw gemeente en winkeliersvereniging mee op beleidsmatige onderwerpen via ons decentrale team ‘Lokaal Retailbelang’.

Daarnaast beschikt onze website over een uitgebreide Coronapagina waar alle laatste info te vinden is. Medewerkers kun je voor de laatste informatie wijzen op het platform: www.werkindewinkel.nlVaccineren

Kan ik een werknemer verplichten om een test te ondergaan?

Nee, dat is niet toegestaan. Op basis van de grondwet is dit niet toegestaan omdat het een inbreuk is op de lichamelijke integriteit van de werknemer. Wel kan de werknemer worden verplicht om thuis te blijven als de werknemer klachten heeft of zich meldt in verband met een melding uit bron- en contactonderzoek. De werknemer dient dan 10 dagen in quarantaine te gaan, de langere duur van de quarantaine komt dan voor rekening van de werknemer. De werknemer spant zich immers niet in om de duur van de quarantaine te kunnen verkorten.

Mag ik een werknemer verplichten zich te laten vaccineren?

Nee, dat is niet toegestaan. Het gesprek over vaccinatie mag wel worden aangegaan, maar daarbij mag nooit de indruk worden gewekt dat vaccinatie wordt opgelegd.

Kan ik als werkgever bijhouden wie zich heeft gevaccineerd?

Nee dat is niet toegestaan, deze gegevens mag je als werkgever in onze branche niet vastleggen. Een bedrijfsarts mag dit wel en zou dit kunnen inventariseren. De bedrijfsarts kan je daarna inlichten over de graad van vaccinatie waarbij dit niet herleidbaar is naar de individuele werknemer.

Heeft een werknemer recht op verlof om zich te laten vaccineren?

Een werknemer is niet verplicht om aan te geven dat hij verlof nodig heeft om zich te laten vaccineren. Aangeven dat hij een medische afspraak heeft is voldoende. Hiervoor geldt het bijzonder verlof vanuit de cao Retail non-food waarbij het uitgangspunt is dat een afspraak zoveel mogelijk in eigen tijd plaats dient te vinden. Als dat niet mogelijk is dan is er recht op buitengewoon verlof gedurende onderling vast te stellen redelijke tijd.

Mag ik een werknemer ontslaan, omdat deze zich niet wil laten vaccineren?

Nee dit is niet toegestaan. Een werknemer heeft het recht op bescherming van de lichamelijke integriteit. Dit betekent dat hij zelf mag kiezen of hij zich laat vaccineren. Als vaccinatie essentieel is voor de uitvoering van het werk (bijvoorbeeld in een ziekenhuis), dan is ontslag onder strenge voorwaarden wel mogelijk. In onze branches kennen wij dit soort functies in beginsel niet.

Heeft mijn werknemer recht om thuis te werken nu hij/zij zich niet wilt laten vaccineren?

Werknemers hebben in beginsel geen recht om thuis te werken. Sta je nu tijdelijk thuiswerken toe i.v.m. de coronamaatregelen dan is het mogelijk om dit aan te passen op het moment dat de maatregelen dit toelaten.

Hoe ga ik om met werknemers die niet met een niet-gevaccineerde collega willen werken?

Je kunt als werkgever beschermingsmaatregelen treffen om werknemers te beschermen. Hierbij kan je bijvoorbeeld denken aan het plaatsen van spatschermen of het aanbrengen van looproutes. Het is niet zo dat je als werkgever ervoor moet zorgen dat al jouw werknemers gevaccineerd zijn (om zo een veilige werkomgeving te creëren). Zover gaat de zorgplicht van jou als werkgever niet. Je kunt je werknemers namelijk niet verplichten om zich te laten vaccineren. Ook mag je niet vastleggen welke werknemers gevaccineerd zijn.

In de praktijk gebeurt het wellicht geregeld dat werknemers onderling uitwisselen of zij zich wel of niet laten vaccineren. Je kunt en hoeft de bedrijfsvoering echter niet aan te passen als werknemers aangeven dat zij niet willen werken met een collega van wie zij (denken te) weten dat deze niet is gevaccineerd. Dit omdat vaccineren een vrije keuze van ieder individu is.

Als werknemers weigeren om te werken met een collega van wie zij vermoeden dat deze niet is gevaccineerd is, kun je het beste in gesprek gaan met deze persoon gaan. Je kunt dan aangeven dat als de werknemer zelf wel gevaccineerd is, deze in principe aanzienlijk minder risico’s loopt en uitleggen dat de werknemer wel zal moeten samenwerken. In het uiterste geval kun je maatregelen nemen in verband met werkweigering, zoals het opschorten van loonbetaling of mogelijk zelfs ontslag.

Kan ik een werknemer aansprakelijk stellen als hij bewust niet vaccineert?

Dit is een vraag die in een procedure zou moeten worden beantwoord. Het lijkt ons erg lastig. Diverse vragen komen dan aan de orde als ‘wist de werknemer van zijn besmetting’ en ‘heeft de werknemer daadwerkelijk mensen besmet?’, alsook ‘welke schade is het gevolg van de besmetting van de diverse werknemers/klanten?’. Het lijkt ons niet erg waarschijnlijk dat hieruit zal volgen dat de werknemer aansprakelijk is voor schade.Herstelplan en belastingen

Maandag 26 april heeft INretail een herstelplan voor de retail aangeboden aan de politiek. Wat is kort de inhoud daarvan?

Voordat we ingaan op het herstelplan willen  we benadrukken dat we intensief (blijven) lobbyen voor winkels open ‘zonder beperkingen’ en alle noodzakelijke steun voor de retail. Niets is voor INretail onbespreekbaar om ondernemers zo goed mogelijk door deze crisis te helpen met ook voldoende perspectief voor de toekomst.

Als INretail hebben we bijgedragen aan een veelomvattend plan wat is voorgesteld door MKB-Nederland en VNO-NCW waarin heel veel generieke maatregelen staan voor alle ondernemers die getroffen zijn door de crisis. Daarnaast hebben we ook specifiek voor de retail een herstelplan geschreven wat bestaat uit drie belangrijke pijlers:

 1. Investeer als overheid in dorpen en steden én pak landelijke regie
 2. Investeer als overheid in ondernemerschap en banen in de retail
 3. Las een pauze in bij voorgenomen wetgeving

In jullie nieuwsbrief schrijven jullie dat jullie ook spreken over kwijtschelding van belastingschulden. Wat bedoelen jullie hiermee

Als INretail zien we dat er gigantische schulden zijn opgebouwd. Of dat nu belastingschulden zijn, teveel ontvangen steun die terugbetaald, schulden bij leveranciers of  privégelden dat  is ingebracht. Deze schulden zorgen voor heel veel stress. Daarom is ons voorstel dat alle overheidsschulden als één lening  worden beschouwd. Voor deze lening geldt dat er een aflossingsvrije periode is van twee jaar en dat de lening over een lange periode kan worden afgelost met een invorderingsrente nihil of maximaal  0,1%. Voor problematische leningen zal  maatwerk moeten komen in de vorm van een collectieve schuldoplossing of gedeeltelijke kwijtschelding.

Hoe vraag ik uitstel van belastingen aan en om welke belastingen gaat het?

Tot en met 30 juni 2021 kon uitstel worden aangevraagd bij de belastingdienst. Je kon uitstel aanvragen voor alle aanslagen inkomstenbelasting, Zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, loonheffingen en omzetbelasting (btw), assurantiebelasting, kansspelbelasting, verhuurderheffing, milieubelastingen (opslag duurzame energie, energiebelasting, kolenbelasting, afvalstoffenbelasting, belasting op leidingwater), binnenlandse accijnzen (bier, wijn, tussenproducten, overige alcoholhoudende producten, minerale oliën en tabaksproducten) en verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken.

Waarom doen jullie een oproep om uitstel van belastingen te overwegen?

Kwijtschelding van belastingschulden is alleen mogelijk als er uitstel van belastingen is aangevraagd. En zolang het onzeker is of eventuele schulden worden kwijt gescholden, maar het wel een onderwerp is dat op tafel ligt, willen we jullie dit meegeven zodat jullie zelf deze overweging kunnen maken.

Denken jullie dat kwijtschelding van belastingschulden realistisch is?

Staatssecretaris van Financiën Hans Vijlbrief heeft aangegeven niets te voelen voor kwijtschelding. Aan de andere kant zeggen experts, zoals onder andere Klaas Knot van de Nederlandsche Bank, dat de huidige schuldenlast ook gezonde ondernemingen  in de weg zit. Daarom moet gekeken worden naar oplossingen. Een oplossing kan zijn, kwijtschelding van belastingen. INretail heeft voorgesteld om in die gevallen waar een ondernemer zijn bedrijf wil beëindigen of herstructureren, de belastingschulden moeten worden kwijtgescholden. Ze zullen anders een forse drempel opwerpen om afspraken te kunnen maken met private schuldeisers. Afspraken in die gevallen acht INretail realistisch. Of kwijtschelding ook in andere gevallen van toepassing kan zijn, is onzeker omdat de meningen hierover uiteenlopen.

Ik heb mijn belastingen altijd betaald maar heb wel heel veel privégeld in mijn bedrijf gestoken. Het voelt oneerlijk voor mij dat daarom belastingschulden zouden worden kwijtgescholden. Hoe kijkt INretail daar naar?

INretail ziet dat ondernemers die vermogen of pensioen hebben opgebouwd, vaak gekozen hebben deze middelen op te gebruiken en de belastingen te betalen. Ondernemers die dit niet hebben, moesten vaker kiezen voor belastinguitstel. INretail verbindt kwijtschelding van belastingschulden aan het ook vinden van een oplossing voor ondernemers die eigen vermogen of pensioen hebben geinvesteerd, bijvoorbeeld via een belastingkorting. Weet dat we dat ook zeker meenemen in de gesprekken.

Niet alleen bij de overheid heb ik schulden, maar ook bij private partijen. Wat heeft INretail daarover in het herstelplan opgenomen?

INretail pleit voor een herstelfonds voor private schulden. Dit herstelfonds zou de schulden die zijn opgebouwd bij leveranciers, verhuurders, banken en andere partijen moeten omzetten naar schulden met langere looptijden en lagere rentes. Op deze manier krijgen ondernemers de ruimte om geleden schade in te lopen, innovaties door te voeren en daarna op een tempo, dat bij de onderneming past, de schuld af te lossen.

Daarnaast werken we als INretail via Geldfit Zakelijk, aan de mogelijkheid om gedeeltelijke kwijtschelding van schulden te realiseren door het sluiten van akkoorden met je schuldeisers. Daarover binnenkort meer informatie.

Ik overweeg te stoppen met mijn bedrijf en wil dat zo goed mogelijk doen maar onder meer de transitievergoedingen die ik zou moeten betalen belemmeren mij. Is dit ook onderdeel van jullie plan?

Ja, ook het overnemen van de transitievergoeding door het UWV bij stoppen en herstructureren vanwege corona is onderdeel van het herstelplan. Vandaag de dag wordt namelijk de transitievergoeding direct door het UWV betaald als de ondernemers stopt vanwege het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. We willen deze mogelijkheid dat het UWV, zonder dat de ondernemer dus eerst moet voorfinancieren, ook mogelijk maken als je vanwege de coronacrisis (noodgedwongen) stopt met je onderneming.

Ik heb als bedrijf gelukkig geen problematische schulden maar heb ook geen reserves meer voor het doen van noodzakelijke investeringen. Hoe kunnen jullie mij helpen?

In het herstelplan doet INretail de oproep aan de overheid om innovatiesubsidies ook te ontsluiten voor ondernemers die op eigen risico vernieuwingen toepassen in hun (web)winkel en ook niet weten of die succesvol zullen zijn. Investeer ook in vouchers, waarmee mkbretailers hun online vindbaarheid kunnen vergroten en verder kunnen digitaliseren. Daarnaast zullen de duurzaamheidsinvesteringen ook realistisch zijn qua gevraagde kennis en benodigde financiën. De inspanningen en investeringen moeten worden afgewogen tegen het beoogde effect. De retail heeft hiervoor financiële steun nodig in de vorm van risicovrije leningen.

Heb je nu behoefte aan extra financiering en wil je bank geen extra krediet verstrekken of heeft je bank juist je krediet beperkt? Neem dan contact met ons op zodat wij je verder kunnen helpen met het verkrijgen van de financiering.

Advies nodig?

Voor juridische vraagstukken, vragen over financiering, hr of andere simpele en complexe kwesties kun je terecht bij een van onze adviseurs.

Contacteer de adviseur Bel ons
Thijmen de Coo

Thijmen de Coo

Adviseur Ondernemersservice

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.