FAQ: Corona & de retail

Corona FAQ

Wij hebben de veelgestelde vragen over Corona en jouw winkel op een rijtje gezet:

Mondkapjesplicht en 1,5 afstand houden vervallen 25 februari


Gister deelden we met jullie dat de mondkapjesplicht en het 1,5 meter afstand houden verdwijnen. Deze maatregelen vervallen in winkels vanaf vrijdag 25 februari. Voor horeca geldt dat het dragen van mondkapjes en afstand houden vanaf vrijdag 18 februari niet meer nodig is, hier moet nog wel het coronatoegangsbewijs worden laten zien.

We zetten het hieronder nog eens voor jullie op een rij: 

Regels vanaf vrijdag 18 februari 

 • Alles mag open tot 1 uur ’s nachts.
 • Op plekken waar je een coronatoegangsbewijs moet laten zien (zoals de horeca), hoef je:
  • Geen mondkapje op
  • Geen vaste zitplaats te hebben
  • Geen 1,5 meter afstand te houden

 Regels vanaf vrijdag 25 februari 

 • De normale openingstijden mogen weer.
 • Je hoeft geen coronatoegangsbewijs te laten zien.
 • Je hoeft nergens een mondkapje op (nog wel in het openbaar vervoer en op het vliegveld).
 • Een vaste zitplaats hoeft niet.
 • 1,5 meter afstand houden hoeft niet.

Welke regels gelden er voor de horeca in mijn zaak? (Let op: vervalt 25 februari)

Per zaterdag 25 september is het verplicht om een coronacheck te doen in horeca gelegenheden. Dus ook bij horeca in de retail. Klanten moeten dan bij het betreden van de horeca een coronatoegangsbewijs laten zien of een recente negatieve test (van maximaal 24 uur oud) kunnen tonen. Hiervoor zijn diverse hulpmiddelen. Voor het scannen van de coronatoegangsbewijzen kun je bijvoorbeeld de gratis app Scanner voor CoronaCheck van de overheid gebruiken. Voor buitenterrassen zal het coronabewijs niet gelden.
 
Formeel gezien mag je een klant die geen Coronatoegangsbewijs met ID kan overleggen dus niet toelaten tot je horeca. Of de handhaving op de controle van het Coronatoegangsbewijs intensief wordt gedaan, ligt bij de gemeente. Steeds meer burgemeesters spreken zich uit over de handhaving en of ze streng of soepel gaan handhaven. Ons advies is om met jouw gemeente hierover in gesprek te gaan en na te gaan welke verplichting zij van jou als ondernemer verwachten. Is dat alleen het informeren van de klanten dat ze een Coronatoegangsbewijs nodig hebben, een steekproefsgewijze controle, de controle van iedere klant op het Coronatoegangsbewijs, of moet je daarbij ook nog de ID checken?
 
Als INretail hebben wij goede posters beschikbaar waarin zowel de gezondheidscheck wordt gevraagd als ook de verplichting om het Coronatoegangsbewijs en een ID bij de hand te hebben. Je bent op grond van de regelgeving namelijk verplicht om voor het publiek en een toezichthouder bij de toegang tot de eet- en drinkgelegenheid duidelijk zichtbaar en leesbaar aan te geven dat een Coronatoegangsbewijs met ID gecontroleerd gaan worden met daarbij ook de gezondheidscheck.


Steunmaatregelen

Premiemaatregel voor overwerk
Voor 2020 en 2021 is de regeling opgeschort die ertoe zou leiden dat werkgevers voor werknemers in vaste dienst die in een kalenderjaar meer dan 30% moeten overwerken ook met terugwerkende kracht een hoge WW-premie moeten afdragen. Omdat dat een ongewenst effect zou hebben op bijvoorbeeld de zorg waar nu overwerk noodzakelijk is wordt hier vanaf gezien. 

Time-out arrangement (TOA)
De nieuwe wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) treedt per 1 januari 2021 in werking. Als je bedrijf in financiële problemen is, kun je een akkoord sluiten met je schuldeisers. De rechtbank kan overgaan tot homologatie (bevestiging) van dit akkoord. Schuldeisers of aandeelhouders die niet met het akkoord instemmen, kunnen dan toch aan het akkoord worden gebonden. Dit wordt een dwangakkoord genoemd. Ook buiten een faillissement wordt een dwangakkoord mogelijk. Ondersteunt de grote meerderheid van de schuldeisers een doorstart? Dan kan een enkele of een minderheid van schuldeisers of aandeelhouders deze doorstart niet tegenhouden.

Meer weten of advies? Kijk hier of neem contact op met onze bedrijfsadviseurs.

Verlenging garantieregelingen
De huidige garantieregelingen voor financieringsregelingen worden in vorm niet veranderd maar wel verlengd tot 30 juni 2021. De BMKB-C wordt verlengd tot eind 2021.

ALGEMEEN

Op onze overzichtspagina is een overzicht te vinden van alle steunmaatregelen.


Financieel

Ik heb betalingsproblemen, wat moet ik doen?
Een van de maatregelen waar INretail hard voor gelobbyd heeft, is dat je uitstel kan vragen voor het betalen van belastingen. Met het besluit voor bijzonder uitstel van betalingen hoopt de Belastingdienst te gevolgen van het Coronavirus voor ondernemers te verzachten. Daarnaast is het mogelijk om de te betalen voorlopige aanslag aan te passen. 

Ik heb hulp nodig bij financiering, wat moet ik doen?
Kun je door de tegenvallende omzet op dit moment niet meer aan alle verplichtingen voldoen en heb je extra kredietruimte nodig? Op deze pagina hebben we een aantal mogelijkheden voor je op een rij gezet

Wat is de BMKB-regeling?
De overheid maakt het voor banken mogelijk om tegen lagere risico’s kredieten te verstrekken, deze mogelijkheid die banken in mogen zetten wordt BMKB-regeling genoemd.

Wat houdt de verruiming van de BMKB-regeling in?
De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft besloten om versneld (per 16 maart 2020) de BMKB tijdelijk te verruimen, zodat bedrijven met een gezond toekomstperspectief gefinancierd kunnen blijven. Als antwoord op liquiditeitsproblemen veroorzaakt door de coronacrisis is de BMKB verruimd met een corona luik (BMKB-C). De BMKB is bedoeld voor mkb’ers met hooguit 250 personeelsleden. In de reguliere regeling betreft het borgstellingskrediet 50% van het krediet dat de financier (vaak een bank) verstrekt. De borg van de overheid bedraagt 90% van dit borgstellingskrediet. Met deze verruimingsmaatregel wordt de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd van 50% naar 75%. Bovendien is de regeling ook toepasbaar op overbruggingskredieten en rekening courant kredieten met een looptijd tot 2 jaar.

Bij het verkrijgen van een BMKB krediet zijn banken verplicht 3.9% van het BMKB krediet door te belasten als provisie. Deze provisie wordt in rekening gebracht om deze regeling te kunnen financieren.

BBZ regeling: wat is het sociaal minimum en hoe hoog is dat? 
Het sociaal minimum is het minimale bedrag dat u nodig heeft om in uw levensonderhoud te kunnen voorzien. De overheid heeft hiervoor een normbedrag opgesteld, dat ze ieder half jaar aanpast. Het sociaal minimum is meestal even hoog als een bijstandsuitkering. Zie voor bedragen de site van het UWV

Welke informatie moet ik aan de bank aanleveren als ik een financieringsaanvraag wil indienen? En hoe werkt krediet aanvragen bij de banken momenteel?
Bekijk hier het plan van aanpak voor een kredietaanvraag.


Mondkapjes

Hoe draag je mondkapjes correct?

 • Was voor het aanbrengen goed je handen
 • De gekleurde of bedrukte kant van het mondkapje is naar buiten gericht
 • Houdt het mondkapje vast bij de elastieken en bevestig deze achter het oor
 • De metalen strip in de bovenkant van het mondkapje breng je aan over de neusbrug
 • Het mondkapje moet de neus, mond en kin volledig afdekken
 • Zorg ervoor dat het mondkapje goed aansluit
 • Was opnieuw je handen 
 • Let op dat je niet elke keer je mondkapje op en af doet. Dan heeft het dragen namelijk weinig zin. 

Handhygiëne en ‘afstand houden van elkaar’ zijn belangrijker dan het dragen van een mondkapje. 

Wat kan jij of je medewerker doen als de klant geen mondkapje draagt?

Mondkapjesplicht Even in het kort:

 • Per 6 november geldt een mondkapjesplicht in publieke ruimtes waaronder een winkel;
 • Een mondkapje is verplicht vanaf de leeftijd van 13 jaar;
 • Medewerkers mogen in plaats van een mondkapje ook een volledig faceshield dragen;
 • Bij het voeren van actief deurbeleid spreek je de klant aan en vraag je of deze een mondkapje wil dragen in jouw winkel;
 • Als de klant geen mondkapje draagt, kan de klant een boete opgelegd worden;
 • Als ondernemer hoef je niet te handhaven en daarom krijg je geen boete als de klant geen mondkapje draagt.

Hoe spreek je nu de klant goed aan?                                                 

Als een klant zonder mondkapje je je winkel wil betreden dan is ons advies om de klant op de mondkapjesplicht te wijzen. Bijvoorbeeld:

Voor zowel uw veiligheid maar ook die van onze andere klanten en medewerkers verzoeken wij u om een mondkapje te dragen. Samen staan we namelijk sterk tegen het Coronavirus. Als u geen mondkapje heeft, dan hebben wij uiteraard een mondkapje voor u.

We gaan ervan uit dat in de meeste gevallen de klant dan zeker wel een mondkapje zal dragen. Belangrijk is om je regels ook al duidelijk te maken voordat klanten je winkel betreden. Tip: gebruik hiervoor ook onze posters, communiceer het via je nieuwsbrieven en via social media. En geef ook de tip dat ook via de webshop of andere communicatiekanalen bij jullie gekocht kan worden.

Wat kan je doen als de klant weigert om een mondkapje te dragen?

Als de klant geen mondkapje wil dragen dan kan het zijn dat deze een legitieme verklaring heeft vanwege beperkingen met betrekking tot de gezondheid. Het is nog onduidelijk of de klant dan een verklaring bij zich moet dragen. Wel zal de klant het aannemelijk moeten maken bij de handhaving.

Als ondernemer heb je de keuze of je de mondkapjesplicht ook in jouw winkel wilt handhaven of dat je enkel de klant aanspreekt. Als je de mondkapjesplicht wilt handhaven dan kan je de klant de toegang tot jouw winkel ontnemen want als beheerder van het gebouw mag jij namelijk je eigen huisregels opstellen.

Wat zeg je als de klant weigert om een mondkapje op te zetten nadat je de klant hebt aangesproken?

Zoals gezegd heb je 2 keuzes:

Toch toegang verschaffen:

Jammer dat u geen mondkapje wilt dragen! Desondanks bent u zeker welkom in onze winkel en hopen we zowel voor u als voor ons dat u mooie aankopen hier kunt doen. Als we iets voor u kunnen betekenen dan doen we dat graag. Etc.

Toegang tot de winkel weigeren:

Helaas kunnen we u zonder mondkapje geen toegang verlenen tot onze winkel. Veiligheid heeft namelijk onze topprioriteit en daar doen we alles aan, ook in uw belang. Wij hopen dat u toch een mondkapje wilt dragen. En als u blijft bij uw weigering dan ontvangen we u een andere keer weer graag in onze winkel als het weer veilig is om zonder mondkapje te winkelen.

Wat kan ik doen als de klant agressief wordt en geen mondkapje wilt dragen?

Omdat je als ondernemer geen verplichting hebt om te handhaven kan je voor de handhaving het beste contact opnemen met de gemeente. Vaak is handhaving namelijk ondergebracht bij BOA’s. Ons advies is daarom om als winkel en of winkelgebied al voor de verplichting van het dragen van mondkapjes per 6 november hierover duidelijke afspraken over te maken met de gemeente en / of handhavers. Dus deel met hen wat jullie beleid is en mochten zich problemen voordoen dat je dan afspreekt dat je hen erbij betrekt.

Mogen medewerkers een volledig faceshield dragen?

Tijdens de persconferentie van 14 januari is het dringend advies gegeven om een medisch mondkapje te dragen. Het is echter geen verplichting dus een volledig faceshield mag gedragen worden. Als INretail nemen we het advies van de overheid over maar we realiseren ons ook goed dat het fysiek zwaar is om een hele dag een mondkapje te dragen. Werkgevers en medewerkers zullen dus gezamenlijk hun eigen afweging dienen te maken.


Medewerkers

ALGEMEEN

Moet het loon doorbetaald worden gedurende de winkelsluiting?  
Ja, er geldt een loondoorbetalingsverplichting. Welke uren worden doorbetaald, is afhankelijk van het type contact: 

 • Is er een contract met een vast aantal uren? Dan dienen die uren uitbetaald te worden.
 • Wanneer jouw medewerkers werkzaam zijn op basis van een bandbreedte contract dan geldt dat de basisuren dienen te worden uitbetaald.
 • Bij een min-max contract moet ten minste het minimaal aantal afgesproken uren worden betaald.
 • Is er sprake van een oproepovereenkomst? Dan hangt het er vanaf of er variabel wordt gewerkt, of dat er door de maanden heen een vast patroon is ontstaan.

Indien er in de afgelopen 3 maanden een vast arbeidspatroon is ontstaan dan geldt er een rechtsvermoeden van arbeidsomvang voor de gemiddelde arbeidsduur van de afgelopen 3 maanden. Dit heeft tot gevolg dat de medewerker de uren die hij de afgelopen 3 maanden gemiddeld heeft gewerkt, krijgt uitbetaald. Dit geldt overigens ook als er een vast patroon is ontstaan bij een min-max contract. Is er geen sprake van een vast patroon, maar is er wel al een planning gemaakt? Dan geldt dat de ingeplande uren wel dienen te worden betaald.

Hoe zit het met de bandbreedte & werktijdenregeling?

De bandbreedte in het algemeen deel van de cao kent een afwijkingsmogelijkheid van 35% van de uren per week. Met een minimale afwijking van 6 uur. Een medewerker met een arbeidsduur van 12 per week kan daarbij minimaal 6 uur werken en maximaal 18. Een medewerker met een arbeidsduur van 30 uur per week kan minimaal 19,5 uur werken per week en maximaal 40,5 uur. Dus voor kleine contracten is de mogelijkheid van afwijking groter dan 35%.

Hierbij geldt dat gemiddeld de basisuren die zijn afgesproken wel over een referteperiode van 12 maanden gelijk moeten zijn. Voorbeeld. Stel je hebt een medewerker met een contract van 20 uur dan zijn de uiteindelijke uren die een medewerker per jaar werkt 1040 uur (inclusief vakantie-uren etc) maar dat kunnen weken zijn van 14 uur maar ook weken van 27 uur. De referteperiode hoeft niet gelijk te zijn aan een kalenderjaar.

De werktijdenregeling voor de woonbranche kent een standaardafwijking van 8 uur naar boven en 5 uur naar beneden, gemeten over een referteperiode van 6 maanden.

Beide regelingen kunnen worden toegepast gedurende een Lock down. Personeel wordt daarbij nu minder ingeroosterd en kan op een later moment meer uren werken.

Hoe zit het met de minuren bij het einde van het dienstverband?

In deze tijd is het niet mogelijk om medewerkers meer te laten werken om hun minuren in te halen. Werkgevers en medewerkers kunnen er beide niets aan doen dat deze situatie zo is. Cao-partijen doen werkgevers en medewerkers de aanbeveling om de minuren die door sluiting van de winkels niet kunnen worden ingehaald, bij einde van het dienstverband vóór 1 juli 2021 fifty-fifty te verdelen.

Wat moet ik doen bij minuren nu het einde van het jaar en daarmee ook mogelijk het einde van de referteperiode nadert?

Volgens de cao geldt dat als aan het einde van de referteperiode minder is gewerkt dan het aantal voor de referteperiode berekende basisuren, deze minuren komen te vervallen. Dat betekent dat medewerkers deze minuren dus niet meer op een later moment kunnen inhalen, door in de periode erna meer te werken. Echter, de referteperiode hoeft niet te lopen van januari tot en met december!

Toelichting referteperiode: de referteperiode is conform de cao 12 maanden, dit hoeft geen kalenderjaar te zijn. Het is mogelijk om de referteperiode bijvoorbeeld van maart tot maart te laten lopen. Dit geeft meer ruimte om medewerkers later minder of meer in te plannen.
We kunnen ons voorstellen dat dit vragen oproept. Neem voor jouw situatie contact op met de afdeling Ondernemersservice via 088 973 06 00 of info@inretail.nl.

Ik werk met flexibele roosters, hoe pak ik dit aan?

Indien het rooster al gemaakt is kun je die uren gewoon aanhouden, indien er gewerkt wordt met flexibele inzet kun je de 8/13 regeling toepassen indien er nog geen rooster is gemaakt.

Kan ik mijn medewerkers verplichten om mondkapjes te dragen?

Binnen het arbeidsrecht geldt het goed werkgever èn goed werknemerschap. Het goed werknemerschap houdt in dat een medewerker redelijke voorschriften van een werkgever dient op te volgen. Nu de overheid het dringende advies heeft gegeven om mondkapjes te dragen, is het meer dan een redelijk voorschrift. Je kunt je medewerker dus verplichten om een mondkapje te dragen. Ons advies is wel om het gesprek aan te gaan, aan een conflict heeft niemand iets in deze situatie. Helaas hebben we te maken met de aangescherpte maatregelen maar vanuit solidariteit met de zorg en voor de beperking van de economische schade is en blijft het wel belangrijk om de maatregelen zover als mogelijk na te leven. 

Ook vanuit medisch oogpunt is er geen belemmering tegen het dragen van een mondkapje. Zowel het longfonds als de hartstichting bevestigen dat ook in het geval van andere klachten het dragen van een mondkapje niet schadelijk is. Uiteraard is het voor iedereen wennen en kan het benauwd aanvoelen.

Mocht een medewerker weigeren om een mondkapje te dragen terwijl jij het wel verplicht stelt, dan kan in het uiterste geval ook worden overgegaan tot het nemen van maatregelen tegen het betreffende personeelslid. Zoals het opschorten van de loondoorbetaling. Neem hiervoor contact op met Ondernemersservice voor verder advies.

Hoe zit het met quarantaine na een booster of recente Corona-besmetting?

Wie een boosterprik heeft van minimaal een week oud of wie korter dan 8 weken geleden corona heeft gehad, hoeft niet meer in quarantaine na nauw contact met een besmet persoon. Dit geldt alleen als er geen klachten zijn. Heb je wel klachten dan dien je je te laten testen. Je kan ook altijd de check doen op https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl/

Medewerker moet in quarantaine en wat nu?
Als de medewerker niet ziek is dan kan je de medewerker opdracht geven tot het uitvoeren van andere werkzaamheden die de medewerker thuis kan uitvoeren. Daarbij kun je denken aan administratie, webshopwerkzaamheden, het bijhouden van de website en social media, het prijzen van artikelen. Als deze werkzaamheden niet voorhanden zijn dan is ons advies om de medewerker te stimuleren om zich te ontwikkelen. Het is belangrijk om bij te blijven, juist nu in deze tijd. Leren hoeft allang niet meer in de schoolbanken plaats te vinden, maar kan eenvoudig online. Met goede verkooptechnieken en het gastvrij benaderen van jullie klanten kan het verschil worden gemaakt. Daarom hebben wij een selectie voor je gemaakt voor jou en je medewerkers (deze e-learnings zijn kosteloos).

Twijfel of de medewerker misbruik maakt van de Coronatest?
Als werkgever mag je niet om bewijs vragen of de medewerker nu wel echt een Coronatest heeft gedaan. Dit is namelijk medische informatie en die mag je als werkgever niet opvragen. Wel mag je Arbodienst deze informatie bij de medewerker opvragen. Je kan je Arbodienst vragen of ze steekproefsgewijs contact willen opnemen met medewerkers die zich hebben ziekgemeld. Tip neem dit ook mee in je communicatie naar je medewerker dat je gebruik maakt van de mogelijkheid dat de Arbodienst contact kan opnemen.

Kan ik met collega ondernemers afspreken dat we onderling personeel uitwisselen als door quarantaineverplichtingen de bezetting onvoldoende is?
Het is juridisch mogelijk om medewerkers tijdelijk aan een andere werkgever uit te lenen en vice versa. Dit noem je collegiale uitleen als dat wordt gedaan zonder winstoogmerk dus enkel de loonkosten met een kleine opslag om de andere collega te helpen. Voor andere uitleenconstructies geldt wel andere regelgeving.
De cao Retail Non Food zegt het volgende over overplaatsing:

De werkgever kan in overleg de medewerker om reden van het bedrijfsbelang overplaatsen  naar een andere vestiging van de werkgever. Is de overplaatsing tijdelijk, dan gebeurt dit na overleg met de medewerker. Bij tijdelijke overplaatsing kan dit ook een vestiging van een aan de werkgever gelieerde onderneming zijn, mits deze ook onder de werkingssfeer van deze cao valt. Overplaatsing is mogelijk, tenzij dit in redelijkheid niet van de medewerker verlangd kan worden. 

Dus als het gaat om een bedrijf wat niet gelieerd is aan de werkgever dan heb je toestemming nodig van de medewerker. Ga het gesprek aan met de medewerker waarom je je collega zou willen helpen. Met elkaar als winkels zorg je er namelijk voor dat de winkelstraat aantrekkelijk is voor consumenten om te winkelen, je bent als winkels van elkaar afhankelijk en dat je elkaar daarom ook helpt. Dit geldt natuurlijk ook voor andere locaties zoals distributiecentra. 


Privacy

Mag ik de temperatuur van medewerkers opnemen voordat ze gaan werken?

Nee dat is onder de AVG niet toegestaan. Het is wel toegestaan om van medewerkers te verlangen om thuis een zelfcontrole uit te voeren zodat de werknemer zelf zijn gezondheid in de gaten houdt. Alleen een bedrijfsarts mag gezondheidscontroles uitvoeren.

Mag ik de temperatuur van bezoekers of bezorgers opnemen?

Dat is onder de AVG niet toegestaan. Deze personen hebben zelf ook de verantwoordelijkheid om hun eigen gezondheid te monitoren alvorens ze gaan werken of gaan winkelen.

Kan ik een werknemer verplichten om een test te ondergaan?

Nee, dat is niet toegestaan. Op basis van de grondwet is dit niet toegestaan omdat het een inbreuk is op de lichamelijke integriteit van de werknemer. Wel kan de werknemer worden verplicht om thuis te blijven als hij of zij klachten heeft of zich meldt in verband met een melding uit bron- en contactonderzoek. De werknemer dient dan 10 dagen in quarantaine te gaan, de langere duur van de quarantaine komt dan voor rekening van de werknemer. De werknemer spant zich immers niet in om de duur van de quarantaine te kunnen verkorten.

Mag ik een werknemer verplichten zich te laten vaccineren?

Nee, dat is niet toegestaan. Het gesprek over vaccinatie mag wel worden aangegaan, maar daarbij mag nooit de indruk worden gewekt dat vaccinatie wordt opgelegd.

Kan ik als werkgever bijhouden wie zich heeft gevaccineerd?

Nee dat is niet toegestaan, deze gegevens mag je als werkgever in onze branche niet vastleggen. Een bedrijfsarts mag dit wel en zou dit kunnen inventariseren. De bedrijfsarts kan je daarna inlichten over de graad van vaccinatie waarbij dit niet herleidbaar is naar de individuele werknemer.

Wat gebeurt er als je toch vraagt welke werknemers zich hebben laten vaccineren en werknemers antwoorden vrijwillig?

Je mag werknemers in beginsel niet vragen of ze gevaccineerd zijn. Informatie over vaccinatie is een gegeven over de gezondheid van de werknemer. Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zijn dit bijzondere persoonsgegevens welke moeten worden beschermd. Je mag geen bijzondere persoonsgegevens in beginsel niet verwerken.

Als je het toch vraagt, dan is de werknemer niet verplicht om daarop te antwoorden.

Als de werknemer toch op deze vraag antwoord geeft of uit zichzelf vertelt dat hij/zij is gevaccineerd hoeft dit nog geen probleem op te leveren. Van belang is dat je deze gegevens niet vastlegt. Gelet op het voorgaande mag je bijzondere persoonsgegevens immers niet verwerken, ook niet als de werknemer daarvoor toestemming zou geven.

Is het mogelijk werknemers een vaccinatiebonus te geven?

Het verstrekken van een vaccinatiebonus lijkt in strijd met de AVG.  Als een werknemer een vaccinatiebonus krijgt uitgekeerd, leg je in feite vast dat de werknemer is gevaccineerd. Dit maakt dat er sprake is van het verwerken van bijzonder persoonsgegevens in de zin van de AVG. Het verwerken van bijzondere persoonsgegevens is niet toegestaan, tenzij de werknemer hiermee uitdrukkelijk heeft ingestemd. Gezien de gezagsverhouding die geldt  tussen jou en de werknemer kan er geen in geen sprake zijn van vrije, ondubbelzinnige toestemming. Wij raden het dus af om een bonus uit te loven aan gevaccineerde werknemers.CBW-erkend

Mijn klant stelt mij aansprakelijk voor het uitblijven van de levering. Wat nu?

Heb je een vermoedelijke levertijd afgesproken? Dan heb je sowieso volgens artikel 6 van de CBW-erkend-voorwaarden voor Woonwinkels (maximaal) een maand extra de tijd om te leveren. De consument mag NIET kosteloos ontbinden.

Heb je een vaste levertijd afgesproken? Dan heb je in principe geen extra levertijd conform artikel 6.
Omdat de corona-crisis al langere tijd gaande is, is het maar de vraag of er in dit stadium nog sprake is van overmacht. Je had immers bij het opgeven van jouw levertijden bij het sluiten van de koop met de mogelijkheid van vertraging rekening kunnen en moeten houden. Ook al zou je je kunnen beroepen op overmacht, dan nog kan een consument als hij niet akkoord gaat met latere levering kosteloos ontbinden. Zelf ontbinden als ondernemer in een overmachtssituatie is niet verstandig, omdat de consument dan een vergoeding van in redelijkheid gemaakte kosten kan claimen. Wanneer er geen sprake is van overmacht, dan kan de consument sowieso schade claimen. Dat geldt alleen voor financiële schade die niet te voorkomen of te beperken is.
Soms kan een deel van de levering wel doorgaan. Bespreek dit met de consument om zo veel mogelijk ontbindingen te voorkomen.

Voorbeeldbrief vermoedelijke levertermijn

Voorbeeldbrief bij vaste levertijd, bv. ‘week 15′, ’30 april 2020’ of ‘uiterlijk maart 2020’

Ik ben een CBW-erkende woonwinkel en kan later of niet leveren, wat nu?

In de woonbranche hebben ondernemers enige houvast aan artikel 6 (Levertijd) van de CBW-erkend-voorwaarden, mits er een vermoedelijke (en geen vaste) levertijd is overeengekomen. De voorwaarden geven jou dan nog een maand extra levertijd.

Artikel 14 van de CBW-erkend-voorwaarden gaat over overmachtssituaties. Hierin staat, kort gezegd, het volgende: je bent gedurende de overmachtssituatie van je plichten ontheven. Maar als nakoming van de overeenkomst geheel of deels onmogelijk is, dan moet overleg gevoerd worden om alsnog te kunnen leveren. Als daar geen afspraken over gemaakt kunnen worden, dan hebben partijen het recht de overeenkomst deels of geheel te ontbinden, tegen vergoeding aan de andere partij van de in redelijkheid gemaakte en te maken kosten.

Was het in het begin van de coronauitbraak wel verdedigbaar dat er sprake van overmacht was, inmiddels is corona en de onzekerheid die er door ontstaat er al langere tijd aanwezig en is dus een factor om rekening mee te houden. Dat betekent dat je bij het sluiten van de overeenkomst het beste (zeer) ruime levertijden kunt aanhouden.

De laatste tijd ontvangen wij veel berichten van consumenten, die aangeven dat levertijden fors worden overschreden maar zij de overeenkomst niet mogen ontbinden van de ondernemer, want dan worden annuleringskosten in rekening gebracht. In algemene zin lijk dat juridisch niet correct. In principe tast een overmachtssituatie (als daarvan nu nog sprake is) de rechten van consumenten niet aan. Zij kunnen dus ontbinden, wanneer de levertijden zijn overschreden. Het is dus waarschijnlijk geen houdbaar standpunt om aanspraak te maken op annuleringskosten.

Soms kan een deel van de bestelling wel uitgeleverd worden (binnen de overeengekomen levertijd). Als die geen ‘eenheid’ vormt met de producten die nog niet geleverd kunnen worden, kan de consument de levering niet weigeren.

Het advies is om begrip te vragen bij de consument. Houd de consument actief op de hoogte van ontwikkelingen en leg ook uit waarom de levering niet kan plaatsvinden. Vertel ook dat niet alleen jij maar ook veel andere ondernemers momenteel leveringsproblemen ondervinden, met dezelfde oorzaken als die bij jou aan de orde zijn. Een overeenkomst met een ander sluiten kan de consument dan van de regen in de drup brengen, hij sluit immers achteraan aan bij de lopende orders van deze concurrent.

De uitbraak van het virus zorgt voor vertragingen bij leveringen vanuit China. Wat zijn de contractuele gevolgen hiervan?
Het is lastig om op korte termijn in te schatten wat mogelijke contractuele gevolgen zijn van de uitbraak van het virus. Het is goed mogelijk dat de aansprakelijkheid vervalt in contracten die onder Chinees recht vallen, vanwege een ‘legal concept of Force Majeure’, ofwel overmacht. Of er daadwerkelijk sprake is van overmacht, zal per geval verschillen.

BRUIDSMODE

Ik heb een CBW-erkende bruidsmodezaak en kan later of niet leveren, wat nu?
Mogelijk stellen ook bruiden inmiddels vragen over het wel, of niet tijdig in bezit krijgen van hun jurk. De CBW-erkend voorwaarden vermelden een leverdatum van uiterlijk een week voor de huwelijksdatum (tenzij anders overeengekomen). Als is te voorzien dat de levering van de jurk in gevaar komt door de corona-maatregelen, dan kan de consument de koop ontbinden. In een normale situatie zou de detaillist zelfs schadeplichtig kunnen zijn, maar als je met succes een beroep op overmacht kunt doen, kan de schade beperkt blijven tot het ongedaan maken van de overeenkomst.

De juristen van INretail schatten de corona-situatie als een vorm van overmacht.

Verzekering

Moet we maatregelen nemen als we extra voorraden aanleggen?

Bedrijven leggen als maatregel extra grote magazijnvoorraden aan. Hierdoor zal ook de waarde van de opgeslagen goederen hoger liggen dan normaal. Zodra de goederen geleverd zijn sla je ze ergens op. Dat kan in jouw eigen magazijn zijn, of dat van een derde partij. In beide gevallen is het belangrijk dat de limieten per opslaglocatie in de opslagverzekering minimaal gelijk zijn aan de waarde van de opgeslagen goederen. Als bij opslag van goederen gebruik gemaakt wordt van diensten van derden is het belangrijk dat partijen helder afspreken wie verantwoordelijk is voor deze voorraad en wie voor de verzekering zorgdraagt.

Moeten we maatregelen nemen als we meer laten verschepen?

Afhankelijk van de gekozen internationale leveringsvoorwaarden is de koper of verkoper verantwoordelijk voor het verzekeren van de zending. Ons advies is om altijd te zorgen voor een eigen transportverzekering en voor het bedrag dat jouw financieel belang bij de zending voldoende verzekerd: zo ben je niet afhankelijk van het wel of niet uitkeren van een buitenlandse verzekeraar en eventueel verhaal wordt door jouw eigen verzekeraar geregeld. Wijkt jouw zending in waarde af – doordat je bijvoorbeeld meer besteld – van wat je normaal laat verschepen, let dan goed op dat de genoemde limieten per zending in jouw verzekering voldoende zijn.

Dekt mijn goederentransport- of vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering schade als gevolg van vertraging?

Voor vervoerders is het belangrijk dat je met verladers afspreekt geen verantwoordelijkheid te aanvaarden voor de gevolgen van deze vertraging. Afhankelijk van de polisdekking zijn sommige vormen van vertraging verzekerd op de goederentransport- of vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering, de vertraging dient altijd onzeker en niet voorzienbaar te zijn. Of daar in het geval van vertraging door het Coronavirus ook sprake van is, moet nog blijken.

Voor goederen die onderweg zijn maar waarvan de verzekerde reis door het Coronavirus buiten de macht van de verzekerde goedereneigenaar onderbroken, gefrustreerd of beëindigd wordt biedt een goede transportverzekering wel een gelimiteerde dekking voor de additionele kosten om de verzekerde reis alsnog te voltooien. Ook als er geen verliezen van of materiele schade aan de verzekerde belangen zijn.

Kan ik beroep doen op mijn verzekeraar als ik inkomsten misloopt door het Coronavirus?

Wanneer je inkomsten misloopt als gevolg van het Coronavirus is dit bedrijfsschade, maar omdat er geen sprake is van materiele schade is hier geen dekking voor op de bedrijfsschadeverzekering. Het gevolg hiervan is dat je lege schappen hebt en daardoor last kunt hebben van derving van inkomsten. Dit valt niet onder materiele schade.

Lokaal

Hoe spoor ik mijn gemeente aan om het winkelgebied aantrekkelijk en levendig te houden?

Optie 1:
Wijs samen met jouw winkeliersvereniging op de INretail brief: 18 januari hebben wij een brief aan gemeenten en provincies gestuurd, om te helpen winkelondernemers overeind te houden.

Optie 2:
Winkelondernemers hebben acuut liquiditeit nodig. De gemeente kan je hierbij helpen door de lokale lasten te verlichten. Wanneer je met de gemeente hierover in gesprek gaat, dan kun je volgende punten bespreken:

OZB;
1. Toeristenbelasting;
2. Precariobelasting;
3. Baatbelasting;
4. Reclamebelasting / BIZ belasting.

En retributies (heffingen voor gebruik gemeentelijke bezittingen/diensten):

1.Rioolrecht;
2. Bouwleges;
3. Reinigingsrecht / afvalstoffenheffing.

Notabene: vanuit INretail vinden wij het van belang dat heffingen voor de samenwerking aan winkelgebieden zoveel mogelijk overeind gehouden worden. Temeer omdat op middellange- en lange termijn geïnvesteerd moet blijven worden in de winkelstraat.

Optie 3:
Veel aandacht gaat uit naar de huidige situatie, maar het is ook van belang om voor de korte termijn vooruit te kijken. Hoe is nagedacht over de komende 12 maanden? Zegge: periode maart 2021 – maart 2022? Van gemeente, winkeliersvereniging/centrumorganisatie mag je verwachten dat er een herstelplan is, met aandacht voor:

 • Verlagen financiële druk;
 • Versoepelen lokale regelgeving;
 • Overlegstructuur: samenwerking met onder meer gemeente, vastgoedpartijen en ondernemers;
 • Collectieve ideeën die ontstaan financieel en met kennis te stimuleren (Denken aan het inzetten van het ondernemersfonds, BIZ of lokale en provinciale subsidies);
 • Beperken faillissementen en leegstand;
 • Lokale platformen voor het winkelgebied, alsmede de gezamenlijke bezorging;
 • Advies aan individuele ondernemers. Denk aan adviesvouchers voor Bedrijfsadvies, versnelde digitalisering, financiering, bedrijfsbeëindiging en schuldhulpsanering;
 • Het aanbieden van vouchers om ondernemers te helpen digitaliseren, juist ook die ondernemers die nog geen webwinkel hebben. Het aanbieden van online coaching;
 • Middellange termijn: actualiseren detailhandelsbeleid en middellange termijn programma (komende 3 jaar) gericht op het investeer in de toekomstbestendigheid van winkelgebieden.
 • Zie ook het raamwerk voor herstel- en transitie van centrum- en winkelgebieden.

Wat doen wij als INretail?
Elke dag staan wij met onze afdeling Ondernemersservice en de Brancheadviseurs klaar om jou en je collega-ondernemers te helpen bij vraagstukken in je winkelgebied. Heb je een vraag? Laat het ons weten via info@inretail of 088 973 06 00.

Om ondernemers en hun gemeente te voorzien van praktische kennis, zetten wij als mede-initiatiefnemer in op ons platform ‘De Nieuwe Winkelstraat’. Zorg dat jouw gemeente is aangesloten via deze link. Wij zijn beschikbaar voor alle winkelgebieden in jouw gemeente.

Ook denken wij graag met jouw gemeente en winkeliersvereniging mee op beleidsmatige onderwerpen via ons decentrale team ‘Lokaal Retailbelang’.

Daarnaast beschikt onze website over een uitgebreide Coronapagina waar alle laatste info te vinden is. Medewerkers kun je voor de laatste informatie wijzen op het platform: www.werkindewinkel.nlVaccineren

Kan ik een werknemer verplichten om een test te ondergaan?

Nee, dat is niet toegestaan. Op basis van de grondwet is dit niet toegestaan omdat het een inbreuk is op de lichamelijke integriteit van de werknemer. Wel kan de werknemer worden verplicht om thuis te blijven als de werknemer klachten heeft of zich meldt in verband met een melding uit bron- en contactonderzoek. De werknemer dient dan 10 dagen in quarantaine te gaan, de langere duur van de quarantaine komt dan voor rekening van de werknemer. De werknemer spant zich immers niet in om de duur van de quarantaine te kunnen verkorten.

Mag ik een werknemer verplichten zich te laten vaccineren?

Nee, dat is niet toegestaan. Het gesprek over vaccinatie mag wel worden aangegaan, maar daarbij mag nooit de indruk worden gewekt dat vaccinatie wordt opgelegd.

Kan ik als werkgever bijhouden wie zich heeft gevaccineerd?

Nee dat is niet toegestaan, deze gegevens mag je als werkgever in onze branche niet vastleggen. Een bedrijfsarts mag dit wel en zou dit kunnen inventariseren. De bedrijfsarts kan je daarna inlichten over de graad van vaccinatie waarbij dit niet herleidbaar is naar de individuele werknemer.

Heeft een werknemer recht op verlof om zich te laten vaccineren?

Een werknemer is niet verplicht om aan te geven dat hij verlof nodig heeft om zich te laten vaccineren. Aangeven dat hij een medische afspraak heeft is voldoende. Hiervoor geldt het bijzonder verlof vanuit de cao Retail non-food waarbij het uitgangspunt is dat een afspraak zoveel mogelijk in eigen tijd plaats dient te vinden. Als dat niet mogelijk is dan is er recht op buitengewoon verlof gedurende onderling vast te stellen redelijke tijd.

Mag ik een werknemer ontslaan, omdat deze zich niet wil laten vaccineren?

Nee dit is niet toegestaan. Een werknemer heeft het recht op bescherming van de lichamelijke integriteit. Dit betekent dat hij zelf mag kiezen of hij zich laat vaccineren. Als vaccinatie essentieel is voor de uitvoering van het werk (bijvoorbeeld in een ziekenhuis), dan is ontslag onder strenge voorwaarden wel mogelijk. In onze branches kennen wij dit soort functies in beginsel niet.

Heeft mijn werknemer recht om thuis te werken nu hij/zij zich niet wilt laten vaccineren?

Werknemers hebben in beginsel geen recht om thuis te werken. Sta je nu tijdelijk thuiswerken toe i.v.m. de coronamaatregelen dan is het mogelijk om dit aan te passen op het moment dat de maatregelen dit toelaten.

Hoe ga ik om met werknemers die niet met een niet-gevaccineerde collega willen werken?

Je kunt als werkgever beschermingsmaatregelen treffen om werknemers te beschermen. Hierbij kan je bijvoorbeeld denken aan het plaatsen van spatschermen of het aanbrengen van looproutes. Het is niet zo dat je als werkgever ervoor moet zorgen dat al jouw werknemers gevaccineerd zijn (om zo een veilige werkomgeving te creëren). Zover gaat de zorgplicht van jou als werkgever niet. Je kunt je werknemers namelijk niet verplichten om zich te laten vaccineren. Ook mag je niet vastleggen welke werknemers gevaccineerd zijn.

In de praktijk gebeurt het wellicht geregeld dat werknemers onderling uitwisselen of zij zich wel of niet laten vaccineren. Je kunt en hoeft de bedrijfsvoering echter niet aan te passen als werknemers aangeven dat zij niet willen werken met een collega van wie zij (denken te) weten dat deze niet is gevaccineerd. Dit omdat vaccineren een vrije keuze van ieder individu is.

Als werknemers weigeren om te werken met een collega van wie zij vermoeden dat deze niet is gevaccineerd is, kun je het beste in gesprek gaan met deze persoon gaan. Je kunt dan aangeven dat als de werknemer zelf wel gevaccineerd is, deze in principe aanzienlijk minder risico’s loopt en uitleggen dat de werknemer wel zal moeten samenwerken. In het uiterste geval kun je maatregelen nemen in verband met werkweigering, zoals het opschorten van loonbetaling of mogelijk zelfs ontslag.

Kan ik een werknemer aansprakelijk stellen als hij bewust niet vaccineert?

Dit is een vraag die in een procedure zou moeten worden beantwoord. Het lijkt ons erg lastig. Diverse vragen komen dan aan de orde als ‘wist de werknemer van zijn besmetting’ en ‘heeft de werknemer daadwerkelijk mensen besmet?’, alsook ‘welke schade is het gevolg van de besmetting van de diverse werknemers/klanten?’. Het lijkt ons niet erg waarschijnlijk dat hieruit zal volgen dat de werknemer aansprakelijk is voor schade.Herstelplan en belastingen

Maandag 26 april heeft INretail een herstelplan voor de retail aangeboden aan de politiek. Wat is kort de inhoud daarvan?

Voordat we ingaan op het herstelplan willen  we benadrukken dat we intensief (blijven) lobbyen voor winkels open ‘zonder beperkingen’ en alle noodzakelijke steun voor de retail. Niets is voor INretail onbespreekbaar om ondernemers zo goed mogelijk door deze crisis te helpen met ook voldoende perspectief voor de toekomst.

Als INretail hebben we bijgedragen aan een veelomvattend plan wat is voorgesteld door MKB-Nederland en VNO-NCW waarin heel veel generieke maatregelen staan voor alle ondernemers die getroffen zijn door de crisis. Daarnaast hebben we ook specifiek voor de retail een herstelplan geschreven wat bestaat uit drie belangrijke pijlers:

 1. Investeer als overheid in dorpen en steden én pak landelijke regie
 2. Investeer als overheid in ondernemerschap en banen in de retail
 3. Las een pauze in bij voorgenomen wetgeving

In jullie nieuwsbrief schrijven jullie dat jullie ook spreken over kwijtschelding van belastingschulden. Wat bedoelen jullie hiermee

Als INretail zien we dat er gigantische schulden zijn opgebouwd. Of dat nu belastingschulden zijn, teveel ontvangen steun die terugbetaald, schulden bij leveranciers of  privégelden dat  is ingebracht. Deze schulden zorgen voor heel veel stress. Daarom is ons voorstel dat alle overheidsschulden als één lening  worden beschouwd. Voor deze lening geldt dat er een aflossingsvrije periode is van twee jaar en dat de lening over een lange periode kan worden afgelost met een invorderingsrente nihil of maximaal  0,1%. Voor problematische leningen zal  maatwerk moeten komen in de vorm van een collectieve schuldoplossing of gedeeltelijke kwijtschelding.

Hoe vraag ik uitstel van belastingen aan en om welke belastingen gaat het?

Tot en met 30 juni 2021 kon uitstel worden aangevraagd bij de belastingdienst. Je kon uitstel aanvragen voor alle aanslagen inkomstenbelasting, Zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, loonheffingen en omzetbelasting (btw), assurantiebelasting, kansspelbelasting, verhuurderheffing, milieubelastingen (opslag duurzame energie, energiebelasting, kolenbelasting, afvalstoffenbelasting, belasting op leidingwater), binnenlandse accijnzen (bier, wijn, tussenproducten, overige alcoholhoudende producten, minerale oliën en tabaksproducten) en verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken.

Waarom doen jullie een oproep om uitstel van belastingen te overwegen?

Kwijtschelding van belastingschulden is alleen mogelijk als er uitstel van belastingen is aangevraagd. En zolang het onzeker is of eventuele schulden worden kwijt gescholden, maar het wel een onderwerp is dat op tafel ligt, willen we jullie dit meegeven zodat jullie zelf deze overweging kunnen maken.

Denken jullie dat kwijtschelding van belastingschulden realistisch is?

Staatssecretaris van Financiën Hans Vijlbrief heeft aangegeven niets te voelen voor kwijtschelding. Aan de andere kant zeggen experts, zoals onder andere Klaas Knot van de Nederlandsche Bank, dat de huidige schuldenlast ook gezonde ondernemingen  in de weg zit. Daarom moet gekeken worden naar oplossingen. Een oplossing kan zijn, kwijtschelding van belastingen. INretail heeft voorgesteld om in die gevallen waar een ondernemer zijn bedrijf wil beëindigen of herstructureren, de belastingschulden moeten worden kwijtgescholden. Ze zullen anders een forse drempel opwerpen om afspraken te kunnen maken met private schuldeisers. Afspraken in die gevallen acht INretail realistisch. Of kwijtschelding ook in andere gevallen van toepassing kan zijn, is onzeker omdat de meningen hierover uiteenlopen.

Ik heb mijn belastingen altijd betaald maar heb wel heel veel privégeld in mijn bedrijf gestoken. Het voelt oneerlijk voor mij dat daarom belastingschulden zouden worden kwijtgescholden. Hoe kijkt INretail daar naar?

INretail ziet dat ondernemers die vermogen of pensioen hebben opgebouwd, vaak gekozen hebben deze middelen op te gebruiken en de belastingen te betalen. Ondernemers die dit niet hebben, moesten vaker kiezen voor belastinguitstel. INretail verbindt kwijtschelding van belastingschulden aan het ook vinden van een oplossing voor ondernemers die eigen vermogen of pensioen hebben geinvesteerd, bijvoorbeeld via een belastingkorting. Weet dat we dat ook zeker meenemen in de gesprekken.

Niet alleen bij de overheid heb ik schulden, maar ook bij private partijen. Wat heeft INretail daarover in het herstelplan opgenomen?

INretail pleit voor een herstelfonds voor private schulden. Dit herstelfonds zou de schulden die zijn opgebouwd bij leveranciers, verhuurders, banken en andere partijen moeten omzetten naar schulden met langere looptijden en lagere rentes. Op deze manier krijgen ondernemers de ruimte om geleden schade in te lopen, innovaties door te voeren en daarna op een tempo, dat bij de onderneming past, de schuld af te lossen.

Daarnaast werken we als INretail via Geldfit Zakelijk, aan de mogelijkheid om gedeeltelijke kwijtschelding van schulden te realiseren door het sluiten van akkoorden met je schuldeisers. Daarover binnenkort meer informatie.

Ik overweeg te stoppen met mijn bedrijf en wil dat zo goed mogelijk doen maar onder meer de transitievergoedingen die ik zou moeten betalen belemmeren mij. Is dit ook onderdeel van jullie plan?

Ja, ook het overnemen van de transitievergoeding door het UWV bij stoppen en herstructureren vanwege corona is onderdeel van het herstelplan. Vandaag de dag wordt namelijk de transitievergoeding direct door het UWV betaald als de ondernemers stopt vanwege het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. We willen deze mogelijkheid dat het UWV, zonder dat de ondernemer dus eerst moet voorfinancieren, ook mogelijk maken als je vanwege de coronacrisis (noodgedwongen) stopt met je onderneming.

Ik heb als bedrijf gelukkig geen problematische schulden maar heb ook geen reserves meer voor het doen van noodzakelijke investeringen. Hoe kunnen jullie mij helpen?

In het herstelplan doet INretail de oproep aan de overheid om innovatiesubsidies ook te ontsluiten voor ondernemers die op eigen risico vernieuwingen toepassen in hun (web)winkel en ook niet weten of die succesvol zullen zijn. Investeer ook in vouchers, waarmee mkbretailers hun online vindbaarheid kunnen vergroten en verder kunnen digitaliseren. Daarnaast zullen de duurzaamheidsinvesteringen ook realistisch zijn qua gevraagde kennis en benodigde financiën. De inspanningen en investeringen moeten worden afgewogen tegen het beoogde effect. De retail heeft hiervoor financiële steun nodig in de vorm van risicovrije leningen.

Heb je nu behoefte aan extra financiering en wil je bank geen extra krediet verstrekken of heeft je bank juist je krediet beperkt? Neem dan contact met ons op zodat wij je verder kunnen helpen met het verkrijgen van de financiering.

Advies nodig?

Voor juridische vraagstukken, vragen over financiering, hr of andere simpele en complexe kwesties kun je terecht bij een van onze adviseurs.

Contacteer de adviseur Bel ons
Thijmen de Coo

Thijmen de Coo

Adviseur Ondernemersservice

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.