Voorwaarden business to business woonbranche

Voorwaarden business to business woonbranche

Woonwinkels met klanten uit de bedrijfswereld werken regelmatig met de business to business projectvoorwaarden van INretail.

Doel projectvoorwaarden

Het gebruik van algemene voorwaarden vergemakkelijkt en versnelt de contractonderhandelingen. Hierin worden zaken geregeld, waarover niet meer hoeft te worden onderhandeld. Bovendien dekt het alle onderwerpen af, die mogelijk vergeten worden.

Spreek in een gesprek met de contractspartij af dat deze algemene voorwaarden gelden. Vergeet niet de voorwaarden te overhandigen of mee te zenden bij de offerte. Vermeld op de overeenkomst dat de projectvoorwaarden voor de opdracht van toepassing zijn en dat ze zijn overhandigd of meegestuurd met de offerte.

Reactie contractpartij

Als de contractpartij schriftelijk instemt met het gebruik van de voorwaarden, dan is deze bindend.

Als de voorwaarden schriftelijk worden afgewezen, zit er niks anders op dan verder onderhandelen. In die situatie is aanpassing van de voorwaarden wellicht noodzakelijk. Misschien zijn de voorwaarden van de klant interessant. Laat dit altijd checken door INretail.

Als de contractpartij ‘niets’ zegt over de voorwaarden, dan gelden de INretail projectvoorwaarden! Vaak gaat dit zo: de contractpartij reageert schriftelijk op de offerte. Hij vermeldt niets over de algemene voorwaarden, maar onderaan staat het bekende zinnetje: ‘Op al onze transacties zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, gedeponeerd bij de Rechtbank onder nummer…’. Geen zorgen. De INretail projectvoorwaarden zullen dan gelden, want de contractpartij moet het gebruik van de projectvoorwaarden uitdrukkelijk van de hand wijzen

ATTENTIE! Hierop is weer één uitzondering te maken: zodra de contractpartij zijn eigen voorwaarden meezendt bij de bevestiging van de offerte, dan gelden deze.

Wat wel? Wat niet?

In tegenstelling tot de CBW-erkend voorwaarden voor woonwinkels, die verplicht zijn voor transacties met consumenten, mogen de projectvoorwaarden wél door de ondernemer worden aangepast. Als ze zijn bewerkt, dan moet de naam INretail worden verwijderd (vergeet de voetnoot niet). Het is daarmee immers het document van de woonondernemer geworden.

Download Projectvoorwaarden (premium)

Speciaal voor INretail-leden hebben wij een sjabloon voor Projectvoorwaarden ontwikkelt. Om deze te downloaden moet je inloggen.

Inloggen Mijn INretail

LET OP! Wanneer veranderingen worden doorgevoerd in de INretail projectvoorwaarden, dan is het verstandig om onze juristen te raadplegen.

Advies nodig?

Wil je meer weten over de business to business voorwaarden in de woonbranche of heb je wensen voor aanpassingen in de voorwaarden? Neem dan contact met mij op!

Contacteer de adviseur Bel ons
Bert-Jan van der Stelt

Bert-Jan van der Stelt

Branchespecialist wonen

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.