stoppen

Faillissement leverancier

Als ondernemer weet je niet precies waar je aan toe bent als een leverancier failliet is gegaan. Wat moet je doen?

Openstaande vordering

Situatie: je hebt een vordering op de failliete leverancier

In dit geval dien je de vordering kenbaar te maken bij de curator (en als dat nodig is te onderbouwen). Als de curator de vordering erkent zal de vordering op de lijst van voorlopig erkende crediteuren geplaatst worden. Het is dan afwachten totdat het faillissement volledig wordt afgewikkeld. Als er nog een bedrag te verdelen is, krijgen alle concurrente schuldeisers naar rato nog een deel van het restant van de boedel.

Productklachten

Situatie: klanten komen terug met klachten over een product van die leverancier

Je dient de klant gewoon te helpen. In theorie kun je de klacht verleggen naar de curator (van de failliete leverancier), maar het is maar de vraag wat dat nog kan en zal opleveren. Je kunt je dus tegenover de klant niet verschuilen achter het faillissement van de leverancier.

Als je schade leidt door een garantieclaim van de klant, dan kun je deze mogelijke verrekenen met een nog verschuldigd bedrag (zie hieronder). Een mogelijke, toekomstige claim is geen grond voor een verrekening.

Openstaand bedrag

Situatie: Je bent nog een bedrag aan de leverancier verschuldigd

Als je nog een bedrag aan de failliete leverancier moet betalen, dan doe je er verstandig aan om een bericht van de curator af te wachten. Door alsnog een betaling te doen, loop je het risico dat die betaling niet bij de curator (of in de boedel) terecht komt. In dat geval kan de curator nogmaals een betaling vragen.

Voor het geval jij ook een vordering op de failliet hebt, zou je mogelijk de vordering kunnen verrekenen. Let op, het kan zijn dat in de overeenkomst of in de algemene voorwaarden is opgenomen dat verrekening niet is toegestaan.

Levering

Situatie: je wacht nog op een levering van de leverancier

Wanneer jouw leverancier nog goederen moest leveren, is het goed om daarover te overleggen met de curator. Mogelijk is de curator alsnog bereid om de goederen te leveren. Het is verstandig om de curator te vragen om een mededeling te doen over het wel of niet nog nakomen van de lopende orders (overeenkomsten). Als de curator geen duidelijkheid kan verschaffen, dan is het raadzaam om de curator een zogenaamde ingebrekestelling te sturen. Je geeft daarin aan dat je binnen een redelijk termijn de zaken geleverd wilt hebben. Gebeurt dat niet dan kun je de overeenkomst (gedeeltelijk) ontbinden.

Kortom: Nadat het faillissement is uitgesproken van een leverancier is het verstandig om op een bericht van de curator te wachten en bij vragen contact op te nemen met de curator.

Beëindigen overeenkomst

Hiervoor is al aangegeven dat je de overeenkomst mogelijk (gedeeltelijk) kunt ontbinden. Vaak staat in een overeenkomst of in algemene voorwaarden dat de overeenkomst kan worden beëindigd als een partij failliet gaat/ insolvent is.  

Advies nodig?

Heb je meer vragen over het faillissement van een van jouw leveranciers en weet je niet wat je moet doen? Neem contact met mij op, dan denk ik graag met je mee!

Contacteer de adviseur Bel ons
Hans Wolters

Hans Wolters

Jurist

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.