Problemen met de leverancier

Elke ondernemer heeft wel eens een verschil van mening met zijn leverancier. In de praktijk worden deze verschillen vaak onderling opgelost. Helaas loopt het ook wel eens uit op een conflict.

Algemene voorwaarden

Van belang is te kijken welke afspraken partijen hebben gemaakt. Kijk dus goed naar de inhoud van de overeenkomst en ook de eventuele van toepassing zijn de algemene voorwaarden. Het komt regelmatig voor dat de leverancier de algemene voorwaarden niet op de juiste wijze ter hand heeft gesteld en dat deze dan niet van toepassing zijn.

Ook kan het zijn dat sommige bepalingen in de algemene voorwaarden niet van toepassing zijn. Bijvoorbeeld een uitsluiting van aansprakelijkheid.

Business to business woonbranche

Weet dat INretail ook zelf ‘Voorwaarden business to business woonbranche’ heeft. Deze kunnen (in plaats van de voorwaarden van de leverancier) van toepassing  worden verklaard.

Ingebrekestelling

Als er een probleem is, dan is het verstandig om dit tijdig kenbaar te maken aan de leverancier. Geef de leverancier een redelijke termijn om het probleem op te lossen en doe dit schriftelijk. Geef daarbij ook aan wat de gevolgen zullen zijn als de leverancier zich niet aan de afspraken houdt. Dit wordt een ‘ingebrekestelling’ genoemd.

Het is raadzaam om alles goed vast te leggen en bewijs te verzamelen. Maak bijvoorbeeld foto’s van de gebreken.

Komen partijen er samen niet uit, dan is het inschakelen van een jurist verstandig.

Advies nodig?

Heb jij een dergelijk probleem met jouw leverancier? Neem contact met mij op, dan denk ik graag met je mee!

Neem contact met mij op! Bel ons
Jaimy Hardeman

Jaimy Hardeman

Adviseur Ondernemersservice

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.