Wijzigen algemene voorwaarden

Een leverancier mag de algemene voorwaarden wijzigen, mits er aan de volgende voorwaarden is voldaan.

Eenzijdig wijzigen

In de overeenkomst of algemene voorwaarden moet zijn afgesproken dat de leverancier de algemene voorwaarden eenzijdig mag wijzigen. Dus zonder instemming van de andere partij.

Informatieplicht

De leverancier moet vervolgens actief informeren over de wijziging van de algemene voorwaarden én over de ingangsdatum daarvan. Dit kan middels een brief, fax of e-mail.

Opzegmogelijkheid

Indien je handelt vanuit de positie consument of kleine onderneming, dan moet je de overeenkomst op kunnen zeggen als jouw leverancier de algemene voorwaarden wijzigt.

Onredelijk?

Indien de wijziging in de algemene voorwaarden eisen aan je stelt die niet door de beugel kunnen of de overeenkomst zodanig verandert, kunnen de voorwaarden onredelijk bezwarend zijn. De leverancier kan dan in alle redelijkheid niet de naleving van dit beding eisen. Alleen consumenten of kleine ondernemingen kunnen het beding vernietigen. Let op! Neem niet te snel aan dat je als een kleine onderneming wordt aangemerkt.

Als je niet akkoord gaat met een wijziging in de algemene voorwaarden en er is geen eenzijdig wijzigingsbeding opgenomen, kan de leverancier niet zomaar zijn dienstverlening staken. De leverancier kan de overeenkomst wél opzeggen, met inachtneming van de opzegtermijn.

Let op! Uiteraard kunnen de algemene voorwaarden het makkelijkst en snelst worden gewijzigd als beide partijen hiermee instemmen.

Advies nodig?

Heb je meer vragen over de algemene voorwaarden van jouw leverancier? Neem contact met mij op, dan denk ik graag met je mee!

Contacteer de adviseur Bel ons
Jaimy Hardeman

Jaimy Hardeman

Adviseur Ondernemersservice

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.