Deze (lokale) regels en wetten raken jou

Deze (lokale) regels en wetten raken jou

Er zijn verschillende (lokale) wetten die specifieke thema’s regelen waar je als ondernemer in de detailhandel regelmatig mee te maken hebt.

Denk hierbij aan de Winkeltijdenwet, de Alcoholwet (die ook voor retailers interessant is) en regelgeving uit de Algemene plaatselijke verordening (de APV). Enkele vragen die met deze vormen van regelgeving te maken hebben zijn bijvoorbeeld: Mag ik een event organiseren? Mag ik een drankje schenken bij de verkoop van een trouwjurk? Mag ik reclame maken voor een speciale koopzondag? Mag ik überhaupt op zondag open? Zoals gezegd, ligt de beantwoording van deze vragen in de bijzondere wetten of gemeentelijke regelgeving zoals de Algemene plaatselijke verordening en de winkeltijdenverordening.

Algemene plaatselijke verordening

De APV is een verordening op gemeentelijk niveau die zich met name richt op de openbare orde binnen de gemeente. In de APV zijn daarom veel regels te vinden voor bijvoorbeeld horecaondernemers met betrekking tot openingstijden en bijvoorbeeld de exploitatievergunning. Maar ook voor retailers is de APV een belangrijke bron van regelgeving. Zo regelt de APV bijvoorbeeld of het aanbrengen van reclame op de onderneming is toegelaten en onder welke voorwaarden, of onder welke omstandigheden je reclameborden op straat mag plaatsen. Daarnaast is er bijvoorbeeld regelgeving omtrent het organiseren van een evenement te vinden in de APV. Het is raadzaam de APV van jouw gemeente er eens op na te slaan.

Bijzondere wetten

Ook op landelijk niveau zijn er meerdere wetten die van belang kunnen zijn. Denk hierbij aan de eerdergenoemde Winkeltijdenwet, waarin openingstijden, koopzondagen en openstelling rond feestdagen wordt geregeld. In een gemeentelijke verordening kan hiervan worden afgeweken. Zo kunnen gemeenten verordeningen vaststellen die aansluiten op de situatie zoals die in desbetreffende gemeente ter plekke bestaat. Een ander voorbeeld van landelijke regelgeving waarmee je als retailer te maken kan hebben is de Alcoholwet. Deze wet verbiedt de retailer alcohol te verkopen in zijn onderneming. Opgelet dus. 

Jurist

Er is veel verschillende regelgeving van toepassing op jouw onderneming. Dat betekent dat het belangrijk is inzichtelijk te hebben op welke plaats gezocht moet worden voor specifieke regels omtrent een specifieke zaak. Hierbij kan een jurist je van dienst zijn. INretail heeft hiervoor afspraken gemaakt met juristenkantoor Catch Legal, gevestigd in Amsterdam. Meer informatie over onze partner Catch Legal vind je hier.

Advies nodig?

Wil je meer informatie over de Algemene plaatselijke verordening of andere bijzondere (lokale) wetten? Ik denk graag met je mee!

Contacteer de adviseur Bel ons
Tim Brussel

Tim Brussel

Brancheadviseur wonen

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.