Weg open, omzet weg

Weg open, omzet weg

Als ondernemer krijg je vroeg of laat een keer te maken met (weg)werkzaamheden in jouw winkelstraat. Vaak is dit noodzakelijk, want de straat moet op de lange termijn veilig en aantrekkelijk blijven. Op korte termijn kan je dit echter als overlast ervaren. Overleg is het sleutelwoord om de mogelijke schade tot een minimum te beperken. Hieronder vind je een aantal praktische aandachtspunten.

Laat je niet verrassen

Voordat de gemeente de straat mag openbreken, moet ze dit besluit bekendmaken. Dit doet de gemeente via de plaatselijke krant en/of via hun website. Op dat laatste kun je je abonneren via de gemeentesite. We adviseren om dit vooral goed in de gaten te houden. Hoe eerder je betrokken bent, hoe meer mogelijkheden je hebt om voor je belangen op te komen. Daarnaast is ook met name van belang indien je bezwaar tegen dit besluit wilt maken. Hier heb je meestal slechts 6 weken de tijd voor vanaf het moment dat het besluit is genomen. Meer informatie vind je hier.

Blijf in contact

Als je weet dat er plannen liggen, neem dan snel contact op met de gemeente. Er is altijd een projectleider. Je vindt die in de aankondigingsbrief, via de genoemde persoon in de krant of de website van de gemeente. Door samen met collega-ondernemers op te trekken, sta je sterker. Een ondernemers- of winkeliersvereniging is voor de gemeente een logische gesprekspartner.

Tips

 • Weet wie het aanspreekpunt is. Veel gemeenten hebben een bedrijvenloket.
 • Zorg dat je ‘samen met de winkeliersvereniging en/of centrummanagement’ zo snel mogelijk meepraat over de planning van de werkzaamheden en de noodvoorzieningen die nodig zijn.
 • Volg de berichten van de gemeente op de voet via de mededelingenpagina in de lokale krant of de internetsite van de gemeente.

Dankzij contact met gemeente is er meer bewustwording dat elke dag hinder kan leiden tot omzetschade. Betrokkenen zetten dan eerder alles op alles om de hinder te beperken.

Verwachtingen

De gemeente moet haar verantwoordelijkheid nemen in deze trajecten. Door met elkaar in contact te blijven, kun je er op letten dat de gemeente:

 • Werkzaamheden niet in het hoogseizoen of tijdens de feestdagen plaats laat vinden
 • Ervoor zorgt dat alle leidingen in één keer vernieuwd worden, om herhaling binnen een paar jaar te voorkomen
 • Klanten goed informeert via advertenties, informatie- en verwijsborden
 • Goede tijdelijke voorzieningen treft om de overlast te beperken, zoals loopplanken, oversteekmogelijkheden, tijdelijke parkeerplaatsen, vervangend vervoer en bevoorradingsmogelijkheden
 • Toeziet op een goede en tijdige uitvoering van de werkzaamheden
 • Voorzieningen treft voor calamiteiten, zoals noodverlichting en stroom 
 • Samen met jou ‘wat als’-afspraken maakt, denk aan wat als de werkzaamheden langer duren
 • Een regeling treft (zie hieronder nadeelcompensatie).

Last but not least: zorg dat je alle toezeggingen en afspraken van/met de gemeente vastlegt.

Schade verhalen

Door de wegwerkzaamheden kun je als ondernemer omzet mislopen door een slechtere bereikbaarheid. Het is lastig, maar niet onmogelijk om bovenmatige schade op een gemeente te verhalen. Bij schade veroorzaakt door de gemeente zijn er twee soorten vergoedingen:

 • Nadeelcompensatie | Bijvoorbeeld wanneer wegwerkzaamheden langer duren dan schriftelijk is vastgelegd of zo lang duren dat jouw winkel tijdenlang minder klanten trekt of als de gemeente een vergunning afgeeft waardoor jouw winkel meer nadeel ondervindt dan anderen in de omgeving. 
 • Schadevergoeding | Als de gemeente schade aan jouw bezittingen veroorzaakte.
Lees meer over nadeelcompensatie

Advies nodig?

Wil je meer informatie of heb je het gevoel dat je in aanmerking komt voor nadeelcompensatie en wil je hierop actie ondernemen? Ik denk graag met je mee hoe we de situatie het beste kunnen aanpakken!

Contacteer de adviseur Bel ons
Tim Brussel

Tim Brussel

Brancheadviseur wonen

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.