Oorlog Oekraïne

Schade na rechtmatig handelen van de overheid

Als ondernemer kun je onevenredige schade ondervinden na rechtmatig handelen van de overheid. De omzetschade die dan veroorzaakt wordt kan je gecompenseerd krijgen in de vorm van nadeelcompensatie. Om aanspraak te kunnen maken op deze vorm van compensatie, gelden er een aantal belangrijke criteria.

Voorwaarden

Wil je in aanmerking komen voor nadeelcompensatie, moet je aan drie voorwaarden voldoen. Allereerst moet het gaan om rechtmatig overheidshandelen, denk hierbij aan wegwerkzaamheden of het intrekken van een vergunning door je gemeente. Daarnaast moet er sprake zijn van schade. Schade zou zich kunnen voordoen wanneer er verminderd woongenot of omzetschade ontstaat. Daarnaast moet de schade ‘onevenredig’ zijn, oftewel wanneer er sprake is van een ‘speciale’ en een ‘abnormale’ last. Van een speciale last is sprake wanneer jij zwaarder wordt getroffen dan vergelijkbare anderen. De schade is abnormaal wanneer deze uitstijgt boven het normaal maatschappelijk/bedrijfs- risico. Om dit te kunnen aantonen gelden er bij omzetschade de zogeheten omzetdrempels. Wanneer de schade hoger dan de omzetdrempel is, kan geconcludeerd worden dat deze hoger is dan het normaal maatschappelijk risico. Een omzetdrempel van 15% van de gemiddelde jaaromzet wordt hiervoor vaak gehanteerd. Dit varieert echter per gemeente.

Verdere criteria

Andere criteria die belangrijk zijn om te kunnen vaststellen of je in aanmerking kunt komen voor nadeelcompensatie zijn de volgende:

1. Er moet sprake zijn van een causaal verband. De schade moet dus een direct gevolg zijn van het rechtmatig overheidshandelen.
2. Er is geen sprake van voorzienbare schade. Hierbij wordt gekeken of jij als benadeelde de risico’s op het ontstaan van de schade hebt aanvaard.
3. Er zijn voor jou als benadeelde geen voordelen geweest bij het handelen van de overheid. Waren deze er wel, kom je minder snel in aanmerking voor nadeelcompensatie.
4. Voor jou als benadeelde geldt ook dat je de schade die je lijdt zoveel mogelijk moet beperken. Heb je dit niet gedaan, kom je minder snel in aanmerking voor nadeelcompensatie.
5. Een laatste criterium waar rekening mee wordt gehouden, is of je als benadeelde verzekerd bent voor de schade die je hebt geleden. Ben je verzekerd voor de schade, kom je minder snel in aanmerking voor nadeelcompensatie.

Schade verhalen

Om schade succesvol op een gemeente te verhalen, is het beter om een goede jurist in te schakelen. INretail heeft hiervoor afspraken gemaakt met juristenkantoor Catch Legal, gevestigd in Amsterdam. Meer informatie over onze partner Catch Legal vind je hier. Wanneer je met een dergelijke kwestie zit, neem dan contact op met ondene.

Advies nodig?

Dit zijn de criteria om te bepalen of jij als benadeelde in aanmerking kan komen voor nadeelcompensatie. Wil je meer informatie of denk je in aanmerking te komen voor de nadeelcompensatie en wil je hierop actie ondernemen? Ik denk graag met je mee hoe we de situatie het beste kunnen aanpakken!

Contacteer de adviseur Bel ons
Tim Brussel

Tim Brussel

Adviseur Ondernemersservice

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.