Wat te doen als de gemeente je dwars zit

Wat te doen als de gemeente je dwars zit

Stel je krijgt geen bouwvergunning, of je wilt dat je buurman geen bouwvergunning krijgt, het bestemmingsplan wordt aangepast of juist niet, je leidt schade door een gemeentelijk besluit of die gemeente laat een stuntverkoop toe op een plek zonder detailhandelsbestemming. En dan?

Snel in actie

Wacht niet te lang en schakel snel een partner in die jou kan helpen. Hoe sneller, hoe beter. In dit soort zaken is het verstandig om juridische bijstand in te roepen. De gemeente neemt je bezwaar dan een stuk serieuzer. Een jurist weet precies welke argumenten wel of geen hout snijden. Kosten die je maakt, betalen zich vaak terug. En ook moet je bedenken dat je vaak niet alleen de dupe bent van het gemeentelijke besluit, maar ook collega-ondernemers. Als je je verenigt, maak je een grotere vuist naar de gemeente en bijkomend voordeel is dat je ook de kosten vaak kan delen.

Conflictonderwerpen

In andere artikelen leggen we meer uit over wat je kan doen bij een conflict over een bestemmingsplan, planschade, nadeelcompensatie of vliegende winkels. Naast deze onderwerpen kan je ook een jurist inschakelen voor: overzicht van onderwerpen waarvoor u een jurist voor kan inschakelen:

  • Onteigening
  • Omgevingsvergunning
  • Milieurecht
  • Verkeersbesluiten
  • Winkeltijdenwet
  • Vliegende winkels

Onteigening

Een gemeente kan grondeigenaren via de Onteigeningswet onteigenen. Bijvoorbeeld voor infrastructuur of woningbouw. Hiertegen kan bezwaar worden gemaakt waarbij alle aandacht uitgaat naar volledige schadeloosstelling. Het gaat dan niet alleen om de waarde van het onroerende goed, maar ook om eventuele verhuiskosten, herstartkosten, misgelopen inkomsten enz. Een jurist kan helpen bij het bezwaar maar ook bij een optimale schadeloosstelling.

Omgevingsvergunning

Ondernemers die hun bedrijf willen aanpassen of uitbreiden moeten daarvoor verschillende vergunningen aanvragen zoals een sloopvergunning, bouwvergunning, milieuvergunning, kapvergunning en meer. Al deze vergunningen zijn onder een noemer gebracht: ‘de omgevingsvergunning’. Dit betekent dat ondernemers dan nog maar één aanvraag hoeven te doen bij één loket en dat er één bezwaar- en beroepsprocedure is, één toezichthouder en één handhaver. Een jurist kan je bijstaan die vergunning aan te vragen, maar kan je ook bijstaan als de gemeente de vergunning weigert.

Milieurecht

Het milieurecht is het geheel van rechtsregels die tot doel hebben het leefmilieu te beschermen. Milieubescherming is verankerd in de grondwet en uitgewerkt in bijvoorbeeld de Wet natuurbescherming. Op basis van deze wetgeving zou de gemeente bepaalde vergunningen (denk bijvoorbeeld aan een omgevingsvergunning) al dan niet ten onrechte kunnen afwijzen. Tegen zo’n besluit kan je (samen met een jurist) in bezwaar gaan.

Verkeersbesluiten

Eenrichtingsverkeer, autoluw of autovrij, het invoeren van betaald parkeren of het verhogen van de parkeertarieven. Allerlei besluiten die gemeenten kunnen nemen en die van invloed zijn op de verkeersstromen in het desbetreffende gebied, maar bijvoorbeeld ook op de bevoorrading van winkels en de toestroom van consumenten. Ondernemers die tegen een verkeersbesluit van de gemeente zijn, bijvoorbeeld omdat zij omzetverlies vrezen, kunnen een jurist inschakelen om protest aan te tekenen.

Winkeltijden

Gemeenten kunnen conform de winkeltijdenwet meer of minder koopzondagen dan de wettelijke twaalf per jaar toestaan. Ook kan de gemeente toestaan dat winkels ook op bepaalde feestdagen open mogen zijn. Ook kunnen gemeenten eerder genomen besluiten wijzigen. Je kan tegen al dit soort besluiten bezwaar maken en een jurist kan dan goede diensten bewijzen. 

Advies nodig?

Ben jij in conflict met de gemeente over een van deze onderwerpen? Ik denk graag met je mee hoe we de situatie het beste kunnen aanpakken!

Contacteer de adviseur Bel ons
Hans Wolters

Hans Wolters

Jurist

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.