welles nietes

Wat te doen als de gemeente je dwars zit

Stel; je krijgt geen bouwvergunning voor jouw uitbreiding. Of je wilt juist dat jouw buurman geen bouwvergunning krijgt omdat zijn uitbreiding een negatieve impact heeft op jouw voorgevel. Of de gemeente waar je onderneemt staat een stuntverkoop toe, waar helemaal geen detailhandel bestemming op zit? Kortom; je leidt als ondernemer schade door een besluit van de gemeente. Wat moet je dan doen?

Kom snel in actie

Wacht vooral niet te lang en schakel snel een partner in die kan helpen. Hoe sneller, hoe beter. In dit soort gevallen is het vaak verstandig om juridische advies in te roepen. De gemeente neemt jouw bezwaar dan vaak een stuk serieuzer. Een jurist weet precies welke argumenten wel of geen hout snijden en waar gemeenten gevoelig voor zijn. 

Vaak ben je ook niet als enige de dupe van een gemeentelijke besluit, maar ook collega ondernemers. Als je je verenigt, maak je een grotere vuist naar de gemeente. Een bijkomend voordeel is dat je ook de kosten kunt delen.

Conflicten binnen het Omgevingsrecht

In andere artikelen leggen we meer uit over wat je kan doen bij een conflict over een bestemmingsplanplanschadenadeelcompensatie of vliegende winkels. Naast deze onderwerpen kan je ook een jurist inschakelen voor: overzicht van onderwerpen waarvoor u een jurist voor kan inschakelen:

  • Onteigening
  • Omgevingsvergunning
  • Milieurecht
  • Verkeersbesluiten
  • Winkeltijdenwet
  • Vliegende winkels

Onteigening

Een gemeente kan grondeigenaren via de Onteigeningswet onteigenen. Om zo bijvoorbeeld ruimte te maken voor infrastructuur of woningbouw. Hiertegen kan bezwaar worden gemaakt. Hierbij gaat alle aandacht uit naar volledige schadeloosstelling. Het gaat dan niet alleen om de waarde van het onroerende goed, wat de gemeente altijd netjes laat taxeren, maar denk ook aan eventuele verhuiskosten, herstartkosten en misgelopen inkomsten. Een jurist kan niet alleen helpen bij dit bezwaar maar ook bij een optimale schadeloosstelling. Ook hierin geldt dat een gemeente het bezwaar dat is opgesteld door een jurist vaak serieuzer neemt.

Het ziet er nu naar uit dat de regels van de Onteigeningswet zullen overgaan in de Omgevingswet vanaf 1 januari 2023. De Omgevingswet gaat zorgen voor een duidelijker splitsing tussen de procedure over de eigenlijke onteigening en de procedure over de omvang van de schadeloosstelling.

Omgevingsvergunning

Ondernemers die hun bedrijf willen aanpassen of uitbreiden moeten daarvoor verschillende vergunningen aanvragen. Bijvoorbeeld een sloopvergunning, bouwvergunning, milieuvergunning en kapvergunning. Al deze vergunningen zijn onder een noemer gebracht: ‘de omgevingsvergunning’. Dit betekent dat ondernemers dan nog maar één aanvraag hoeven te doen bij één loket en dat er één bezwaar- en beroepsprocedure is, één toezichthouder en één handhaver. Een jurist kan die vergunning aanvragen, maar kan je ook bijstaan als de gemeente de vergunning weigert.

Milieurecht

Het milieurecht is de verzameling van rechtsregels die tot doel hebben het leefmilieu en natuur te beschermen. Een grote veroorzaker van verslechtering of verstoring van de kwaliteit daarvan is de depositie van stikstof. Ook tijdens de bouw- of gebruiksfase moet vaak worden voldaan aan regels, zodat beschermde plant- en diersoorten minimaal lijden onder de werkzaamheden of het gebruik. Op basis van deze wetgeving zou de gemeente bepaalde vergunningen kunnen afwijzen. Maar vaak zijn er wel mogelijkheden. Zo zijn er bijvoorbeeld creatieve duurzame oplossingen en kan er voorzien worden in compenserende maatregelen.

Verkeersbesluiten

Eenrichtingsverkeer, autoluw of autovrij, het invoeren van betaald parkeren of het verhogen van de parkeertarieven. Allemaal voorbeelden van besluiten die gemeenten nemen die van invloed zijn op de verkeersstromen. Dit kan ook een impact hebben op de bevoorrading van winkels en de toestroom van consumenten. Ondernemers die tegen een verkeersbesluit van de gemeente zijn, bijvoorbeeld omdat zij omzetverlies vrezen, kunnen een jurist inschakelen om protest aan te tekenen.

Winkeltijden

Gemeenten kunnen conform de winkeltijdenwet meer of minder koopzondagen dan de wettelijke twaalf per jaar toestaan. Ook kan de gemeente toestaan dat winkels ook op bepaalde feestdagen open mogen zijn. Daarnaast kunnen gemeenten eerder genomen besluiten wijzigen. Je kan tegen al dit soort besluiten bezwaar maken en een jurist kan dan goede diensten bewijzen. 

Wij helpen je

Zoek je hulp bij bovenstaande onderwerpen? INretail verwijst je graag door naar de omgevingsjuristen van Catch Legal, gevestigd in Amsterdam. Zij zijn gespecialiseerd in dit rechtsgebied. Meer informatie over onze partner Catch Legal vind je hier.

Advies nodig?

Ben jij in conflict met de gemeente over een van deze onderwerpen? Ik denk graag met je mee hoe we de situatie het beste kunnen aanpakken!

Contacteer de adviseur Bel ons
Hans Wolters

Hans Wolters

Jurist

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.