Bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen

De ruimte binnen een bestemmingsplan

Bestemmingsplannen hebben invloed op de directe omgeving van jouw winkel(s). Twijfel je of jouw plan binnen het bestemmingsplan van de gemeente past? Of heb je een conflict met jouw gemeente over de interpretatie van een plan? Bekijk hier hoe je erachter komt wat de ruimte is binnen een bestemmingsplan en welke eventuele vervolg stappen je kunt nemen.

Wat is een bestemmingsplan?

Binnen een bestemmingsplan is vastgelegd welke ruimte binnen jouw gemeente is gereserveerd voor wonen, detailhandel, bedrijfsterreinen, infrastructuur, natuur, etc. In het bestemmingsplan worden ook per bestemming regels gegeven over hoe de grond gebruikt mag worden gebruikt. De gemeente heeft de vrijheid om een bestemmingsplan tussentijds aan te passen. De reden hiervoor kan zijn om ruimte te creëren voor nieuwe situaties. Ook jij kan de gemeente vragen het bestemmingsplan te wijzigen, bijvoorbeeld als jij een winkel wilt vestigen op een locatie die volgens het bestemmingsplan niet voor winkels bedoeld is.             

Toestaan handeling

Heb jij te maken met een vraagstuk over een bestemmingsplan? Wil jij bijvoorbeeld een nieuwe winkel vestigen op een industrieterrein? Of wil je een woonappartement op de bovenste etage van je winkel inrichten? Om te bepalen of dit mogelijk is, moet je bij de gemeente nagaan of het bestemmingsplan dit toelaat of dat er misschien ruimte is om dit toe te laten.

Lokale en landelijke plannen

Op de website van jouw gemeente kan je zien welke bestemmingsplannen er op dit moment zijn. Daarnaast kun je op de site van Ruimtelijke Plannen alle landelijke bestemmingsplannen inzien.

Planschade?

Door een nieuw planologisch besluit, zoals een bestemmingsplan of een inpassingsplan, kunnen de bouw- en gebruiksmogelijkheden op jouw perceel worden beperkt waardoor je inkomsten kunnen dalen of het onroerend goed minder waard wordt. We hebben het dan over directe planschade. Bekijk hier wat je dan kan doen!

Advies nodig?

Wil je meer informatie over dit onderwerp, twijfel je of jouw plan binnen het bestemmingsplan past of heb je een conflict met jouw gemeente over de interpretatie van een bestemmingsplan? Ik denk graag met je mee hoe we de situatie het beste kunnen aanpakken!

Contacteer de adviseur Bel ons
Tim Brussel

Tim Brussel

Brancheadviseur wonen

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.